/Comandor (rz) Marian MOȘNEAGU

Comandor (rz) Marian MOȘNEAGU

S-a născut la 29 iunie 1961, în comuna Boroaia, jud. Suceava.

Este absolvent al Liceului Militar de Marină ,,Alexandru Ioan Cuza” (1980) şi al Institutului de Marină ,,Mircea cel Bătrân” (1984).

Licenţiat în istorie (1998) şi studii aprofundate (1999) la Universitatea ,,Ovidius” Constanţa și doctor în istorie la Universitatea din Craiova (2004), cu teza de doctorat „Politica navală postbelică a României (1944-1958)”.

Absolvent al Cursului de Iniţiere în istoria şi filosofia ştiinţei şi tehnicii, organizat de Comitetul Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii de pe lângă Academia Română (2008) și al Colegiului Național de Apărare (2015).

Între anii 1984-1990, a îndeplinit diferite funcţii în Divizionul 50 Vânătoare de Submarine din Mangalia, Divizionul 174 Dragoare de Radă Sulina, Divizionul 145 Vedete Blindate Tulcea, în Comandamentul Marinei Militare și în cadrul Institutului de Marină ,,Mircea cel Bătrân”.

A debutat în ziarul ,,Flota Patriei” (1977) și a colaborat, ca elev și student, la „Apărarea patriei”,”La datorie”, ”Catarge la orizont”, „Orizonturi marine”, „Dobrogea nouă” și emisiunea radiofonică „Student Club”.

După Revoluția din decembrie 1989, a activat în presa militară, ca membru fondator şi redactor al revistei „Marina Română” (1990-1995), membru fondator și redactor în Redacţia Radio-TV „Scutul Dobrogei” a Marinei Militare (1995-1998), redactor-şef al Grupului Mass-Media al Forţelor Navale (2006-2007), editor coordonator al revistei „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române” (2007-2016) și director fondator al „Calendarului tradiţiilor militare”(2009-2014).

Ulterior a fost şef al Secţiei de Istorie Navală (1998-2001) şi director al Muzeului Marinei Române (2001-2006), respectiv şef al Serviciului Istoric al Armatei (2007-2016).

În prezent este redactor al revistei „Marea Noastră”, editată de Liga Navală Română” și redactor-șef al revistelor „Misiunea”, publicația anuală a Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu” (din 2014), „Magazin Nautic”, publicația on-line a Clubului Nautic Român (din 2017) și „Cap-Compas”, editată de Sindicatul Liber al Navigatorilor (din 2019).

De asemenea, din 2016 este realizatorul rubricii săptămânale „Lumea marinarilor” din cotidianul „Ziua de Constanța”.

Este coautor al volumelor „Muzeul Marinei Române 1969-1999. Monografie” (1999), „Noi contribuţii la istoria Marinei Militare Române” (2001), „Statul Major al Forţelor Navale 1860-2005. Tradiţii şi perspective” (2005, inițiatorul proiectului editorial, prima monografie a S.M.F.N.), „Sfânta Maria Mare. Credinţe şi tradiţii spirituale româneşti” (2005), „Destine sub marele pavoaz. Omagiu amiralului Gheorghe Anghelescu la împlinirea vârstei de 70 de ani” (2007, inițiatorul colecției „Destine sub marele pavoaz”), ”Enciclopedia Armatei României” (2009, inițiatorul proiectului editorial), ”Albumul Armatei României” (2009), ”Ghidul Arhivelor Militare Române” (2010, inițiatorul proiectului editorial, primul ghid al A.M.N.R.),”Dicţionar enciclopedic de marină” (2010), „Armata Română şi patrimoniul naţional” (2010), ”Amiralul dr. Gheorghe Marin în elita Armatei României” (2010), „Marina Militară Română 1860-1960” (2010), „Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” – 115 ani de experienţă în instruirea echipajelor” (2011 și 2016), „Dreptul mării în timp de pace şi de război” (2011), „Miniştrii Apărării Naţionale. Enciclopedie” (2011), „Armata Română şi evoluţia Armei Tancuri. Documente (1919-1945)” (2012), „Armata Română şi societatea civilă” (2012), „Resursele umane ale Armatei României. 150 de ani de istorie” (2012), „Mareşali ai României” (2013), „Campania militară a României din 1913, o istorie în imagini, documente şi mărturii de epocă” (2013), ”Armata Română şi mass-media” (2013), „«Mircea», voievodul velelor 1882-2014” (2014), ”Vizita ţarului Nicolae al II-lea la Constanţa 1/14 iunie 1914” (2014), ”Uniformele Armatei României” (2014), „Şefii Statului Major General. Enciclopedie” (2014), „Înzestrarea Armatei Române în perioada interbelică. Documente, vol. III, 1936-1940” (2014), „Armata Română şi cultele” (2014), „Comandorul Lazăr Munteanu, Cavaler al Ordinului „Mihai Viteazul”. Biografie de război” (2015), „Armata României şi politica naţională” (2016), „România la bicentenarul Statelor Unite ale Americii. Primul voiaj transatlantic al navei-şcoală «Mircea» (4 martie – 30 august 1976)” (2016), „Uniformele Marinei Române” (2017), General Gheorghe Garoescu, „Jurnal de front, vise de dragoste” (editor, 2017), ,,Divizia a VI-a Infanterie. Jurnal de Operațiuni. Volumul I (14 august 1916-12 mai 1918)” (2017), ,,Eroinele României Mari. Destine din linia întâi” (2018), ,,Divizia a VI-a Infanterie. Jurnal de operațiuni. Volumul II (28 octombrie 1918 – 31 decembrie 1923” (2018), ,,Ingineri români. Dicționar enciclopedic”, Vol. II (2018), ,,Armata Română în Războiul de Întregire. Campaniile 1916 şi 1917” (2018), “Un secol de vibrație românească. Boroaia (1918 – 2018)” (coordonator și coautor, 2018), “Ingineri români. Dicționar enciclopedic”, vol. III (2019), „Comuna Boroaia în cuvinte și imagini. Prezentare și promovare” (2020) și „Printre sute de catarge. Serviciul Maritim Român (1895-1945). Album omagial editat la 125 de ani de la înființare” (2020).

Este autor al lucrărilor „Ziua Marinei la români” (2002), ”Cultul apelor la români” (2004), ”Politica navală postbelică a României (1944-1958)” (ediţia I – 2005, ediţia a II-a – 2006), ”Odiseea navei-şcoală «Constanţa»” (2004), „Regele şi regina Mării Negre. File din istoricul distrugătoarelor & fregatelor «Regele Ferdinand» şi «Regina Maria»” (2006), „O istorie tragică a Marinei Comerciale Române” (2006), „Dicţionarul marinarilor români” (2008), „Eroii Marinei Române” (2009), „Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă” (2010), „Presa Marinei Române. Dicţionar bibliografic” (2011), „Crucişătorul «Elisabeta» în campanie” (2012), „Serviciul Istoric al Armatei în slujba culturii naţionale” (2013), „Fregata-amiral «Mărăşeşti»” (2014), „Uniformele Forţelor Navale Române” (2016), „Şefii Statului Major al Forţelor Navale. Enciclopedie” (2016), „Amiralii României. Dicționar enciclopedic” (2017), „Cavalerii Mării Negre. Ofițeri de marină distinși cu Ordinul Militar «Mihai Viteazul»” (2019) și „Armata Română pe frontul Canalului Dunăre-Marea Neagră” (2020).

A fost distins cu numeroase premii acordate de Fundația culturală „Magazin istoric”, Asociația „Clubul Amiralilor” și revista „Gândirea militară românească”. De asemenea, a primit Premiul Naţional pentru Jurnalism „Nicolae Sever Cărpinişan”, acordat de Asociaţia Română de Istoria Presei (2011) și a fost declarat „Omul anului 2011” şi respectiv 2013, pentru Premiul I obţinut la Secţiunea a X-a „Istorie, cultură şi tradiţii militare”, în cadrul concursului organizat la nivelul Statului Major General.

În prezent este membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (1992), al Ligii Navale Române (1994), al Comisiei Române de Istorie Militară (1999), al Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei din cadrul Academiei Române (2005), al Asociaţiei social-culturale ,,Vasile Tomegea” Boroaia (2006), al Asociaţiei Române de Istorie a Presei (2009), membru fondator și membru în comitetul director, din 2007 și vicepreședinte, din 2018, al Asociaţiei Absolvenţilor Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” – ALUMNI, membru (2014), respectiv vicepreședinte (2020) al Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu” cu sediul la Mănăstirea dintr-un Lemn din comuna Frânceşti, jud. Vâlcea, membru al Asociației Ofițerilor de Rezervă din România – filiala Constanța (2016) și membru al Societății de Științe Istorice – filiala Constanța (2019).

A fost distins cu Ordinul „Meritul Militar” clasa a III-a (1999), Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru ofiţeri (2004), Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru ofiţeri (2009), Emblema de Onoare a Statului Major General (2009), Emblema de Onoare a Comunicaţiilor şi Informaticii (2010), Emblema de Merit „În Serviciul Armatei României” clasa a II-a (2011), Emblema de onoare a Statului Major al Forţelor Navale (2011), Emblema „Onoarea Armatei României” cu însemn de pace (2011), Emblema de Onoare a Medicinei Militare (2013), Emblema de Onoare a Forţelor Terestre (2014), Emblema de Onoare a Resurselor Umane (2014), Emblema de Onoare a Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (2014), Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene (2015), Emblema de Onoare a Logisticii (2015) și Emblema de Merit „În Serviciul Armatei României” (2016).

Este căsătorit și are o fiică, ofițer psiholog.