/Adunarea generală a Asociației Clubul Amiralilor

Adunarea generală a Asociației Clubul Amiralilor

Adunarea generală a Asociației Clubul Amiralilor s-a desfășurat pe data de 14 mai 2022, ocazie cu care a fost prezentată Darea de seamă privind activitatea din anul 2021, precum și situația financiară a asociației.

Încheind mandatul de 3 ani stabilit de statutul asociației, dl Am dr. Aurel POPA a mulțumit membrilor Clubului pentru ajutorul acordat și membrilor Consiliului Director pentru efortul și eficiența activității desfășurate.

În urma desfășurării alegerilor statutare, au fost aleși în conducerea Asociației, următorii:

 • Președinte al Clubului Amiralilor: Vam dr. Alexandru MÎRȘU
 • Vicepreședinte: cam dr. Constantin CIOROBEA
 • Membri:
  • Vam dr. Alexandru PLĂVICIOSU
  • Cam Daniel CĂPĂȚÂNĂ
  • Cam fl dr. Ion CONDUR
  • Cam fl dr. Ion CUSTURĂ
  • Cam fl Cornel ROGOZAN

Urăm succes noii echipe de conducere  a Asociației Clubul Amiralilor!