/Gala Premiilor Clubului Amiralilor pentru publicistică cu tematică de marină – Ediția XIV – 2021

Gala Premiilor Clubului Amiralilor pentru publicistică cu tematică de marină – Ediția XIV – 2021

  • Pe 26 noiembrie 2021, începând cu ora 17.00 s-a desfășurat online, ceremonia de acordare a Premiilor Clubului Amiralilor pentru publicistică cu tematică de marină. 


În cadrul competiției s-au prezentat zeci de lucrări doritoare de a câștiga marele premiu. Totuși, Clubul Amiralilor a acordat Marele premiu lucrărilor „Armata română pe frontul Canalului Dunăre – Marea Neagră“ şi „Legendele albatrosului“, autor Comandor Dr. Marian Moșneagu, membru de onoare al cubului, ca recunoaștere a meritelor pentru întreaga activitate publicistică  și literaturii cu tematică de marină.

Iată cine sunt premianții de la celelalte categorii:

I. Premiul Vam. Horia Macellariu la secțiunea Teorie și  artă militară navală 

Comisia a hotărât:

          a) Premiul de excelenţă Vam. Horia Macellariu la secțiunea Teorie și  artă militară navală  se acordă doamnei Alba Iulia Catrinel POPESCU pentru lucrarea TRATAT DE GEOPOLITICĂ, Volumul 1 – Geopolitica puterii maritime şi Volumul 2 – Geopolitica puterii continentale.


         b) Premiul special Vam. Horia Macellariu   la secțiunea Teorie și  artă militară navală  se acordă domnului Cdor. Dr. Lucian Valeriu Scipanov pentru lucrarea FORŢELE  FLUVIALE  NUCLEUL  CAPABILITĂŢILOR  RIVERANE.

II. Premiul Vam. dr. Constantin Preda- Fundățeanu la secțiunea  Legislație  Maritimă și fluvială.     
            

Comisia a hotărât:

                 a)   Premiul de excelenţă Vam. dr. Constantin Preda- Fundățeanu la Secțiunea  Legislație  Maritimă și fluvială  se acordă doamnei Florica Braşoveanu pentru lucrarea 14 PRELEGERI DE DREPTUL MEDIULUI

                  b)   Premiul special Vam. dr. Constantin Preda- Fundățeanu la Secțiunea  Legislație  Maritimă și fluvială  se acordă domnului Constantin Anechitoae pentru lucrarea DREPT PORTUAR

 
III. Premiul Vam.ing. Grigore Marteș la secțiunea  Ştiință și tehnică militară de marină.  
     

Comisia a hotărât:

a) Acordă Premiul Viceamiral inginer Grigore MARTEŞ la Secţiunea Ştiinţă şi tehnică militară de marină:

  – Domnilor  Vasile Dobref, Florenţiu Deliu, Alexandru Sotir şi Vlad Mocanu  pentru lucrareaTehnologii electrice maritime 
 – Doamnei Camelia Ciobanu şi domnului Sergiu Lupu pentru lucrarea Complemente de matematică în transporturi
   – Domnilor Mihail Pricop şi Andrei Băutu  pentru lucrarea Metode şi tehnici în managementul proiectelor
  – Domnului Dr. ing. Doru Coşofreţ pentru lucrarea Control Dimensional. Lucrări de laborator
  – Doamnelor Manuela Rossemary Apetroaei şi Cosmina Andreea Marin pentru Lucrări practice de chimie marină 
   – Doamnei Manuela Rossemary Apetroaei şi domnului Gabriel Marius Apetroaei pentru Noţiuni teoretice şi aplicaţii practice în oceanografia chimică
   – Domnilor Alexandru Cotorcea, Dragoş Simion şi Florin Nicolae pentru Maşini şi instalaţii navale
   -Domnului Petru Sergiu Şerban Analiza squatului navelor maritime la navigaţia în canale şi zone de mică adâncime
   – Doamnei Elena-Graţiela Robe-Voinea şi domnului Alexandru Pintilie pentru lucrarea Modelarea şi simularea sistemelor termoenergetice navale
    – Domnilor Vasile Dobref, Petrică Popov, Paul Vasiliu şi Vlad Mocanu pentru lucrarea Modelarea şi simularea sistemelor de acţionări electrice în mediul Matlab Simulink. Îndrumar de laborator 
   – Doamnelor Raluca Apostol-Mateş şi Alina Barbu pentru lucrarea English grammar-student’s digest
   – Doamnei Dr. ing. Rita-Elena Avram şi domnilor Dr. ing. Doru Coşofreţ şi Dr. Andrei Băutu pentru lucrarea Învăţământul superior de marină online. Raport de cercetare evaluare 
   -Doamnelor  Conf. Univ. Dr. Alina Balagiu şi lector univ. Dr. Laura Cizer pentru Test your english for marine electrical engineering 
     – Doamnei Gabriela Ileana Sebe şi domnului  Dan Lascu pentru lucrarea Analiză matematică vol.1 
     -Domnului Cătălin Paul Clinci pentru lucrarea Simulatorul PROTEUS ASTT. Îndrumar de laborator 
     -Domnilor Ionel Popa şi Marian Ristea –Komornicki -Valentin Îndrumar de laborator la termotehnică 
    – Doamnelor Anda Olteanu şi Oana Olteanu pentru lucrarea Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială pentru ingineri
    – Doamnei Elena-Graţiela Robe-Voinea şi domnului Alexandru Pintilie pentru lucrarea Sisteme termoenergetice navale de forţă
    – Doamnelor  Adriana-Ligia Sporiş şi Anda Olteanu  şi domnilor Dan Lascu şi Paul Vasiliu pentru lucrarea MATEMATICĂ. Culegere de probleme tip grilă pentru admiterea în Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân”
   – Doamnei Cizer Laura Diana pentru lucrarea  Coup d”oeil sur la navigation. Curs de terminologie militairă. Francais maritime

b) Premiul de excelență Viceamiral inginer Grigore MARTEŞ la Secţiunea Ştiinţă şi tehnică militară de marină se acordă:

  – Domnului Gheorghe Samoilescu pentru lucrările Eficienţa energetică în domeniul maritim şi Metode de cercetare ştiinţifică în industria navală.
  – Domnului Cătălin Paul Clinci pentru lucrarea Aplicaţii ale mecatronicii în sistemele de armament naval.

c) Premiul special Viceamiral inginer Grigore MARTEŞ la Secţiunea Ştiinţă şi tehnică militară de marină se acordă domnului  Cam. Fl. (rtg) dr. ing. Constantin Rusu pentru lucrarea SUBMARINUL, vol 2 Mecanica submarinului. Comportarea submarinului în imersiune.
 
IV.Premiul Am. Ilie Ştefan la secțiunea Istorie navală.

Comisia a hotărât:

a) Premiul Am. Ilie Ştefan la secțiunea Istorie navală se acordă:

   -Postmortem  Col. Marian Radu pentru lucrarea DIVIZIONUL 160 ARTILERIE DE COASTĂ –  55 DE ANI DE LA ÎNFIINŢARE
    -Postmortem  Cam. Fl. Niculae Ştefan şi Col. Marian Radu TUNARII DE LA HANUL PIRAŢILOR
    – Muzeului  Marinei Militare  pentru lucrările  DUNĂREA ŞI MAREA NEAGRĂ  ÎN  SPAŢIUL EUROASIATIC. ISTORIE, RELAŢII  POLITICE  ŞI  DIPLOMAŢIE (vol VIII) şiANUARUL  MUZEULUI  NAŢIONAL AL MARINEI  ROMÂNE 2020, tom XXIII
    – Doamnei Andreea Atanasiu-Croitoru pentru lucrarea Istoria Marinei Militare Române. Repere cronologice 1869-2020

b) Premiul de excelenţă Am. Ilie Ştefan la secțiunea Istorie navală se acordă:

   -Domnului Nicolae M. Balotă pentru lucrarea TREI  ISTORII CU PÂNZARE ŞI PÂNZĂRENI  
   -Domnilor Nicolae Gabriel-Octavian, Moşneagu Marian şi Stănescu Gheorghe pentru lucrarea PRINTRE SUTE DE CATARGE. SERVICIUL MARITIM ROMÂN 1895-1945
   -Domnului Gl. Bg. Dr. Vasile Hermeneanu pentru lucrarea MĂRIREA ŞI DECĂDEREA ARMATEI ROMÂNIEI 

c) Premiul special Am. Ilie Ştefan la secțiunea Istorie navală se acordă:

   – Domnului Marian Moşneagu pentru lucrările ARMATA ROMÂNĂ pe frontul Canalului DUNĂRE – MAREA NEAGRĂ şi LEGENDELE ALBATROSULUI
 – Doamnelor Andreea Atanasiu-Croitoru şi Silvia Ioniţă şi domnilor Marius Laurenţiu Rohart şi Dan-Dragoş Sighicea pentru lucrarea Statul Major al Forţelor Navale 160 de ani de datorie împlinită
 
V.Premiul Vam. Ioan Bălănescu  secțiunea Geografie maritimă și fluvială.

           La această secțiune nu au fost prezentate lucrări pentru jurizare.

VI.Premiile Comandor Eugeniu Botez la secțiunea Publicistică de marină 

Comisia a hotărât:

a) Premiul Comandor  Eugeniu Botez la Secțiunea Publicistică de marină –literatură se acordă:

– doamnei Cornelia Grozavu pentru GÂNDURI LA ŢĂRMUL MĂRII 
– domnului Octavian Dumitru Unc  pentru CÂNTURILE DOBROGEI 
– domnului Gheorghe Mihalache  pentru lucrarea ÎN VÂLTOAREA TIMPULUI 
 – domnului Virgil Coman  pentru lucrarea DOBROGEA MODEL DE CONVIEŢUIRE MULTIETNICĂ ŞI MULTICULTURALĂ 
 – domnului Florin Chelan pentru lucrările CARANTINA ILUZIEI SAU DESPRE JOKER şi     
 MAREA LACRIMILOR STRĂVEZII
 – doamnei Mihaela Meravei pentru lucrările COLIVIA DE STICLĂ,  CU ORAŞUL MEU SE ÎNTÂMPLĂ CEVA CIUDAT şi PREZUMŢIA DE FERICIRE / Saadet-i ebediye autor
 – doamnei Vasilica Mitrea pentru lucrarea OPERE ŞI AUTOR    
 – domnului Aurel Lăzăroiu pentru lucrarea POVESTE SIMPLĂ
– revistelor Marea Noastră, Dobrogea Culturală, Litere euxine şi Orizonturi marine
– doamnei Olga Duţu pentru Evantai liric. Lyrical fan 
– domnului Dan Lăpuşte pentru volumul de poezie Şi te numesc iubire…

b) Premiul de excelență Eugeniu Botez la Secțiunea Publicistică de marină se acordă:

 – doamnei Mihaela Cojocaru pentru VALURILE VIN ŞI SE DUC – haiku 
 – domnului Cam. (r) dr. Corneliu Bocai pentru lucrarea SECVENŢE DIN AMINTIRI                 
  – doamnei Vasilica Mitrea pentru lucrarea PELERINAJ  ÎN ŢARA SFÂNTĂ
– revistei Timona pentru numărul 93 din luna mai 2021 dedicat Aniversării a 112 ani de existenţă a acestui segment de cadre al Forţelor Navale Române.

 c) Premiul special Eugeniu Botez la Secțiunea Publicistică de marină se acordă :

– doamnei Garofiţa Jianu pentru volumele de poezii:  PARFUM DE FEMEIE, CÂND VISELE PRIND ARIPI şi ŢĂRMUL UNUI VIS
– domnului  Constantin Ovidiu PASTUCH  pentru lucrarea Jurnalul unui medic de bord 
– revistei Marina Română pentru numărul special dedicat sărbătoririi a 160 de ani de la înfiinţarea Marinei Militare Române moderne.

VII.Premiul Comandor și CLC  Gheorghe Balaban la secțiunea Navigație, transport maritim și activități portuare .

Comisia a hotărât:

a) Premiul Comandor  CLC Gheorghe Balaban la secțiunea Navigație, transport maritim și activități portuare se acordă:
 – Domnilor  Beazit Ali, Adrian Popa, Daniel Mărăşescu, Marian Ristea şi Levent Ali pentru lucrarea Logistică integrată
– Doamnei Carmen Astratine pentru  Dicţionar maritim frazeologic trilingv
– Doamnelor  Mariana Boeru şi Laura-Diana Cizer pentru lucrarea Navy english for first year students
– Doamnei  Cizer Laura Dianapentru lucrarea  Coup d’oeil sur la navigation. Cours de terminologie militaire. Francais maritime
 
VIII Premiul Aspiranții condeiului

Comisia a hotărât:   

•         Premiul Aspiranții condeiului se acordă:

1.  student caporal Alin Mocanu pentru articolul „Cum rămâne cu normalul”, revista Orizonturi Marine / 2020.
2.  studenţii Maria Buriu, Andreea Cîlea şi Andrada-Maria Fodor pentru articolul „Cine întoarce clipsidra pentru studenţi”, revista Orizonturi Marine / 2020.
3. student sergent Maria Denisa Dulea pentru articolul „ Noul nostru coleg Covid…”, revista Orizonturi Marine / 2020