Adunarea generală a Asociației Clubul Amiralilor

Adunarea generală a Asociației Clubul Amiralilor s-a desfășurat pe data de 14 mai 2022, ocazie cu care a fost prezentată Darea de seamă privind activitatea din anul 2021, precum și situația financiară a asociației. Încheind…

Din activitatea noastră

Marți, 15 februarie 2022, s-a desfășurat în format online, prin intermediul platformei Webex, activitatea lunară de informare a Clubului Amiralilor. Invitatul nostru a fost domnul Contraamiral de flotilă Constantin RUSU, membru al Clubului Amiralilor, care…

Grupul de Reflexie “Forumul Securității Navale” organizează pe data de 20 ianuarie 2022, în sistem online, o activitate de dezbatere, având ca teme: 1. Analiza mediul naval militar a. Amenințări, riscuri, provocări și oportunități în…