/Viceamiral (r) dr. Victor BARBU

Viceamiral (r) dr. Victor BARBU

1.DATE PERSONALE:
• Născut la 13 mai 1952, în localitatea Odobeşti, judeţul Dâmboviţa.
• Căsătorit, are două fiice şi un fiu.

2.STUDII:
• Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza 1971;
• Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”-1975, şef de promoţie;
• Academia Militară, secţia Marină, 1980;
• Cursul de perfecţionare a cadrelor nou numite în funcţii didactice în învăţământul militar superior;
• Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice, Bucureşti, 1993;
• Cursul „Management competitiv”, organizat în Bucureşti de „Open University” din Marea Britanie, 1995;
• Colegiul Naţional de Apărare, 2004;

3.GRADE MILITARE:
• Locotenent, 1975;
• Contraamiral de flotilă, 9 iulie 2004;
• Contraamiral, 2006;
• Viceamiral în retragere, 2009.

4.FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Comandant unitate de luptă artilerie şi rachete în cadrul Brigăzii 29 Vedete,
• Ofiţer în Comandamentul Brigăzii 29 Vedete, Mangalia, 1980-1982;
• Cadru didactic la Academia Militară, 1982-1990;
• Ofiţer în Statul Major General, 1990-1997;
• În cadrul Direcţiei Management Resurse Umane a îndeplinit funcţiile: şef de birou, 1997-2002;
• Din 1 august 2004 a îndeplinit funcţia de Şef Resurse în Statul Major al Forţelor Navale;
• Şef al Direcţiei Organizare, Personal şi Mobilizare din Statul Major General 2006-2008;
• Director adjunct al Statului Major General, 2008-2009.
• Trecut în rezervă în 2009.

5. ACTIVITATE DIDACTICĂ:
• Asistent şi ulterior lector în Academia Militară (actuala Universitate Naţională de Apărare „Carol I”) în perioada 1982-1990;
• Conferenţiar universitar la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

6. PUBLICAŢII:
• Managementul resurselor umane ale apărării în procesul de pregătire a Armatei României în vederea aderării la NATO, Editura C.T.E.A., Bucureşti 2007;
• „Profesia militară în contextul social contemporan”, Editura, Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”- Sibiu, 2007;
• Coautor la „Cantemiriştii clasei a X-a E”, „Un arc peste timp”, 1968-2008, Bucureşti, 2008;
• Coautor la securitatea energetică,”Dimensiuni euroatlantice”, Editura C.T.E.A., Bucureşti , 2010;
• „Direcţiei prioritare ale modernizării managementului resurselor umane ale apărării pentru asigurarea compatibilităţii cu armatele statelor membre NATO”, Editura U.A.Ap., Bucureşti, 2002;
• „Managementul resurselor umane în teoria şi practica armatelor NATO”, Editura U.A.Ap., Bucureşti, 2005;
• „Managementul resurselor umane din armata României în procesul de integrare în NATO”, în România, Editura Prineuro, Ploieşti, 2005;
• „Consideraţii privind managementul carierei individuale”, Editura C.T.E.A., Bucureşti, 2007;
• „Repere ale reformei resurselor umane în Armata României”, Editura Direcţiei Management Resurse Umane, Bucureşti.

7. APARTENENŢA LA ASOCIAŢII, ORGANIZAŢII:
• Este membru al Asociaţiei Clubul Amiralilor.

8. DECORAŢII ŞI DISTINCŢII:
• Semnul Onorific în serviciul Armatei pentru 25 ani de activitate;
• Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de cavaler.