/Activitati 2009

Activitati 2009

31 iulie 2009
Cu prilejul desfăşurării festivităţii de absolvire a cursurilor Academiei Navale Mircea cel Bătrân şi a Şcolii Militare de Maiştrii a Forţelor Navale, preşedintele Clubului, Viceamiral (r) Constantin Iordache inmânează premiile clubului următorilor şefi de promoţie:

– Aspirant Traian Mihai Ştefănescu
– Aspirant Claudiu Ciprian Udrea
– Maistru militar cl.V-a Elena Raluca Cioroianu

7 mai 2009
La Casa Centrală a Armatei din Bucureşti are loc festivitatea de acordare a premiilor atribuite de Club pentru lucrările cu tematică de marină publicate în 2008.
Cu acelaşi prilej consiliul director a stabilit ca premiul Ofiţerul Anului 2008 să fie acordat domnului maior (infanterie marină) Marius Gheorghescu.

28 martie 2009
Are loc Adunarea Generală a membrilor Clubului Amiralilor. In cadrul acesteia preşedintele prezintă dare a de seamă, execuţia bugetului anual şi propunerile de plan şi de buget.