/Contraamiral de flotilă (r) dr. ing. Vergil GRĂDINARU

Contraamiral de flotilă (r) dr. ing. Vergil GRĂDINARU

1. DATE PERSONALE:
• Născut pe 03.02.1940, în comuna Vulturul, jud. Constanţa; Căsătorit, doi copii.

2. STUDII:
• Liceul Militar de Marină Galaţi, 1953-1957;
• Institutul Superior de Ingineri Radiotehnici, Facultatea de Radioelectronică, specializarea – Echipamente radiotehnice, 1957-1962;
• Cercetător ştiinţific principal gradul I.

3.TITLURI ŞTIINŢIFICE:
• Doctor în ştiinţe, cu teza de doctorat „Contribuţii la studiul propagării şi recepţiei ultrasunetelor în mediul marin”, susţinută public în 1982;
• Cercetător ştiinţific principal gradul I.

4. GRADE MILITARE:
• Locotenent inginer, 1962;
• Comandor inginer, 1986;
• Contraamiral de flotilă în retragere, 2008.

5. FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Specialist radiotehnic în unităţi tehnice de nave din Marina Militară, 1962-1968;
• Şef secţie la Baza de Reparaţii Aparatură Radiotehnică şi Transmisiuni, 1968-1974;
• Cercetător ştiinţific şi şef laborator hidroacustică în Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Marinei Militare, 1971-1990;
• Comandant al Centrului de Cercetări Ştiinţifice al Marinei Militare, 1990-1997.

6. ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI DIDACTICĂ:
• A studiat fenomenele propagării ultrasunetelor în condiţiile specifice bazinului Mării Negre, începând cu 1965 pentru prima dată în Marina Militară şi în ţară. Publică articole şi susţine comunicări ştiinţifice privind: canalele acustice în Marea Neagră, influenţa suprafeţei şi fundului mării asupra propagării sunetelor, determinarea distanţei de propagare a ultrasunetelor. Întocmeşte nomograme şi metode pentru determinarea distanţei de bătaie a sistemelor hidroacustice de la bordul navelor militare. Tot în premieră, proiectează şi realizează aparatură hidroacustică de observare a mediului subacvatic şi de cercetare ştiinţifică a acestuia.
• Participant la trei sesiuni ştiinţifice internaţionale şi peste 25 de sesiuni naţionale;
• Membru în comisiile de admitere la doctorat şi susţinere a lucrărilor finale şi în comisii de acordare a titlurilor ştiinţifice de cercetător ştiinţific principal gradul III-I;
• Cadru didactic la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” -1997-2010.

7. PUBLICAŢII ŞI CURSURI:
• A publicat articole şi o carte de specialitate;
• A prezentat comunicări ştiinţifice, a elaborat cursuri pentru studenţi, studii şi tratate de specialitate, astfel:
a)Comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni în ţară, 40 dintre care:
• Analiza câmpului acustic al navelor şi influenţa acestuia asupra raportului semnal-zgomot în punctul de recepţie- Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a C.C.S.M.N.- 1979;
• Calculul traiectoriei razelor acustice pe timpul propagării în mediul marin neomogen- Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ICEPRONAV – 1978;
• Canalul acustic în bazinul Mării Negre- Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a C.C.S.M.N.-1979;
• Aspecte privitoare la apariţia canalelor acustice subacvatice – Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Academiei Române -1980;
• Aspecte privitoare la apariţia canalelor acustice subacvatice şi a inluienţei suprafeţei apei asupra propagării undelor acustice- Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Academiei Române- 1981-1982;
• Nomograme utile pentru calculul distanţei de descoperire a obstacolelor cu ajutorul aparaturii hidroacustice – Direcţia Tehnică a Comandamentului Marinei Militare – 1983;
• Metode de măsurare şi analiză a zgomotelor hidroacustice- Simpozion Comisia de Acustică a Academiei Române -1983;
• Aparatură pentru măsurarea vitezei sunetului în mediul marin şi prelucrarea prognozei hidroacustice- Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a ITM Bucureşti 1988;
• Izolaţia fonică a compartimentelor de la bordul navelor- Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” -2003;
b)Lucrări şi studii de cercetare ştiinţifică elaborate şi aplicate în Marina Militară, 30 lucrări dintre care:
c) Cercetarea, proiectare şi realizarea : Displaz electronic de observare radială;
Sisteme de hidrolocaţie pentru nave mici, cu tractorul imersat şi sisteme pentru prospectarea mediului marin- 1970-1987;
d) Elaborarea documentaţiei de amenajare şi montaj a patru sisteme de hidrolocaţie;
e) Măsurători şi studiul privind „Nivelul zgomotului subacvatic la nave şi privind nivelul câmpului acustic al navelor de dragaj” 1980-1985;
f) Studiul privind „Natura câmpului acustic al navelor şi măsuri de diminuare a acestuia”
g) Soluţii tehnice privind realizarea mijloacelor de luptă radioelectronică 1995;
h) Studiul privind „Modernizarea navelor proiect 1048”-1996.
c) Cursuri pentru studenţi şi cărţi:
• Sisteme hidroacustice şi de radiolocaţie; Bazele hidroacusticii şi radiolocaţiei; Dispozitive şi circuite electronice; Traductoare şi antene hidroacustice;
• „Formarea şi emisia undelor acustice în mediul marin”- editura Ex Ponto-2004.
d) Invenţii şi inovaţii aplicate în Marea Militară, peste 20, dintre care:
• Sistem de hidrolocaţie pentru nave mici;
• Dispozitiv universal ridicare- coborâre a traductorului sistemelor de hidrolocaţie, cu comanda locală şi de la distanţă;
• Cabinet pentru antrenarea operatorilor sistemelor de hidrolocaţie;
• Traductor de presiune cu afişare digitală;
• Aparatură electronică pentrzu determinarea şi prelucrarea prognozei hidroacustice;
• Sistem de hidrolocaţie cu traductorul imersat pentru elicoptere.

8. COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PREZENTATE LA CONGRESE INTERNAŢIONALE:
• „Zgomotul navelor rapide de tonaj mic”- Congres F.A.S.E- Elveţia, Zurich -1993;
• „Contribuţia principalelor surse de zgomot şi vibraţii la realizarea câmpului acustic al navelor, măsuri de protecţie”- Al 4-lea Congres de Sunete şi Vibraţii- Federaţia Rusă, Sankt Petesburg -1996;
• „Distribuţia câmpului acustic la bordul şalupelor telecomandate de dragaj a minelor marine”- Italia, Florenţa.

9. APARTENENŢA LA ORGANIZAŢII PROFESIONALE:
• Membru al Comisiei de Acustică a Academiei Române;
• Membru al Comitetului Naţional al Comisiei Oceanografice Interguvernamentale pentru UNESCO;
• Membru fondator al Societăţii Române de Acustică, afiliată la Societatea de Acustică Europeană cu sediul la Paris;
• Membru al Colegiului de redacţie al revistei „Acustica”cu sediul la Paris;
• Membru în Asociaţia „Clubul Amiralilor”.

10. DECORAŢII ŞI DISTINCŢII:
• Ordinul „Meritul Militar”- cls. a III-a, a II-a, I;
• Medalia „Meritul Militar”- cls. a III-a, a II-a, I;
• Medalia „Frăţia între Arme” „- cls. a III-a, a II-a, I;