/Amiral (rtr) dr. Gheorghe MARIN

Amiral (rtr) dr. Gheorghe MARIN

1. DATE PERSONALE:
• Născut la 1 ianuarie 1952 în oraşul Negru Vodă, judeţul Constanţa, jud. Constanţa.
• Căsătorit, un copil.

2. STUDII:
• Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”. 1970-1974;
• Academia de Studii Economice, Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică, 1987;
• Academia de Inalte Studii Militare – Facultatea Arme, 1978-1980;
• Cursul de strategie şi economie a apărării la Colegiul „George Marshal”, Germania, 1999;
• Colegiul Naţional de Apărare, 2000;
• Cursul de strategie pentru generali şi amirali la Colegiul NATO, Roma, 2003;
• Masterat în domeniul managementului transporturilor navale, 2002.

3. TITLURI ŞTIINŢIFICE:
• Doctor în ştiinţe militare, 1999;
• „Doctor Honorius causa” a Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi 2008;
• Profesor universitar asociat la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.

4. GRADE MILITARE:
• Locotenent, 1974;
• Contraamiral de flotilă, 2000;
• Contraamiral, 2003;
• Viceamiral, 2005;
• Amiral, 2007.

5. FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Comandant serviciu de luptă navigaţie şi transmisiuni pe o navă a Divizionului 133 Vedete Purtătoare de Rachete, 1974-1978;
• Comandant de navă în Divizionul 133 Vedete Purtătoare de Rachete, 1980-1981;
• Ofiţer în Secţia Operaţii a Statului Major al Comandamentului Marinei Militare, 1981-1985;
• Şef atelier proiectare- programare din Centrul de Calcul al Marinei Militare, 1985-1989;
• Şef al Centrului de Calcul al Marinei Militare, 1989-1995;
• Comandant al Brigăzii 243 Cercetare şi Observare Radioelectronică, 1995-1999;
• Comandant (rector) al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 1999-2003;
• Director al Statului Major General, 2003-2004;
• Şef al Statului Major al Forţelor Navale, 2004-2006;
• Şef al Statului Major General, 2006.

6. ACTIVITATE DIDACTICĂ:
• Lector universitar la Facultate de Matematică- Informatică a Universităţii „Ovidius”, Constanţa 1993;
• Conferenţiar universitar la Universitatea „Ovidius” şi Academia Navală „Mircea cel Bătrân”;
• Profesor universitar, 2000;
• În anul 2002 a obţinut dreptul de conducere la doctorat, în domeniul „ştiinţe militare” la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

7. PUBLICAŢII:
A publicat 20 de cărţi, opt manuale şi nouă tratate de specialitate, axate în special pe domeniul managementului militar şi al programării calculatoarelor printre care:
• Conducerea în domeniul militar, studii, Editura Militară, Bucureşti- 1989;
• Eficienţa cercetării şi mascării, Ed. Militară, Bucureşti, 1990;
• Câmpul de luptă cibernetizat, Ed. Militară, Bucureşti, 1991;
• Hotărârea comandantului în viziunea sistemică, Ed. Academiei de Înalte Studii Militare, 1993;
• Riscul şi decizia militară, Ed. Militară, Bucureşti, 1994;
• Puterea maritimă şi diplomaţia navală, Ed. Militară, Bucureşti 1998;
• Utilizarea forţelor navale în operaţii de sprijin al păcii, Ed. Academiei Navale, Constanţa, 2000;
• Activitatea statelor majore în viziunea forţelor armate NATO, Ed. Academiei Navale, Constanţa, 2001;
• Managementul riscului în Marea Neagră, Centrul Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, 2005.
• Forţele navale ale lumii în secolul XXI, Editura CTEA, Bucureşti , 2009;
• Terorismul maritim mit şi realitate, Editura CTEA, Bucureşti , 2010;
• Securitatea energetică. Dimensiuni euroatlantice, CTEA, Bucureşti , 2010.

8. LA REUNIUNI INTERNAŢIONALE A PREZENTAT:
• Block Sea Cooperation Task Group, 17-Th International Seapower Symposion Degest, Newport, SUA, 2005;
• Intărirea cooperării şi securităţii în zona lărgită a Mării Negre- conferinţa pe tema creşterii stabilităţii şi stabilităţii la nivel rergional, Salonic, Grecia 2007;

9. FACE PARTE DIN MAI MULTE ASOCIAŢII ŞI CONSILII:
• Academia Oamenilor de Ştiinţă din România;
• Asociaţia Internaţională a Profesorilor de Marină;
• Asociaţia Balcanică a Mediului (BENA);
• Consiliul ştiinţific al Institutului Român de Cercetări Marine;
• Fundaţia Colegiului Naţional de Apărare;
• Asociaţia „George Marshal”România;
• Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
• Membru fondator al „Asociaţiei Clubul Amiralilor”;

10. DECORAŢII, DISTINCŢII:
• Ordinul Naţional „Steaua României”în grad de cavaler;
• Ordinul Naţional „Steaua României”în grad de ofiţer;
• Ordinul „Meritul Militar” clasa a III-a, a II-a, I;
• Ordinul „Merito de la Republica Italiano Grande Ufficiale”;
• Medalia „Meritul Militar” clasa a III-a, a II-a, I;
• Emblema de Onoare a Armatei Române;
• „Legiunea de Merit” a SUA în grad de comandor;
• Emblema de Merit „Ştiinţa Militară” clasa I.

11. ACTIVITĂŢI, MOMENTE IMPORTANTE
În calitate de şef al Statului Major al Forţelor Navale amiralul Gheorghe Marin a iniţiat, a pus în aplicare şi a finalizat măsuri privind trecerea la profesionalizarea deplină a forţelor navale, începând cu 1 ianuarie 2005. Tot în domeniul transformării structurale şi de personal merită amintite măsurile privind reînfiinţarea Secţiei de vedete fluviale de la Tulcea, promovarea sistemului de pregătire prin cursuri a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, pregătirea în ţară şi în Marea Britanie a echipajelor pentru cele două fregate tip 22, înfiinţarea Componentei Aeriene în Forţele Navale şi eforturile de menţinere a entităţii şi unicităţii învăţământului militar de marină de toate nivelurile.
În planul instrucţiei, al exerciţiilor, aplicaţiilor şi operaţiilor, merită amintite iniţierea şi realizarea participării forţelor navale la operaţia „Active Endeavour”, începând cu anul 2005, precum şi prima participare a unei subunităţi de marină la Forţa de Răspuns a NATO – NRF-7, respectiv o grupă de scafandri EOD, certificată în cadrul unui exerciţiu, în Insulele Capului Verde.
În anul 2006 Forţele Navale Române au fost implicate la cel mai complex exerciţiu naval NATO-PfP organizat în România – Cooperative MAKO, la care au participat 29 de nave de suprafaţă, un submarin şi patru aeronave din 15 ţări şi observatori din alte patru state.
Pentru încadrarea cu personal calificat a grupului de elicoptere, conducerea SMFN a adoptat soluţia pregătirii piloţilor şi a personalului tehnic din rândul ofiţerilor şi al maiştrilor militari de marină, începând cu luna decembrie 2005.
În domeniul modernizării şi înzestrării, a fost elaborată Concepţia de înzestrare a Forţelor Navale, iar în baza acesteia au fost propuse şi aprobate în Consiliul de Supraveghere a Cerinţelor şi în Consiliul de Achiziţii ale Ministerului Apărării documentele privind achiziţia a patru corvete multifuncţionale şi a patru nave vânătoare de mine. De asemenea, SMFN a elaborat, a supus aprobării şi a pus în practică documentele privind participarea la Sistemul de supreveghere la Marea Neagră – SCOMAR şi a declanşat realizarea sistemului integrat de comunicaţii în Forţele Navale. Au fost, totodată, adoptată hotărârea de dotare a fregatelor cu elicoptere PUMA Naval şi au fost declanşate procedurile de achiziţie pentru acestea.
În calitate de şef al Statului Major General, amiralul Gheorghe Marin a condus finalizarea procesului de eliminare a stagiului militar obligatoriu şi de trecere la armata de profesionişti. A fost definitivat cadrul normativ şi funcţional pentru realizarea recrutării, selecţiei şi instruirii soldaţilor voluntari.
Statul Major General a contribuit decisiv la realizarea cadrului conceptual, în vederea continuării procesului de transformare a Armatei României, care a cuprins elaborarea şi promovarea către forurile de decizie a unor documente de importanţă deosebită pentru prezentul şi viitorul armatei. Astfel, a fost promovată şi aprobată în Consiliul Suprem de Apărare a ţării, în martie 2007, varianta revizuită a Strategiei de Transformare a Armatei României. Prin acest document se prevede, printre altele, că noua structură de forţe şi de personal din armată se situează în limita a 90.000 de posturi. Totodată, SMG a elaborat şi pus în aplicare planul de implementare a Strategiei de Transformare, Doctrina Armatei României, metodologia şi scenariile strategice de întrebuinţare a forţelor, Concepţia privind traseul în carieră pentru cadrele militare, Concepţia de înzestrare şi Strategia de înzestrare a armatei României. A fost reorganizat Centrul Naţional Militar de Comandă şi a continuat procesul de restructurare a Statului Major General şi structurilor subordonate, în conformitate cu deciziile Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.
În anul 2007 au fost operaţionalizate două brigăzi, iar în 2010 înfiinţarea a încă două, fapt ce a permis creşterea participării Armatei României la Forţa de Răspuns a NATO cu efective de până la un batalion (NRF-11), dar şi asumarea participării la grupurile de luptă ale Uniunii Europene. SMG a planificat, organizat, condus şi desfăşurat operaţia de securitate terestră, aeriană şi navală a SUMMIT-ului NATO de la Bucureşti, în luna aprilie 2008, aplicaţiile ROUEX-09 şi DACIA -10, cele mai mari exerciţii reale din ultimii ani.
A fost elaborat şi promovat conceptul de „program strategic de înzestrare”, în care au fost incluse câte două dintre programele de înzestrare ale categoriilor de forţe, astfel: autoturisme de teren blindate şi neblindate şi transportoare blindate pentru trupe, la Forţele Terestre, avion multirol şi rachete sol-aer cu bătaie lungă pentru Forţele Aeriene şi corvete multifuncţionale şi nave vânătoare de mine pentru Forţele Navale.
Meritul amiralului dr. Gheorghe Marin în rezultatele obţinute de Armata Română, în perioada când a fost în fruntea ei, este că a iniţiat şi coordonat colaborarea unei strategii de transformare a armatei, a unei concepţii de conducere şi înzestrare a acesteia şi a altor domenii importante pentru organizarea, instruirea şi funcţionarea organismului militar.