/Contraamiral (r) dr. Eugen LAURIAN

Contraamiral (r) dr. Eugen LAURIAN

1. DATE PERSONALE:
• Născut la 4 iulie 1949, în localitatea Costâna, jud. Suceava.
• Căsătorit, cu 2 copii.

2. STUDII:
• Liceul Militar „Ştefan cel Mare”- Câmpulung Moldovenesc, 1963-1967;
• Şcoala Militară Superioară de Marină „Mircea cel Bătrân” – Constanţa, 1967-1970;
• Curs de specialitate in artileria navală, 1976;
• Academia Militară, Facultatea de Arme, Secţia Marină, Bucureşti, 1977-1979;
• Curs postacademic „Analişti de stat major pentru marină”, 1984 ;
• Doctorantură în ştiinţă militară – Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1990-1995;
• Curs postuniversitar „Colegiul Superior de Stat Major” (perfecţionare în conducerea strategică), 1997;
• Curs de iniţiere în cunoaşterea limbii engleze la Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1999;
• Curs de perfecţionare a cunoaşterea limbii engleze: Canada–2001;

3. TITLURI ŞTIINŢIFICE:
• Doctor în ştiinţe militare.

4. GRADE MILITARE:
• Locotenent, 1971;
• Contraamiral de flotilă, 2001;
• Contraamiral în rezervă, 2008.

5. FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Comandant pluton elevi în Şcoala Militară Superioară de Marină, 1970-1971;
• Aghiotant al comandantului Marinei Militare, 1971-1972;
• Comandant de Vedetă Dragoare Fluvială / Divizionul 88 Vedete Dragoare, 1972-1975;
• Ofiţer în statul major (şeful artileriei) la Divizionul 94 Vedete Blindate, 1975-1976;
• Ofiţer în statul major (şeful artileriei) la Brigada 24 Fluvială, 1976-1977;
• Şef de stat major (primul locţiitor al comandantului) la Divizionul 88 Vedete Dragoare, 1979-1980;
• Ofiţer I în Biroul pregătire pentru luptă /Secţia Marină Militară din Marele Stat Major, 1990-1993.
• Şeful Biroului Marină Militară din Inspectoratul General al Marelui Stat Major, 1993-1997;
• Ofiţer specialist principal în secţia Marină Militară din Direcţia Doctrină şi Instrucţie a Statului Major General, 1997-1998;
• Şef al Secţiei Marină Militară din Direcţia Doctrină şi Instrucţie a Statului Major General, 1998-2000;
• Şef al Serviciului Instrucţie şi Standardizare din Direcţia Doctrină şi Instrucţie a Statului Major General, 2000-2001;
• Inspector şef pentru forţele navale în Inspectoratul Ministerului Apărării Naţionale, 2001-2003;
• Locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Navale, 2003-2004;
• Director Adjunct al Statului Major General, 2004-2005.

6. ACTIVITATE DIDACTICĂ:
• Lector în catedra de tactică a marinei din Academia Militară, 1980-1988;
• Conferenţiar universitar în catedra de Tactica marinei din Academia Militară, 1988-1990;

7. LIMBI STRĂINE:
• Engleza.

8. LUCRĂRI PUBLICATE:
„Modelul matematic şi program pentru repartizarea optimă a forţelor şi mijloacelor de luptă”- folosind programarea dinamică, Bucureşti, Editura Academiei Militare, 1984;
„Aplicarea metodelor şi modelelor cercetării operaţionale pentru efectuarea repartiţiei optime a grupărilor de nave de lovire asupra obiectivelor inamice neomogene”, Bucureşti, Editura Academiei Militare, 1985;
Sprijinul cu foc a trupelor de uscat ce acţionează pe o direcţie de litoral de către forţe ale Marinei Militare, Editura Academiei Militare, 1986;
„Apărarea transporturilor maritime”, Editura Academiei Militare, 1986;
Detaşamentul naval de sprijin cu foc în executarea sprijinului unei divizii mecanizate, Bucureşti, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 1990;
„Studiu proiect privind delimitarea platoului continental şi a zonelor economice exclusive ale României şi Ucrainei la Marea Neagră”, Bucureşti Inspectoratul Ministerului Apărării Naţionale, 2002;
„Dunărea-Traseu de separare şi unire a Europei”. „Regimul juridic al navigaţiei fluviale şi al frontierelor dunărene”. „Studiu în volumul Importanţa Dunării pentru NATO şi Uniunea Europeană, Editura EX PONTO, CONSTANŢA, 2005;
Coautor la realizarea mai multor lucrări, cele mai importante fiind:
– „Amploarea şi conţinutul formelor de acţiune militară strategică în condiţiile extinderii unor crize politico-militare din vecinătate şi a afectării intercondiţionate a României”, Bucureşti, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 1998;
– „Strategia apărării totale-prezent şi viitor”, Bucureşti, Editura ARTPRINT, 1999.

9. APARTENENŢA LA ASOCIAŢII, ORGANIZAŢII:
• Membru al Ligii Navale Române;
• Membru al asociaţiei Clubul Amiralilor.

10. DECORAŢII ŞI DISTINCŢII:
• Medaliile „Meritul Militar” clasele I şi II ;
• Medaliile „Ordinul Militar” clasele I, II şi III ;
• Ordinul Naţional „Serviciu Credincios”, în grad de cavaler.

11. ALTE DATE:
a) A publicat peste 30 de articole publicate în reviste de specialitate şi volume ale unor manifestări ştiinţifice.
b) Manuale, monografii, tratate de specialitate.
16 lucrări dintre care amintim:
– Studiu geografico-militar asupra zonei de acţiune a Marinei Militare la mare şi fluviu;
– Aplicarea metodelor şi procedeelor cercetării operaţionale pentru efectuarea repartiţiei optime a grupărilor de nave de lovire asupra obiectivelor inamice neomogene utilizând un sistem de prelucrare automată a datelor;
– Specificul întrebuinţării Marinei Militare pe timpul ripostelor decisive ale apărării totale;
– Amploarea şi conţinutul formelor de acţiune militară strategică în condiţiile extinderii unor crize politico-militare din vecinătate şi a afectării intercondiţionate a României;
– Strategia apărării totale – prezent şi viitor;
– Sprijinul cu foc al trupelor de uscat ce acţionează pe o direcţie de litoral de către forţe ale Marinei Militare;
– Apărarea transporturilor maritime;
– Aspecte specifice ale participării Marinei Militare la apărarea teritorială în Dobrogea şi în zonele limitrofe.
c) Proiecte de cercetare-dezvoltare de interes naţional.
– Concepţia delimitării platoului continental şi a zonelor economice exclusive dintre România şi Ucraina (document aprobat în CSAT în iunie 1998);
– Studiu-proiect privind delimitarea platoului continental şi a zonelor economice exclusive ale României şi Ucrainei la Marea Neagră (Strategia de urmat în negocierile cu Ucraina);
– Concepţia de delimitare a spaţiilor maritime ale României şi Bulgariei pe baza aplicării principiului de drept internaţional „echidistanţă / circumstanţe relevante”.

12.ACTIVITATE DIPLOMATICĂ :
• Membru al Comisiei Mixte Interministeriale privind negocierea delimitării spaţiilor maritime ale României cu Ucraina şi Bulgaria : 1998-2008 (25 de runde de negociere cu Ucraina şi 11 runde cu Bulgaria); între 2004 şi 2007 a făcut parte din colectivul de redactare a documentelor prezentate de către România Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga, pentru susţinerea cauzei României în speţă privind delimitarea maritimă a platoului continental şi zonei economice exclusive dintre România şi Ucraina.
• În urma succesului delegaţiei Romîniei la Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga, privind delimitarea platoului continental al Mării Negre dintre România şi Ucraina, membrii delegaţiei, printre care şi contraamiralul în rezervă Eugen Laurian sunt decoraţi de preşedintele României, la 8 Mai 2009.
• Membru al Comisiei Interministeriale privind problematica Dunării 2000-2005;
• Face parte din echipa Ministerului Afacerilor de Externe care negociază delimitarea zonei economice exclusive în Marea Neagră cu Bulgaria şi Turcia.