/Fortele navale ale lumii in secolul XXI

Fortele navale ale lumii in secolul XXI

  În această lucrare, autorii îşi propun să facă o analiză profundă a forţelor navale pe plan mondial şi
să contureze o imagine de perspectivă medie şi lungă a evoluţiei acestora.
Pentru a avea un element de referinţă, lucrarea debutează cu un capitol care face o scurtă analiză
a evoluţiei forţelor navale ale principalilor actori din cel de-al doilea război mondial, din momentul încheierii acestuia şi până în prezent De asemenea, sunt abordate şi problemele de evoluţie a doctrinelor, strategiilor şi conceptelor strategice, în special prin prisma modului cum acestea influenţează evoluţia forţelor navale, dar şi problemele de politică navală, reuşindu-se o definire, categorisire şi ierarhizare a intereselor navale ale statului.
Partea cea mai importantă a lucrării se referă la analiza programelor de dotare a forţelor navale în acest secol, precum şi la cele mai importante proiecte care, de fapt, constituie elementul cheie al structurii forţelor navale în secolul XXI, dar şi la principalele misiuni care vor sta în faţa forţelor navale ale lumii, în acest secol.
Lucrarea face parte din puţinele lucrări de această factură din literatura de specialitate, nu numai pe plan naţional (unde este singura lucrare de acest gen), dar şi pe plan european şi mondial.
Se adresează unui public larg, începând de la profani şi până la experţii în domeniu şi este elaborată în aşa fel încât să poată fi lecturată uşor, deşi conţine foarte multe date.

Lucrarea nu mai este disponibilă. În cazul unei comenzi convenabile, editura este dispusă la tipărirea unor volume suplimentare, contra cost.