/Rememorari la tarmul marii

Rememorari la tarmul marii

Este o culegere ce apartine domeniului literar al publicisticii. Conţine o paletă largă de teme cu două moduri de abordare: discurs ştiinţific (sinteze din lucrări prestigioase) şi articole de popularizare, publicate de autor în reviste şi ziare. Sunt abordate aspecte interesante, şi mai puţin cunoscute în prezent, toate cu tentă navală, toate despre români. În general sunt două capitole mari: istorie şi literatură.

La secţiunea de istorie lectorul poate citi despre: acţiuni navale pe vremea lui Ştefan cel Mare, Mihai Viteazu la Dunăre şi mare, 150 de ani de la naşterea lui Anghel Saligny (3 articole), Alexandru Ioan Cuza ctitorul marinei militare a statului roman modern (4 articole), înfiinţarea şcolii Flotilei şi anii ce au urmat ai învăţământului de marină (5 studii), inaugurarea Canalului Sulina, Ziua Marinei-istorii (2 articole), crucişătorul Potemkin la Constanţa, 70 de ani de la moartea lui Jean Bart, Constanţa sub teroarea războiului în 1944, evoluţia marinei în perioada 1873-1998, portul Constanţa în paginile revistei Marea Noastră, amintiri ale autorului (cu bricul Mircea în furtuna din 1953, participant în 1951 la Galaţi la retrocedarea unor nave de către sovietici) ş.a.

La literatură spectrul e spectaculos: Eminescu şi Marea (3 articole), valurile în poemele lui Octavian Goga, lirica mării la poeţii basarabeni, Geo Bogza marinar (6 articole). Subiectele abordate au fost iscate de aniversări şi comemorări care au avut loc la Constanţa, la ţărmul mării, de unde si titlul cărţii.