/15 august 2021

15 august 2021

Sfântul Praznic al Adormirii Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale lumii ortodoxe a intrat de mai bine de un secol în conștiința concetățenilor drept Ziua Marinei Române, sărbătoarea de suflet a celor ce duc pe întinderea nesfârșită a apelor, la catarg sau în suflet, pavilionul tricolor.

Ziua Marinei este un moment al bucuriei, pe care toți românii îl așteaptă cu plăcere, arătând, totodată, admirația și recunoștința lor față de cei care, prin tot ce fac,  apără fruntariile de ape ale țării, ridică prestigiul României în rândul națiunilor maritime ale globului, cresc faima școlii românești de marină, prin profesionalismul și dedicația cu care cinstesc calitatea de marinar.

Pentru noi, membrii Asociației Clubul Amiralilor, Ziua Marinei are o semnificație aparte, deoarece suntem legați de mare și de profesia de marinar nu doar prin educație sau prin locul nostru de muncă, ci prin nenumăratele amintiri, prin legământul solemn pe care l-am depus în fața conștiinței noastre, de a rămâne marinari trup și suflet, pe toată durata existenței noastre și dincolo de ea. Stau mărturie numeroasele acțiuni pe care le organizăm sau la care participăm, militând în permanență pentru întărirea rolului de putere navală a României, pentru o înzestrare corespunzătoare a Marinei, în pas cu timpurile și cu ritmul de dezvoltare a domeniului, pentru cunoașterea și cinstirea trecutului și a faptelor și jertfelor înaintașilor, pentru interpretarea corectă a prezentului și anticiparea realistă a viitorului României maritime și fluviale.

Suntem mereu alături de cei care și-au făcut o vocație din profesia de marinar, le promovăm realizările, le sprijinim încercările și, în măsura solicitărilor, le oferim întreaga noastră experiență și putere de muncă și persuasiune, pentru ca Marina Română să fie, în întregul ei, un organism viu, sănătos și puternic și nu doar un concept teoretic pe mesele de lucru ale decidenților.

Cu prilejul Zilei Marinei Române, înălțăm un gând de recunoștință pentru înaintașii noștri și pentru toți cei al căror mormânt e acoperit de ape, ne bucurăm și ne mândrim că facem parte din această nobilă castă a marinarilor, ne alăturăm celor care îi cinstesc pe luptătorii și călătorii apelor, și urăm tuturor celor legați indestructibil de pavilionul tricolor

LA MULŢI ANI!

BUN CART ÎNAINTE

CLUBUL AMIRALILOR