/Contraamiral de flotilă (r) Ionel BAIBARAC

Contraamiral de flotilă (r) Ionel BAIBARAC

1. DATE PERSONALE:
• Născut la data de : 19.09.1949;
• Starea civilă: căsătorit.

2. STUDII:
• Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, 1963-1967;
• Şcoala Militară de Ofiţeri activi de Marină „Mircea cel Bătrân”din Constanţa, 1967-1970;
• Academia Militară, Facultatea de Stat Major şi Comandă, Secţia Marina Militară, 1978-1980;
• Executive Master of Business Administration, Kennesaw State University, Atlanta, U.S.A., 2004-2006;
• Doctorand în Ştiinţe Militare şi Informaţii al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” din Bucureşti, 2007-2010;

3. TITLURI ŞTIINŢIFICE:
• Doctor în Ştiinţe Militare şi Informaţii, 02.06.2010.

4. GRADE MILITARE:
• Locotenent, 1970;
• Comandor, 1998;
• Contraamiral de flotilă în retragere, 2007.

5. FUNCŢII:
• Ofiţer de marină în cadrul Divizionului de nave şcoală- comandant UL 4 la bordul navei şcoală „Mircea”, 1970-1973;
• Ofiţer în cadrul Direcţiei de Informaţii a Marelui Stat Major, 1973-1990;
• Locţiitor pentru munca operativă a Şefului Direcţiei de Contraspionaj Militar din M.Ap.N, 1990-1991.
• Trecut în rezervă în 1991.

6. PUBLICAŢII:
• Cărţi:
o Colectiv „Stabilitate şi Securitate Regională, 9-10 Aprilie 2009, Secţiunea 5: tactica şi Arta Operativă în Forţele Aeriene şi Navale, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureţti, 2009;
o Colectiv „Securitate Aeriană şi Maritimă la graniţa de est a Uniunii Europene”, 07.07.2008, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2008;
o Colectiv „Stabilitate şi Securitate Regională, 9-10 Aprilie 2009, Secţiunea 5: Tactica şi Arta Operativă Forţele Aeriene şi Navale”, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2009;

• Articole:
o Securitatea energetică- securitater de impact, cu efecte sinergice complexe, Buletinul Univerităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, nr.3/2009, pg.156;
o Geopolitica resurselor energetice şi a elementelor de infrastructură energetică din zona de interes a României, în Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, nr. 3/2009, pg.165;
o Nevoia de inteligenţă specifică pentru securitatea energetică, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, nr.3/2009, pg.185;
o NATO şi securitatea energetică- stadiul actual şin perspective, Buletinul
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, nr.3/2009, pg.205;
o Turkey is at Cross-Roads of the Energy Lines. Geopolitica, anul VI, nr.25, 1/2008, Editura TOP FORM, Bucureşti, 2008, pg.150;
o The protection of critical energy infrasctructures projects, Geopolitica, anul VI, nr. 28 (4/2008), Bucureşti, 2008, pg.179;
o Intelligence şi securitatea energetică, Univers Strategic, nr. 1/2010, pg. 234.

• Comunicări ştiinţifice:
o Securitate şi Apărare în Uniunea Europeană, Strategii XXI, Bucureşti, 17-18 aprilie 2008, Securitatea 5: tematica şi Arta Operativă în Forţele Aeriene şi Navale, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2008, pg.22, „Preţul petrolului şi Securitatea Energetică-Rolul NATO şi al Forţelor Navale”;
o Securitatea Aeriană şi Maritimă la graniţa de est a Uniunii Europene, 07.07.2008, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2008, pg. 167, Securitatea maritimă în Marea Neagră în contextul securităţii euro-atlantice”;
o Stabilitate şi Securitate Regională, 9-10 Aprilie 2009, Secţiunea 5: Tactica şi Arta Operativă în Forţele Aeriene şi Navale, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2009, pg.31, „Interesul energetic eurasiatic, european şi euro- atlantic. Consonante şi discrepante” şi pg.44. „Redimensionări actuale ale interesului energetic”.

• Participări la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale
o Dezbatere ştiinţifică internaţională organizată de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, în anul 2008 şi 2009, cu tema Securitate şi Apărare în Uniunea Europeană, Strategii XXI, Bucureşti, 17-18 aprilie 2008;
o Dezbatere ştiinţifică cu participare internaţională organizată de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, cu tema Stabilitate şi Securitate Regională, 09-10 aprilie 2009;
o Dezbatere organizată de Revista Geopolitică pe tema securităţii energetice în zona Mării Negre, în 2008.

7. LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE: engleza şi greaca

8. FUNCŢII DE CONDUCERE:
• În prezent are funcţii de conducere în cadrul mai multor societăţi comerciale private, cu capital românesc şi străin.