/The Black Sea from Paleogeography to Modern Navigation: Applied Maritime Geography and Oceanography

The Black Sea from Paleogeography to Modern Navigation: Applied Maritime Geography and Oceanography

Salutăm apariția în luna februarie 2022 a unei lucrări deosebit de interesante a domnului comandor (rtr) Romeo BOȘNEAGU.

Lucrarea “The Black Sea from Paleogeography to Modern Navigation: Applied Maritime Geography and Oceanography”  oferă o analiză a evoluției navigației și comerțului maritim în Marea Neagră, luând în considerare datele geografice, geologice și hidrometeorologice, inclusiv informații din cadrul istoric, geopolitic, economic, social și militar.

În antichitate, Marea Neagră se afla la marginea lumii cunoscute și împreună cu coastele sale, păstrează urme ale civilizațiilor grecești, romane și bizantine. Multe dintre porturile antice erau orașe importante și esențiale, ceea ce rămâne cazul în timpurile moderne. Condițiile geografice complexe care au influențat istoric și continuă să influențeze dezvoltarea comerțului și transportului maritim în Marea Neagră, nu au fost cercetate temeinic sau optimizate pentru aceste activități.

Cartea este împărțită în zece capitole.

Capitolul I descrie condițiile fizico-geografice ale bazinului Mării Negre și evoluția geologică a istoriei sale recente, cu aplicare la ipoteza potopului lui Noe.

Capitolul 2 prezintă o scurtă istorie a cercetărilor efectuate pe Marea Neagră până în prezent. Capitolul 3 rezumă caracteristicile specifice ale morfohidrografiei și morfodinamicii Mării Negre. Capitolul 4 cuprinde concluziile privind influența reliefului costier asupra navigației și comerțului maritim pe Marea Neagră.

Capitolul 5 analizează regimul meteo-climatic al bazinului Mării Negre.

Capitolul 6 cuprinde concluziile influenței factorilor meteorologici și climatici asupra navigației și comerțului maritim pe Marea Neagră.

Capitolul 7 descrie factorii hidrologici specifici Mării Negre.

Capitolul 8 cuprinde concluziile privind influența factorilor hidrologici pentru navigația și comerțul maritim pe Marea Neagră.

Capitolul 9 prezintă elementele hidrobiologice specifice Mării Negre, ca „unicum hydrobiologicum”, și principalele trăsături ale ecologiei Mării Negre.

Capitolul 10 este concentrat pe cadrul istoric, social, politic, economic și geopolitic al bazinului Mării Negre care influențează navigația și transportul maritim, din cele mai vechi timpuri până în prezent.

Cartea este scrisă din perspectiva unui ofițer de marină, cu o experiență de peste 40 de ani în Marina Română.