/Unele aspecte ale problematicii maritime si fluviale romanesti

Unele aspecte ale problematicii maritime si fluviale romanesti

Apărută în anul 2001 la Editura Ex Ponto, Constanța.
Cartea conține articole publicate în perioada 1992-2000 în presa militară și civilă în următoarele domenii: Din gândirea maritimă militară a înaintașilor noștri; Puterea maritimă și diplomația navală; Strategia maritimă; Doctrina maritimă; Probleme generale.