/Adunarea Generală Anuală

Adunarea Generală Anuală

 Fotografii eveniment

În conformitate cu Statutul Asociaţiei „Clubul Amiralilor” s-a desfăşurat pe data de 30 martie 2016, la Cercul Militar Naţional (sala Alba Iulia), Adunarea Generală Anuală a asociaţiei în vederea prezentării analizei activităţilor desfăşurate de către Clubul Amiralilor în perioada 27 martie 2015 – 30 martie 2016 şi alegerea noului Consiliu Director.

Ca şi în anii trecuţi, în Planul cu principalele activităţii al „Clubului Amiralilor” pentru anul 2015, au fost prevăzute o serie de activităţi menite a dezvolta legătura cu unităţile de marină din principalele porturi maritime şi fluviale ale ţării, de a prezenta cele mai importante preocupări ale clubului şi de a cunoaşte problemele ce preocupă sau cu care se confruntă personalul Forţelor Navale.

De la început s-a remarcat faptul că pentru îndeplinirea acestui plan, Clubul Amiralilor s-a bucurat de sprijinul permanent al Statului Major al Forţelor Navale, precum şi al Marilor Unităţi şi Unităţilor subordonate acestuia.

Pe linia stimulării preocupărilor ştiinţifice pentru elaborare de studii, sinteze, memorii, care să transmită experienţa acumulată în anumite domenii s-au luat măsuri de prezentare a acestora imediat după publicare. De un real interes a fost lucrarea Am. Ing. Ilie Ştefan „De la memorii afective la submarinul Delfinul”, lucrare premiată în cadrul Premiilor Clubului.

Tot pentru cunoaşterea de către cât mai multe cadre a cărţilor cu tematică de marină, s-a oganizat o itinerantă cu cărţile premiate de Clubul Amiralilor în garnizoanele Babadag, Tulcea, Brăila, Mangalia şi Bucureşti.

Stabilirea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu organizaţii similare a constituit unul din principalele obiective ale Clubului Amiralilor.

Protocolul de colaborare cu celelalte organizaţii şi asociaţii existente în Forţele Navale a început să dea roade.

De asemenea s-au permanentizat întălnirile trimestriale între reprezentanţii asociaţiilor şi ligilor din Marina Română.

Pentru promovarea valorilor culturii marinăreşti a fost instituite „Premiile Clubului Amiralilor”, care în acest an este la ediţia a X-a.

Pentru creşterea prestigiului marinei în rândul societăţii civile, membrii Clubului Amiralilor au participat la Târgul de carte de la Mangalia, alături de alte cadre din Forţele Navale. În plus, s-a participat la Târgul de carte POLEMOS de la Bucureşti, cu cărţile care au fost premiate de club. La această activitate s-au implicat, în prezentarea de cărţi Vam.(r) Plăviciosu Alexandru, Cam.fl.(r) Zemba Anatoli, Cam.fl.(r) Dan Sebastian, Cam.fl.(r) Ioan Marian.

Şi în anul care a trecut, s-a participat la activităţi organizate pentru: Ziua Unirii (24 ianuarie), Ziua Flotilei de Fregate (15 mai), Ziua Muzeului Marinei Române (29 mai), Ziua Drapelului (26 iunie), Ziua Dunării (29 iunie), Ziua Imnului (29 iulie), Ziua Comandamentului Flotei (24 februarie), Ziua Corpului maiştrilor militari de marină ( 6 mai), Ziua L.N.R. (7 martie), Ziua ACMNR, la deschiderea anului de învăţământ şi la fetivităţile de absolvire ale Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi Şcoalii de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, cu decernarea de plachete şi diplome şefilor de promoţii.

Ca în fiecare an s-au depus coroane de flori la monumentele eroilor din primul şi al doilea război mondial, la Constanţa şi Mangalia, la Crucea Marinarilor din Constanţa, depuneri de coroane la monumentul Soldatului necunoscut, la Bucureşti.

Pentru cunoaşterea reciprocă şi menţinerea legăturii cu unităţile de marină şi a celor cu care cooperează, au fost organizate schimburi de experienţă şi activităţi de prezentare a situaţiei acestora la Centrul de Instrire, Simulare şi Evaluare, Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale din Mangalia şi la Grupul de Elicoptere al Forţelor Navale de la Tuzla, la Direcţia Hidrografică Maritimă, precum şi o vizită la sediul Autorităţii Navale Române.

Privind activitatea Consiliului Director, s-a apreciat că acesta şi-a îndeplinit cu rezultate foarte bune, responsabilităţile stabilite prin statut.

În cadrul adunării generale, a fost aprobat planul de activităţi pentru anul 2016, precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli.

În urma alegerilor statutare, a fost ales noul preşedinte, vice-preşedinte şi membri Consiliului Director, astfel:

Preşedinte: am (rtg) Traian ATANASIU
Vice-preşedinte: cam fl (rtg) Dan LEAHU

Membri: vam (rtg) Virgil STOICA
vam (rtg) Alexandru PLĂVICIOSU
cam (rtg) Constantin NASUIA
cam (rtg) Marcel DRAGU
cam fl (r) Sorin LEARSCHI

Noua conducere aleasă, a folosit acest prilej, să mulţumească dl. vam. (rtg) Dorin DĂNILĂ pentru activitatea deosebită desfăşurată în calitate de preşedinte al Clubului Amiralilor.

Pe data de 31 martie, la sediul clubului s-a desfăşurat prima şedinţă organizatorică a noului for de conducere ales.