/Adunarea trimestrială a membrilor Clubului Amiralilor

Adunarea trimestrială a membrilor Clubului Amiralilor

 Fotografii eveniment

În conformitate cu planul de activităţi pentru anul 2014, vineri 19 septembrie, s-a desfăşurat adunarea trimestrială a membrilor Clubului Amiralilor.

Ca o premieră, activitatea s-a desfăşurat în garnizoana Mangalia, prilej cu care s-a desfăşurat o vizită de informare la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale. Prin deosebita amabilitate a gazdelor, au fost prezentate noile facilităţi puse la dispoziţia ofiţerilor, maiştrilor militari şi soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, precum şi noile metode de organizare şi desfăşurare a proceselor modulare de formare şi perfecţionare.

Cu acelaşi prilej s-a exemplificat reala şi eficienta cooperare cu celelalte categorii de forţe, prin organizarea şi conducerea unor cursuri specifice necesare pregătirii multidisciplinare.

Activitatea s-a încheiat prin realizarea unui schimb de experienţă împreună cu comandanţii unităţilor din garnizoana Mangalia.