/contraamiral de flotilă dr. ing. Alecu TOMA

contraamiral de flotilă dr. ing. Alecu TOMA

 1. Date personale:
  Locul și data nașterii: Com. Gura Caliței, Jud. Vrancea, 11.02.1972
  Starea civilă: Căsătorit cu Florentina TOMA, are doi băieți, Alexandru-Ionel TOMA (n. 2001) și Dragoș-Constantin TOMA (n.2005)
 2. Studii:
  Civile:
  • Școala Generală nr. 1 din Comuna Gugești, jud. Vrancea, 1978-1986
  • Curs intensiv de învăţare a limbii engleze, Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2001-2002
  • Curs intensiv de perfecţionare în cunoaşterea limbii engleze, 2003-2004, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
  • Curs Instructor Simulator integrat de navigație NTPro 5000 TGS 4100 v 7.2, TRANSAS Marine International, 2010
  • Curs psihopedagogic pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, Universitatea București și Universitatea Naţională de Apărare Bucureşti, 2011
  • Curs psihopedagogic pentru personalul didactic din învățământul superior, Universitatea București și Universitatea Naţională de Apărare Bucureşti, 2012
  • Curs postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă – Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior, Universitatea Politehnica Bucureşti, 2013
  • Curs Instructor Simulator integrat NTPRO 5000 ver. 5.30 și Curs Instructor GMDSS Simulator TGS 5000 ver. 8.3, TRANSAS Marine International, 2014
  • Cursul intensiv de intelligence și siguranță națională, Centrul de strategii aplicate, Universitatea Ovidius Constanta, 2016
  Militare:
  • Liceul Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța, 1986-1990
  • Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța, 1990-1995
  • Studii universitare de doctorat, Academia Tehnică Militară Bucureşti, 2006-2010
  • Curs de conducere nave dragoare, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 1998
  • Curs de stat major pentru ofiţeri din Forţele Navale, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 2003
  • International Department Head/Operations specialist and Shiphandling Course, Surface Warfare Officer School Command (SWOSC), Departament of the Navy, Newport, RI, Statele Unite ale Americii, 2005
  • Rule of Law and Disciplined Operations for Maritime Officers Course, Defense Institut of International Legal Studies, Newport, RI, Statele Unite ale Americii, 2005
  • Cursului de informare și relații publice pentru comandanți de mari unități și comandamente, Direcția Informare și relații publice/Ministerul Apărării Naționale, 2022
 3. Grade militare
  • Locotenent – 1993
  • Căpitan – 2000
  • Locotenent comandor- 2005
  • Căpitan comandor – 2010
  • Comandor – 2015
  • Contraamiral de flotilă – 2022
  2
 4. Funcții îndeplinite
  • Comandant unitate de luptă arme sub apă, Dragorul Maritim 30, Divizionul 176 Dragoare Maritime – 1995-1999
  • Ofiţer secund pe nava Dragor Maritim 30, Divizionul 176 Dragoare Maritime/Divizionul 146 Nave Minare Deminare, 1999-2003
  • Ofițer 3 (EOD), Comandamentul operațional Naval, 2003-2004
  • Ofiţer 3 conducere operaţii navale, Comandamentul operațional Naval, 2004-2005
  • Ofiţer 3 operaţii naționale și multinaționale, Comandamentul Flotei, 2005-2007
  • Ofițer de stat major în cadrul grupării navele BLACKSEAFOR activarea aprilie 2006
  • Ofițer de legătură în cadrul grupării navele BLACKSEAFOR activările august 2006 și aprilie 2007
  • Instructor şef în catedra Tactică, armament şi echipamente navale, Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale din Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 2007-2008
  • Şef birou coordonare, planificare, evidență și evaluare învăţământ și instrucție, Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale, Mangalia, 2008-2010
  • Instructor superior și Şef catedră Arme de marină, Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale, Mangalia, 2010-2011
  • Ofiţer 4 cercetare ştiinţifică, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 2011-2013
  • Șef de lucrări, Departamentul de științe nautice, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 2013-2015
  • Instructor avansat, Departamentul de navigație și transport naval, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 2015-2017
  • Conferențiar universitar, Departamentul de navigație și transport naval, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 2017-prezent
  • Director departament științe nautice/Departament de navigație și transport naval, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 2013-2017
  • Prorector didactic și Locțiitor al comandantului pentru învățământ, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 2017-2020
  • Comandant (Rector) – împuternicit, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 2018-2019, 2020
  • Comandant (Rector) la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 2020-prezent
 5. Titluri științifice
  • Inginer- 1995
  • Doctor în științe inginerești – 2010
  • Instructor șef – 2007
  • Instructor superior – 2010
  • Instructor avansat – 2015
  • Lector universitar – 2012
  • Conferențiar universitar – 2017
 6. Activitate didactică și științifică
  Activitate didactică
  • Cadru didactic asociat în cadrul cursurilor internaționale: Mine Countermeasures și Combat /EOD Divers organizate de către Școala de Aplicație a Forțelor Navale
  • Instructor titular la disciplinele: Securitate maritimă şi EOD, Doctrina Forţelor Navale, Metodica instrucţiei
  • Cadru didactic universitar titular la disciplinele: Manevra Navei, Vitalitatea Navei, Căutare și salvare pe mare, Managementul Echipei de Cart
  3
  • Activități de predare în cadrul programului ERASMUS+ în universitățile: Nikola Vaptsarov Naval Academy, Bulgaria; University of Ruse, Bulgaria; University of Split, Croatia; Polish Naval Academy, Gdynia; Turkish Naval Academy, Turcia; Faculty of Maritime Studies, Kotor, Muntenegru
  • Președintele comisiei de autoevaluare în vederea evaluării externe a calității educației în ANMB de către ARACIS – 2019
  • Director curs – Challenges of Securing Maritime Areas for the European Union Course, European Security and Defence College
  • Secretarul comisiei de autoevaluare instituţională în cadrul evaluării externe IEP (Programul de Evaluare Instituțională) a EUA (Asociația Universităților Europene) – 2013
  • Coordonator pentru Proiecte de diplomă și Lucrări de disertație
  • Președinte/membru al comisiei de admitere din ANMB
  • Președinte/membru al comisiei de absolvire SUL, SUM din ANMB
  • Președinte/membru al comisiei de examen pentru ocuparea posturilor didactice în ANMB
  Activitate științifică
  • Referent științific la Conferința internațională SEA CONF și al Buletinului Științific al ANMB
  • Referent științific al Revistei Gândirea militară românească, începând cu 2018
  • Membru al Comisiei de selecție, evaluare, nominalizare si atribuire premiilor Gândirea Militară Românească ediția a XX-a și ediția XXI
  • Referent în comisii de acordare a titlului de doctor în științe
  • Director/responsabil în 12 proiecte de cercetare-dezvoltare
  • Membru/cercetător în 41 de proiecte de cercetare-dezvoltare
 7. Activitate publicistică
  • Autor a peste 50 articole științifice publicate în reviste de specialitate/volume ale conferințelor cotate/indexate BDI
  • Autor a peste 30 articole științifice/studii publicate în reviste de specialitate/volume neindexate
  • Autor a 7 cărți cu ISBN din care 4 în calitate de autor unic
 8. Decorații și distincții
  • Semnul onorific ÎN SERVICIUL PATRIEI PENTRU OFIŢERI pentru XV ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor şi în pregătirea profesională – 2008;
  • Emblema de onoare a Statului Major General, 2010.
  • Semnul onorific ÎN SERVICIUL PATRIEI PENTRU OFIŢERI pentru XX ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională – 2013;
  • Emblema de onoare a Statului Major al Forțelor Navale, 2018.
  • Semnul onorific ÎN SERVICIUL PATRIEI PENTRU OFIŢERI pentru XXV ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională – 2018;
  • Emblema de merit ȘTIINȚA MILITARĂ CLASA I, 2021
  • Emblema de Onoare a Secretariatului general al Ministerului Apărării Naționale, 2022
  • Emblema de Onoare a Comunicațiilor și informaticii, 2022
  • Emblema de Onoare a Armatei României, 2022
 9. Apartenența la organizații
  • Asociația absolvenților ANMB
  4
  • Asociația generală a inginerilor din România AGIR
  • Liga Ofițerilor din Marina Militară
  • Asociația de caritate din Armata României CAMARAZII