/IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

CONTRAAMIRAL DE FLOTILĂ ȘTEFAN P. NICULAE

(29 august 1935 – 6 noiembrie 2020)

Membrii „Clubului Amiralilor” deplâng trecerea intempestivă la cele veșnice a contraamiralului de flotilă în retragere ȘTEFAN P. NICULAE, camarad de excepție și Cetățean de Onoare al comunei natale Tufeni, jud. Olt și al municipiului Constanța.

Ofițer cu remarcabile calități intelectuale și o imbatabilă atitudine constructivă, cu o exemplară capacitate de implicare socială, un desăvârșit spirit de colegialitate și o vivacitate atipică celor 85 de ani recent împliniți, amiralul Ștefan Niculae a fost pentru noi toți – familie, instituția militară și societate, un etalon, un generator de entuziasm și energie debordante, precum și o pildă de determinare, demnitate, înaltă conștiință profesională și profund civism.

Cu un înnăscut spirit de luptător și o statornică dorință de întrajutorare, autodepășire și un altruism fără seamăn, a fost Omul în măsură să domine marea și să mute munții din loc; a înfruntat fără pic de ezitare vremuri și atitudini ostile și a dus orice lucru început la bun sfârșit, împărțind fără rezerve laurii victoriei cu semenii și camarazii săi.

A insuflat generațiilor de ofițeri, maiștri militari, subofițeri, cadeților, profesorilor și tuturor celor cu care a conlucrat dragostea și respectul față de profesia de marinar, cultul muncii responsabile și înaltele virtuți ale ostașului ferm, demn și patriot.

Împărtășind durerea neconsolată a tuturor celor care l-au cunoscut, iubit și stimat, transmitem sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune familiei, rudelor și prietenilor de pretutindeni.

CROAZIERĂ FĂRĂ OBSTACOLE PE MAREA VEȘNICIEI!

DUMNEZEU SĂ-L IERTE!