/General – maior (r) Traian CETERAŞ

General – maior (r) Traian CETERAŞ

1. DATE PERSONALE:
• Născut la 16.11.1937, în comuna Meteş, judeţul Alba,
• Căsătorit, un copil.

2. STUDII:
• Şcoala Militară de Intendenţă şi Finanţe, Craiova şi Sibiu, 1959;
• Academia Militară, Facultatea Arme şi Servicii, 1969;
• Curs postacademic de 6 luni la Academia Militară.

3. GRADE MILITARE:
• Locotenent, 1959;
• General de brigadă, 1994;
• General maior în retragere, 2010.

4. FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Ofiţer cu aprovizionarea şi şef de Serviciu la unităţi din cadrul Bazei 42 Maritime Constanţa, la Divizionul 93 Vedete Torpiloare, Divizionul 133 Vedete Purtătoare de Rachete şi Batalionul 212 Deservire Tehnică-Materială din subordinea Brigăzii 29 Vedete (1959-1966);
• Ajutor al şefului Serviciilor Brigăzii 24 Fluviale (1969-1973);
• Locţiitor al comandantului pentru servicii la Centrul de Instrucţie al Marinei Militare (1973-1976);
• Ofiţer 2 în Biroul Intendenţă din Comandamentul Marinei Militare (CMM), apoi ofiţer 2 în statul major al Serviciilor CMM (1976-1981);
• Şef de stat major al Serviciilor CMM (1981-1991);
• Locţiitor pentru servicii al comandantului Marinei Militare, respectiv al şefului Statului Major al Marinei Militare, actualul Stat Major al Forţelor Navale (1991-1997);
• Trecut în rezervă prin pensionare, 1997.

5. APARTENENŢA LA ASOCIAŢII, ORGANIZAŢII:
• Membru onorific al Clubului Amiralilor.

6. DECORAŢII ŞI DISTINCŢII:
• Medaliile şi ordinele pentru vechime în armată, medalii la aniversări ale Armatei şi Republicii.
• A fost avansat în grad la excepţional de două ori.

7. ALTE DATE:
• Competenţa profesională, spiritul său angajant, capacitatea de analiză, sinteză şi redactare i-au permis să-şi aducă o contribuţie majoră la elaborarea a numeroase acte normative specifice activităţii de Servicii în Marina Militară precum instrucţiuni, dispoziţiuni, regulamente, norme de hrană şi echipare.
• Începând cu anul 1990 a pus bazele organizării şi funcţionării sistemului de autoaprovizionare a unităţilor, de organizare şi desfăşurare a activităţilor de achiziţii pentru produsele de resortul serviciilor acţiuni ce au condus la creşterea eficienţei atât sub aspectul gradului de asigurare cât şi al utilizării corecte a fondurilor alocate în condiţiile legislaţiei incomplete şi des schimbătoare.
Cariera de ofiţer şi-a început-o în Marina Militară, unde de fapt a şi încheiat-o după 38 de ani.