/Viceamiral (rtr) dr.ing. Ion Alexandru PLĂVICIOSU

Viceamiral (rtr) dr.ing. Ion Alexandru PLĂVICIOSU

1.DATE PERSONALE:
• Născut la 22 februarie 1938, Piteşti, Argeş.
• Căsătorit, 4 copii.

2.STUDII:
• Colegiul Naţional Carol I, Craiova, 1954;
• Academia Tehnică Militară, Facultatea Electromecanică, 1960;
• Curs de „Analiza Valorii” CEPECA Bucureşti, 1974;
• Curs post-academic superior, M.Ap.N, 1988;
• RENAR, Bucureşti, cursuri de certificare ca auditor pentru sistemele de management ale calitaţii şi mediului şi ca senior evaluator pentru premiul naţional al calităţii, „J.M. Juran”, 2000, 2001, 2004.

3.TITLURI ŞTIINŢIFICE
• Doctor în ştiinte tehnice al Universitaţii Politehnice, Bucureşti, 1985;
• Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;
• Profesor universitar asociat;
• Cercetător ştiinţific gr.1.

4.GRADE MILITARE
• Sublocotenent, 1955;
• Locotenent inginer, 1960;
• Contraamiral cu o stea, 1989;
• Viceamiral cu două stele, 2000;
• Viceamiral în retragere (cu trei stele), 2008.

5.FUNCŢII INDEPLINITE
• Şef mecanic pe nave de lupta;
• Specialist electromecanic al Divizionului Dragoare de Bază;
• Specialist electromecanic al Divizionului 174 Dragoare de Radă;
• Specialist electromecanic la Brigada 24 Fluvială;
• Cercetator ştiintific la Centrul de Cercetări Ştiintifice al Marinei Militare, şeful Laboratorului de Armament;
• Comandantul Centrului de Cercetări Ştiinţifice al Marinei Militare;
• Profesor la Institutul de Marină ” Mircea cel Bătrân”, Constanţa;
• Locţiitor al comandantului Marinei Militare şi şef al Direcţiei Tehnice de Înzestrare;
• Prim locţiitor al şefului Departamentului pentru Producţia de Apărare şi Înzestrarea Armatei şi şef al Direcţiei Tehnice de Control şi Urmărirea Producţiei de Apărare ;
• Adjunct al ministrului transporturilor şi şef al Departamentului Transporturi Navale;
• Consilier al ministrului apărării nationale;
• Comandantul Institutului de Cercetare-Dezvoltare al Armatei;
• Comandantul Agentiei de Cercetare pentru Tehnica şi Tehnologii Militare.

6. ACTIVITATE DIDACTICĂ ŞI ŞTIINTIFICĂ
• Autor a două brevete de invenţie şi 21 brevete de inovaţii;
• In calitate de cercetător ştiintific şi conducător al unor instituţii de cercetare a efectuat studiile şi fundamentările teoretice şi a coordonat programele de asimilare în fabricaţie şi introducere în înzestrare pentru 32 de produse de tehnică militară şi de luptă;
• Activitate didactică în cadrul Academiei Navale „Mircea cel Batrân”, Constanţa, unde predau cursul de Management al Calităţii.

7. ACTIVITATE PUBLICISTICĂ:
Autor a 38 de lucrări ştiintifice publicate în revistele de specialitate din ţară şi străinătate, a 50 de documentaţii tehnice şi tehnologice pentru produse sensibile şi cu dublă utilizare, conducător de proiect în cadrul a cinci contracte de cercetare finanţate de Guvernul României. A elaborat notele de curs pentru cursul „Motoare cu ardere internă şi turbine cu gaze”pentru Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”Constanţa şi notele de curs pentru cursurile de „Management al Calitaţii” ţinute la Academia Tehnică Militară, Bucureşti în 1966 şi la Academia Navală în perioada 1998-2008.

8. APARTENENŢA LA ORGANIZAŢII, ASOCIAŢII:
• Membru AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association), din 1996;
• Membru COSPAR (Comittee of Space Research) -din 1992;
• Membru cu funcţia de vicepreşedinte (până în 1996) ROSA (Romanian Space Agency) – 1992;
• Membru în Consiliul Director al RENAR (Asociaţia de Acreditare din România) – 1998-2006;
• Membru titular şi secretar general al AOSR (Academia Oamenilor de Ştiinţa din România);
• Vicepresedinte al Comisiei de energii neconvenţionale a Academiei Române (1992 – 1994);
• Membru al Fundaţiei Române pentru Calitate;
• Vicepreşedinte al IRECE;
• Vicepreşedinte al Ligii Navale Române 2002-2009;
• Asesor senior al Fundaţei Române pentru Premiul Calităţii „J. M. Juran” (2002-2007);
• Coordonator al programului naţional de cercetare ştiinţifică INFRAS;
• Evaluator de proiecte de cercetare în cadrul programului INFRAS;
• Monitor de proiecte de cercetare în cadrul programului INFRAS;
• Evaluator de proiecte de cercetare în cadrul programelor naţionale CEEX şi PN2.

9. DECORAŢII ŞI DISTINCŢII
• Ordinul „Meritul Militar” clasa III-a, II-a, I-a;
• Ordinul ” Steaua R.S.R ” clasa V-a;
• Ordinul ” Meritul Naval ” în grad de cavaler;
• Ordinul ” Prietenia ” al R.P.D.Coreea;
• Medalia ” Meritul Militar ” clasa II-a, clasa I;
• Medalia ” Virtutea Militară”;
• Medalia ” Intărirea prieteniei de luptă cu URSS „;
• Medalia ” A 70-a aniversare a Forţelor Armate ale URSS „.