/Activitati 2010

Activitati 2010

18 decembrie 2010
La căminul militar Constanţa are loc întâlnirea anuală a membrilor, împreună cu soţiile, la care se oferă cadouri simbolice mebrilor care au împlinit vârste jubiliare. Participanţii au audiat cântece tradiţionale interpretate de fanfara Forţelor Navale.

12 Noiembrie 2010
Membri ai Asociaţiei participă la lansarea cărtii „Elita armatei regale române în rezistenţa anticomunistă„, autor comandor dr. Marian Moşneagu, la Academia Navala.

6 Noiembrie 2010
Membri ai Asociaţiei participă la ceremonia ocazionată de aniversarea a 55 de ani de la înfiinţarea divizionului 50 corvete.

28 octombrie 2010
Vicemiaral (r) Constantin Iordache, preşedintele clubului, înmânează contraamiralului de flotilă Alexandru Mîrşu brevetul de membru al asociaţiei amiralilor.

21-22 Octombrie 2010
Cu prilejul aniversării a 150 de ani de înfiinţarea primei formaţiuni a marinei militare, membrii clubului participă la parada de pe faleză, la momentul evocator 1860 de la Academia Navală şi lansarea de carte la sala Elite a Căminului Militar Constanţa.

16 octombrie 2010
Membri ai Clubului participă la festivităţile prilejuite de aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea Ligii Maiştrilor din Marina Militară.

9 iunie 2010
La sediul Flotei este găzduită festivitatea de acordare a premiilor anuale ale Clubului Amiralilor pentru cărţile publicate în anul 2009. Ceremonia a fost deschisă de contraamiral dr. Aurel Popa – comandantul Flotei.

După festivitate, premiaţii însoţiţi de membrii clubului au vizitat fregata Regina Maria.

3 iunie 2010
Membri aii clubului fac o vizită la batalionul de infanterie marină şi cetatea Enisala.

7 mai 2010
Are loc adunarea generală a Asociaţiei care este condusă de contraamiral Dorin Dănilă, preşedintele de onoare al acesteia. Preşedintele Asociaţiei prezintă darea de seamă, execuţia bugetului şi proiectul planului de activităţi. Urmează discuţii şi aprobarea documenelor intocmite de consiliul director.

Cu acest prilej adunarea aproba completarea Consiliul Director în urma retragerii contaamiralui (r) Mircea Rusmănică din conducerea clubului. Consiliul are următoarea alcătuire:
– preşedinte: viceamiral (r) Constantin Iordache
– vicepreşedinte: contraamiral de flotilă (r) Virgil Dospinescu
– membri: viceamiral (r) Petru Anghel, viceamiral (r) ing Ion Alexandru Plăviciosu, şi contraamiral (r) Constantin Nasuia.

3 iunie 2010
Membri ai clubului fac o vizită la batalionul de infanterie marină şi cetatea Enisala.

9 iunie 2010
La sediul Flotei este găzduită festivitatea de acordare a premiilor anuale ale Clubului Amiralilor pentru cărţile publicate în anul 2009. Ceremonia a fost deschisă de contraamiral dr. Aurel Popa – comandantul Flotei.

După festivitate, premiaţii însoţiţi de membrii clubului au vizitat fregata „Regina Maria”.