/Contraamiral Valentin GHEORGHIU

Contraamiral Valentin GHEORGHIU

(1939 – 2009)

1. DATE PERSONALE:
Născut la 01 ianuarie 1939, în Constanţa, decedat la data de 17 aprilie 2009.
Căsătorit, doi fii, unul ofiţer în Marina Militară.

2. STUDII:
• Liceul militar de marină Galaţi, promoţie 1956;
• Şcoala Superioară de Marină Baku (fosta U.R.S.S.), 1956-1960;
• Curs de cercetare în adâncimea teritoriului inamic, 1960, 1961;
• Curs comandanţi nave de rangul 3 şi 2;
• Academia Militară, facultatea arme, secţia marină, 1973-1975;
• Curs de perfecţionare a cadrelor de conducere şi didactice, 1982.
• Colegiul Superior de Stat Major, 1991-1992;

3. GRADE MILITARE:
• Locotenent, 1960;
• Contraamiral, 1995, cu ocazia trecerii în rezervă.

4. FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Ajutor specialist arme sub apă la unitate de nave dragoare fluviale, 1960;
• Comandant vedetă torpiloare şi comandant secţie, 1961-1965;
• Specialist arme sub apă la unitatea de vedete torpiloare, 1969;
• Şef de stat major la unitate vedete torpiloare, 1975-1977
• Comandant unitate de vedete torpiloare, 1977-1980;
• Şef birou învăţământ şi pregătire de luptă în Centrul de Instrucţie al Marinei Militare, 1980-1990;
• Comandant al Brigăzii 29 Vedete, 1990-1995.

5. ACTIVITATE DIDACTICĂ:
• A participat la elaborarea programelor de învăţământ pentru cursurile de ofiţeri şi maiştri
militari de marină de la Centrul de Instrucţie al Marinei Militare;
• La aceiaşi unitate de învăţământ a condus orele de pregătire a ofiţerilor prin cursuri la
disciplinele „Cinematică navală” şi „Tactica folosirii în luptă a navelor şi armamentului din dotare”.

6. LIMBI STRĂINE:
• limba rusă.
• Limba greacă.

7. LUCRĂRI PUBLICATE:
• Contribuţii prin traduceri şi studii personale la elaborarea manualului „Folosirea în luptă a
torpilelor”;
• Elaborarea „Dispoziţiunilor de folosire în luptă a vedetelor torpiloare” şi a „Dispoziţiunilor
pentru serviciul zilnic“.

8. APARTENENŢA LA ASOCIAŢII, ORGANIZAŢII:
• Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere;
• Membru fondator al Asociaţiei Clubul Amiralilor.

9. DECORAŢII ŞI DISTINCŢII:
• Ordinul „Meritul Militar”, clasa III, II, I;
• Medalia „Meritul Militar”, clasa III, II, I;

10. ALTE DATE:
• A realizat „Abac pentru organizarea atacului şi calculului elementelor jerbelor de torpile“ pentru vedete torpiloare.;
• A fost şeful colectivului care a executat primul calculator de bord pentru vedete torpiloare.
• A contribuit la realizarea Memoratorului de Cinematică Navală, ediţia 1988.