/Contraamiral de flotilă (rtr) dr. Sorin LEARSCHI

Contraamiral de flotilă (rtr) dr. Sorin LEARSCHI

Naţionalitate: Română
Data naşterii: 24 noiembrie 1957

Perioada: 2020 – prezent – director al Forumului Securității Maritime/Clubul Amiralilor

Perioada: decembrie 2010 – prezent – Lector universitar (asociat) la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa.

Perioada: februarie 2009 – noiembrie 2013
Funcţia sau postul ocupat: Comandantul Flotilei 56 Fregate
Activităţi şi responsabilităţi principale: Conducerea, coordonarea şi reprezentarea Flotilei 56 Fregate (3 fregate, o navă logistică şi un grup de elicoptere).
Conducerea activităţii la nivelul Portului Militar Constanţa (Comandant al Portului Militar);
Planificarea, organizarea şi conducerea procesului de implementare a „Operaţiei Black Sea Harmony” impreună cu reprezentanţi ai Ministerelor: Transporturi, Interne, Finanţe, alte structuri din domeniul securităţii naţionale – (şef de proiect)

Perioada: 2006 – februarie 2009
Funcţia sau postul ocupat: Locţiitor al comandantului Flotilei 56 Fregate in Ministerul Apărării Naţionale/ Forţele Navale / Constanţa
Activităţi şi responsabilităţi principale: dezvoltarea strategiei Flotilei 56 Fregate şi coordonarea compartimentelor;
supervizarea directă a structurii de securitate;
stabilirea şi conducerea parteneriatelor şi alianţelor în vederea derulării proiectelor naţionale şi internaţionale;
integrarea, optimizarea şi cerificarea operarii elicopterelor la bordul fregatelor în cadrul proiectului „Puma Naval”;
iniţierea şi urmărirea planurilor de investiţii şi dotare;
elaborarea şi/sau avizarea procedurilor operaţionale, regulamentelor, normativelor specifice

Perioada:2004 – 2006
Funcţia sau postul ocupat: Comandant al fregatei Tip 22 “Regele Ferdinand” în Comandamentul Flotilei 56 Fregate / Constanţa
Activităţi şi responsabilităţi principale:Comanda şi controlul fregatei Tip 22 „Regele Ferdinand” în domeniul administrativ şi operativ.
Conducerea navei la misiuni naţionale şi internaţionale (Marea Neagră, Marea Mediterană, Oceanul Atlantic).

Perioada: 2002-2004
Funcţia sau postul ocupat: Șef Birou Planificare Operaţii Navale/Comandamentul Flotei / Constanţa
Activităţi şi responsabilităţi principale: Planificarea activităţilor şi acţiunilor militare specifice în cooperare cu aviaţia şi organele civile
Elaborarea planurilor de contingenţă.

Perioada: 2001-2002
Funcţia sau postul ocupat: Ofiţer cu planificarea pentru Forţele Navale în cadrul structurii de planificare, organizare şi conducere a programului româno-american “MIL to MIL” în Statul Major General/Ministerul Apărării Naţionale, în Bucureşti
Activităţi şi responsabilităţi principale: Planificarea activităţilor şi acţiunilor specifice programului de pre-aderare a României la NATO

Perioada: 2000-2001
Funcţia sau postul ocupat: Șef al Biroului Planificare şi Pregătire de Comandament în Comandamentul 9 Operaţional “Dobrogea” (JOINT tip Divizie) / Constanţa
Activităţi şi responsabilităţi principale: Întocmirea, fundamentarea şi coordonarea planurilor de pregătire şi instruire a comandamentului şu structurilor subordonate
Organizarea evaluărilor personalului şi structurilor subordonate.

Perioada: 1997 -2000
Funcţia sau postul ocupat: Șef de stat major si prim locţiitor al Divizionului 146 Dragoare de Baza şi Puitoare de Mine la Divizionului 146 Dragoare de Baza şi Puitoare de Mine/Flota / Constanţa
Activităţi şi responsabilităţi principale: Planificarea, pregătirea şi coordonarea activităţilor statului major al unităţii (personal, informaţii, operaţii şi pregatire pentru luptă,logistică, comunicaţii şi informatică) precum şi conducerea navelor subordonate (6 nave).
Organizarea evaluărilor personalului şi structurilor subordonate.

Perioada: 1995-1997
Funcţia sau postul ocupat: comandantul Puitorului de Mine Vam MURGESCU la Divizionul 146 Dragoare de Baza şi Puitoare de Mine / Constanţa
Activităţi şi responsabilităţi principale: Comanda navei şi controlul unui grup de nave

Perioada: 1993 -1995
Funcţia sau postul ocupat: comandantul dragorului de bază Vam GRECESCU (DBz 15) la Divizionul 146 Dragoare de Baza şi Puitoare de Mine / Constanţa
Activităţi şi responsabilităţi principale: Comanda navei şi controlul unui grup de nave

Perioada: 1991 -1993
Funcţia sau postul ocupat: Șeful Biroului Operaţii şi Instrucţie/Statul Major/ Divizionul 146 Dragoare de Baza şi Puitoare de Mine
Activităţi şi responsabilităţi principale: Planificarea, pregătirea şi coordonarea activităţilor de instruire, asigurare logistică, comunicaţii, personal, electromecanică navală, evaluare personal, în unitatea de nave.

Perioada: 1990 -1991
Funcţia sau postul ocupat: comandant Secţie Vedete Torpiloare la Divizionul 126 VTM/Brigada 29 Vedete / Mangalia
Activităţi şi responsabilităţi principale: Comanda navei şi controlul unui grup de nave

Perioada: 1989 -1990
Funcţia sau postul ocupat: comandant navă purtătoare de rachete la Divizionul 133 VPR / Mangalia
Activităţi şi responsabilităţi principale: Comanda navei şi controlul unui grup de nave

Perioada: 1987 -1989
Funcţia sau postul ocupat: Ofiţer student/Universitatea Naţională de Apărare/ Bucureşti

Perioada: 1984 -1987
Funcţia sau postul ocupat: comandant Vedetă Torpiloare/Divizionul 126 VTM la Divizionul 126 VTM/Brigada 29 Vedete / Mangalia
Activităţi şi responsabilităţi principale: Comanda navei

Perioada: 1982 -1984
Funcţia sau postul ocupat: Ofiţer secund/VTM la Divizionul 126 VTM/Brigada 29 Vedete / Mangalia
Activităţi şi responsabilităţi principale: Planificarea, pregătirea şi coordonarea activităţilor navei (personal, informaţii, operaţii şi pregatire pentru luptă,logistică, comunicaţii şi informatică)

Perioada: 1980 -1982
Funcţia sau postul ocupat: Comandant Unitate de Luptă Comunicaţii, Radioelectronică Navală şi Observare la Divizionul 93 VTM/Brigada 29 Vedete / Mangalia
Activităţi şi responsabilităţi principale: Asigurarea comunicaţiilor, observării vizuale şi radioelectronice la nivelul navei. Aplicarea măsurilor şi procedurilor de Război Electronic.

Educaţie/Calificări
2009 Colegiul de Război/ curs post-universitar pentru conducere strategică
2008 Curs de Relaţii Publice
2008 Obţinerea titlului de „Doctor în Ştiinţe Militare”
2003 – 2004 cursul de Ofiţer principal cu Operaţiile Navale, Anglia.
2003 Curs operator GMDSS
2003 Curs avansat de Limbă Engleză
2003 Cursul de evaluatori NATO PfP în Niininsalo/Finlanda, în urma căruia a fost numit ca şef de echipă internaţionala de evaluare în cadrul exerciţiilor NATO PfP.
2000 cursul post-universitar pentru conducerea Marilor Unităţi/nivel operativ/Universitatea Naţională de Apărare
1999 Curs proceduri şi operatii NATO
1999 Şcoala de Luptă Contra Minelor – EGUERMIN/Belgia, Cursul Avansat de Luptă Contra Minelor Marine
1998 Curs începători de Limbă Engleză
1987 – 1989 Universitatea Naţională de Apărare/şef de promoţie
1984 curs de Comandant de navă de rangul III-IV/şef de promoţie
1976 – 1980 Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Facultatea „Navigaţie”
1972 – 1976 Liceul Teoretic, profil Real din Mangalia

Aptitudini şi competenţe personale

Atestat nr. 3389/24.03.1995, eliberat de Ministerul Învăţământului privind specialităţi şi funcţii civile: Transporturi navale; nave; utilaje şi operaţiuni de pescuit; eploatare hidraulică; hidroamelioraţii; mecanizarea lucrărilor de construcţii hidrotehnice; hidrografie; oceanografie şi meteo; învăţământ de specialitate de marina.
Comandant navă (7 tipuri de nave militare)
Conducător de ambarcaţiuni de agreement cu motor şi vele, clasa B şi D
Permis de conducere categoria B/1994

Limbi străine cunoascute:
Engleză (fluent)
Franceză (mediu)

Competenţe şi aptitudini organizatorice
Capacitate de organizare, îndrumare şi conducere a organizaţiilor complexe;
Eficienţă şi rapiditate în analiza situaţiilor şi luarea deciziilor;
Planificare strategică şi implementare de tactici şi politici derivate;
Înfiinţare şi coordonare de echipe pentru proiecte multi-disciplinare;
Preocupare pentru îmbunătăţirea proceselor şi implementarea celor mai bune practici;
Implementarea mediilor de lucru stimulative, bazate pe echitate şi excelenţă profesională;
Deschidere pentru negociere, atitudine pozitivă şi flexibilă;
Conectivitate şi experienţă în mediile internaţionale şi inter-culturale;
Creativitate şi capacitate de adaptare la situaţii noi;
Managementul schimbării.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
Microsoft Office (Word, Excel, Microsoft Project, Outlook, PowerPoint, OneNote), WordPress, Joomla.

Diverse
• A fost comandantul fregatelor Regele Ferdinand şi Regina Maria la aducerea în ţară a acestora, iar în 2005 a comandat fregata Regele Ferdinand în cadrul primei participări a României la Operaţia NATO (art. 5) „Active Endeavour”;
• În anul 2006 a fost desemnat Ofiţerul Anului 2005, titlu decernat de Clubul Amiralilor din Marina Română;
• A fost decorat cu Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Cavaler, Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Ofiţer, Emblema de Merit Ştiinţa Militară clasa I şi Emblema de merit În serviciul armatei clasa a II-a, „Onoarea Armatei Romaniei” cu însemne de pace;
• Avansat în grad până la gradul de contraamiral de flotilă (general cu o stea – 2012).
• Membru in Comitetul Director al asociaţiei non-profit Clubul Amiralilor;
Este căsătorit cu Maria şi împreună au 2 copii: Corina Roxana (economist) şi Sorin Adrian (ofiţer mecanic în Marina Comercială).

Vezi articolul