/Activitati 2008

Activitati 2008

31 Iulie 2008
La festivitatea de absolvire a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi Şcolii de Maiştri de Marină Amiral Ioan Murgesc, „Clubului Amiralilor” a acordat premii şefilor de promoţii:
– aspirant : Florin Costel GHEORGHE
– economist-inginer : Andreea VERDEŞ
– maistru militar cl.V Roxana-Maria DAN

29 Iunie 2008
„Clubul Amiralilor” suferă o grea pierdere, prin trecerea în nefiinţă a preşedintelui său, amiralul (r) Gheorghe Anghelescu. Corpul neînsufleţit a fost depus în sala de protocol a Comandamentului Flotei, apoi a fost dus pe ultimul drum, cu onoruri militare, la Cimitirul Central Constanţa.
04 Iunie 2008
Membri ai „Clubului Amiralilor” împreună cu 18 studenţi, anul IV, de la Academia Navală Mircea cel Bătrân au vizitat Centrala Atomoelectrică Cernavodă. Delegaţia a fost primită de directorul instituţiei, care a prezentat, pe scheme, funcţionarea unui reactor nuclear, apoi, însoţiţi de şeful sectorului de relaţii publice au vizitat sala de comandă şi control.

16 Aprilie 2008
La Cercul Militar Naţional, Bucureşti, a avut loc festivitatea de decernare a premiilor „Clubului Amiralilor”, pentru cele mai valoaroase lucrări cu tematică de marină editate în anul 2007.
S-au acordat următoarele premii:
1. Premiul „Viceamiral Ioan Bălănescu” în domeniul Teorie şi artă militară navală.
– Premiul special s-a acordat Statului Major al Forţelor Navale pentru lucrarea „The importance of the Danube river for the North Atlantic Treaty Organization and the European Union”.
S-au mai acordat premii domnilor:
Viceamiral (r) Constantin IORDACHE pentru cartea „Elemente de artă militară maritimă”;
– Comandor dr. Ion CUSTURĂ pentru cartea „Modalităţi de operare şi apărare a intereselor României în zona Mării Negre”;
– Comandor drd. Mircea MICU pentru „Operaţiuni maritime multinaţionale”.
2. Premiul „Viceamiral ing. Grigore Marteş” în domeniul ştiinţă şi tehnică de marină.
– Premiul special s-a acordat cdor(r) prof.univ.ing.dr. Francisc BOZIANU pentru manualul „Tratat de echipamente de navigaţie”.
-S-au mai acordat premii:
– Comandorului dr. ing. Alexandru DRAGALINA pentru manualul „Maşini şi instalaţii navale”;
– Comandorului ing. dr. Gheorghe SAMOILESCU pentru cartea „Sisteme cu autonomie energetică pe Dunăre”.
– Conferenţiar ing. Dumitru DASCĂLU pentru manualul „Mecanisme şi organisme de maşini”.
3. Premiul „Viceamiral dr. Constantin Preda-Funăţeanu” în domeniul Legislaţie maritimă şi fluvială”.
– Premiul special s-a acordat conf. univ. dr. Constantin ANECHITOAE pentru cartea „Introducere în dreptul portuar”.
S-au mai acordat premii:
– Conf. univ. dr. Gheorghe ALECU şi conf. univ. dr. pentru cartea „Probleme Juridice şi manageriale în operaţiuni portuare”;
– Prof. univ. dr. Gheorghe BĂTRÂNCA pentru cartea „Interacţiunile din sistemul navă, armator şi operator portuar”.
4. Premiul „Colonel de marină Mihail Drăghicescu” în domeniul Istorie navală, geografie maritimă şi fluvială.
– Premiul special s-a acordat contraamiral (r) George PETRE şi Georgeta BORANDĂ pentru cartea „Noi contribuţii la studierea Războiului pe Dunăre 1877-1878”.
S-au mai acordat premii:
– Prof. univ. dr. Valentin CIORBEA pentru cartea „Portul Constanţa între tradiţie, actualitate şi perspective”;
– comandor (r) Nicolae ŞTEFAN şi comandor (r) Nistor MITEA pentru monografia „Promoţia 1957 a Şcolii Militare Superioare de Marină”;
– Gabriel – Felician Croitoru pentru cartea „Evoluţia portului Giurgiu de la origini până în 1945”.
5. Premiul „Comandor şi C.L.C. Gheorghe Balaban” în domeniul „Navigaţie, transport maritim şi activităţi portuare.”
– Premiul special s-a acordat comandor (r) Iuliu Augustin SÂNCRĂIAN pentru manualul „Scenarii de navigaţie simulată şi cinematică navală”.
S-au mai acordat premii:
– conf. univ. dr. Constantin Paulică ARSENIE pentru cartea „Management şi administrarea navei”.
– comandor (r) Ion Milan şi Adrian DRAGUŞAN pentru cartea „Porturi şi căi navigaţie”.
6. Premiul „Comandor Eugeniu Botez” în domeniul „Publicistică de marină”.
– Premiul special s-a acordat Statului Major al Forţelor Navale pentru „Buletinul Forţelor Navale nr.7/2007”.
S-au mai acordat premii:
– Comandorului Virgil DOSPINESCU şi căpitanului Iulian MOISE pentru, cartea „Securitate prin democratizare în zona Mării Negre”;
Contraamiralului (r) George PETRE pentru cartea „Rememorări la Malul Mării”;
– Colectivului de redacţie al Revistei Marina Română pentru numerele publicate în anul 2007;
– Colegiului de redactori ai Revistei „Timona”, editată de Liga Maiştrilor Militari de Marina, pentru numerele publicate în anul 2007.
Cu acelaţi prilej, „Clubul Amiralilor”, de comun acord cu Statul Major al Forţelor Navale, a acordat locotenent-comandorului Adrian LUPAŞCU, premiul „Ofiţerul anului 2007”, pentru activitatea desfăşurată ca scafandru de luptă în cadrul aplicaţiilor şi exerciţiilor multinaţionale NATO.

24 Februarie 2008
Are loc adunarea generală anuală. Preşedintele „Clubului Amiralilor” , amiralul Gheorghe Anghelescu a prezentat Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de Consiliul Director şi membrii clubului în perioada 26.05.2007 – 24.02.2008.
Printre cele mai importante activităţi la care au participat membrii „Clubului Amiralilor” în această perioadă, au fost:
– 4 activităţi ştiinţifice la Academia Navală,
– 6 activităţi comemorative la care au fost depuse coroane de flori;
– 5 expuneri muzeistice, din care 3 militare;
– 7 activităţi culturale şi lansări de carte la Cercul Militar Constanţa;
– 6 festivităţi prilejuite de sărbători naţionale;
Cu acest prilej, domnului contraamiral de flotilă Dorin Dănilă, şeful Statului Major al Forţelor Navale i s-a conferit titlul de „preşedinte de onoare” al Clubului Amiralilor”.