/„Printre sute de catarge. Serviciul Maritim Român 1895 – 1945”

„Printre sute de catarge. Serviciul Maritim Român 1895 – 1945”

La împlinirea a 125 de ani de la crearea primei instituții naționale de navigație maritimă, reputatul colecționar dobrogean Gabriel-Octavian Nicolae, inventivul comandor (r) dr. Marian Moșneagu, realizatorul rubricii „Lumea marinarilor” și împătimitul de istorie inginer Gheorghe Stănescu au editat un album de colecție aniversar „Printre sute de catarge. Serviciul Maritim Român 1895 – 1945”.

„Nașterea, mărirea și dispariția Serviciului Maritim Român reprezintă o pagină de istorie autentică din trecutul glorios al Marinei Române. O cronică episodic studiată și rareori invocată ca argument solid pentru potențialul nostru uman, comercial și managerial. O istorie din epoca romantică a navigației românești, evocată adesea cu nostalgie de lupii de mare din primele generații de temerari navigatori pontici – menționează cei trei autori.

Pasionații acestui gen de croazieră imagologică sunt invitați să răsfoiască albumul filă cu filă, să repereze detalii, chipuri și înscrisuri adesea insolite, să se lase atrași de magia unui periplu imaginar, și să se întoarcă în timp, împreună cu autorii, la anul de grație 1895, momentul lansării la apă a primei companii de navigație a tânărului stat român independent – ne previn cei trei virtuali căpitani.

Vom fi desigur tentați să urmărim, cronologic, demersurile întreprinse de autorități, de la setul celor peste 20 de decrete și legi speciale emise între 1887 și 1945, consistentele alocații bugetare și comenzile făcute în străinătate, la entuziastele botezuri de nave și grandioasele serbări navale anuale. […].

Dar, lăsându-vă domniilor voastre plăcerea de a face noi conexiuni și de a identifica adevărații eroi ai Serviciului Maritim Român, vă invităm, dragi cititori, să luăm împreună calea Bosforului, să purcedem în Arhipelag, să trecem pe lângă stâncile Gibraltarului și să adulmecăm cu nesaț briza Atlanticului”.

Apărut la Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, albumul beneficiază de girul academic al profesorului univ. dr. Valentin Ciorbea, membru corespondent al acestei prestigioase instituții: „Când doi mari maeștri ai cartofiliei românești, Gabriel-Octavian Nicolae și George Stănescu, își unesc forțele pentru a așeza între coperți imagini ale navelor maritime românești și personalităților Serviciului Maritim Român, succint prezentate de textele comandorului dr. Marian Moșneagu, rezultatul este noul album omagial din seria „Povești marinărești,” o remarcabilă realizare.

Distinse cititor, când vei lua în mână frumoasa carte „Printre sute de catarge. Serviciul Maritim Român (1895-1945). Album omagial editat la 125 de ani de la înființare”, care poartă marca designerilor echipei lui Adrian Dobârleanu de la imagient.ro, vei avea bucuria de a cunoaște prima etapă din epopeea navală a Flotei Maritime Comerciale din componența Serviciului Maritim Român, redată de valoroasele piese din colecțiile de ilustrate adunate cu multă grijă de Gabriel-Octavian Nicolae și George Stănescu.

Parcurgând filă cu filă albumul, la sfârșitul „voiajului,” vei putea spune: un frumos act de cultură și recuperare istorică.

Cu urarea „Bun cart înainte!”, albumul, în ediție bilingvă, va avea cu certitudine ecoul scontat în rândul tuturor marinarilor, români și străini, și a tuturor celor ce iubesc Marea și Marina”.

Cele aproximativ 180 de cărți poștale, fotografii-document, portrete de lupi de mare, siluete de nave, imagini portuare, expresive detalii constructive și instantanee de călătorie, hărți, documente de arhivă, pliante și afișe promoționale completează cromatic firul cronologic al evocării, atașând poveștilor în sine parfum de epocă și pertinente informații statistice din epoca de salutară dezvoltare și benefică afirmare a Serviciului Maritim Român.