/General-locotenent (rtr) Constantin ZECA

General-locotenent (rtr) Constantin ZECA

1. DATE PERSONALE:
• Născut la data de 15 ianuarie 1949, în comuna Reviga, judeţul Ialomiţa.
• Decedat: 18 iulie 2022, Constanța

2. STUDII:
• Academia Militară, Facultatea de Arme Întrunite şi Tancuri, Secţia Arme Întrunite, 2 ani 1978;
• Curs postacademic profil unic, şase luni, Academia Militară, 1980;
• Curs postacademic comandanţi de regimente, trei luni, Făgăraş, 1981;
• Curs postacademic superior de strategie şi artă operativă, zece luni, Academia Militară, 1989;
• Curs limba engleză, trei luni, Academia Navală, 1999;

3. FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Comandant pluton şi companie infanterie, la Regimentul 34 Mecanizat „Constanţa”, Topraisar, 1968-1976;
• Ofiţer elev în Academia Militară, 1976-1978;
• Şef Birou Operaţii şi Pregătire de Luptă la Regimentul 34 Mecanizat „Constanţa”, 1978-1980;
• Lector la Catedra de Strategie şi Artă Operativă din Academia Militară, 1980-1981;
• Şef de stat major al Regimentului 34 Mecanizat, „Constanţa”, 1981-1982;
• Comandant al Regimentului 34 Mecanizat, „Constanţa”, 1982-1985;
• Şef de stat major al Diviziei 9 Mecanizată „Mărăşeşti”, 1985-1989;
• Şef de stat major al Diviziei 18 Mecanizată „Decebal”, Timişoara, cu delegare de comandant de divizie, 1989-1990;
• Şef de stat major al Diviziei 9 Mecanizate, 1990-1992;
• Comandant al Diviziei 9 Infanteriei Marina, 1992-1994;
• Comandant al Corpului 9 Armată „Mărăşeşti” şi locţiitor al Comandantului Marinei Militare pentru Infanteria Marină, 1994-2000;
• Comandant al Comandamentului Operaţional Întrunit „Dobrogea”, 2000-2005;
• Trecut în rezervă conform Legii 80/1995 şi a Decretului Preşedintelui României nr.A/S-210/2005, 16 Martie 2005.

4. GRADE MILITARE:
• Sublocotenent, 1968;
• Locotenent, 1970;
• Locotenent major, 1974;
• Căpitan, 1979;
• Maior, 1982;
• Locotenent colonel, 1988;
• Colonel, 1990;
• General maior, 1993;
• General maior, cu două stele, 2005;
• General locotenent, trei stele, 2008.

5. DISTINCŢII, DECORAŢII:
• Medalia „Meritul Militar”, clasa a II-a, 1975;
• Medalia „Meritul Militar” clasa I-1980;
• Ordinul „Meritul Militar” clasa a III-a-1985;
• Ordinul „Medtul Militar” clasa aII-a-1990;
• Ordinul „Meritul Militar” clasa I-1995;
• Ordinul „Virtutea Militară” în grad de ofiţer cu însemne pentru militari-2002, pentru merite deosebite în restructurarea şi modernuizarea forţelor armate, pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate şi pentru eforturile depuse în îndeplinirea criteriilor de compatibilitate cu armatele statelor membre NATO, 2002.
• Emblema de Onoare a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, 2009;
• Medalia „Pentru consolidarea frăţiei între arme”- Republica Moldova.

6. PUBLICAŢII:
• „Acţiunea forţelor militare pentru gestionarea situaţiilor de criză în Zona de Operaţii de Sud-Est”în Gândirea Militară Românească nr.2/2001;
• „Consideraţii privind metodologia pregătirii şi executării transferului de autoritate în situaţii de criză şi pe timp de război în Zona de Operaţii de Sud-Est” în G.M.R. nr.1/2002;
• „Informaţia- factor de putere în războiul modern” în G.M.R. nr.4 şi 5/2002;
• „Partricularităţi în pregătirea şi executarea transferului de autoritate în Zona de Operaţii de Sud-Est” G.M.R. 4/2003,
• „Particularităţi în organizarea şi ducerea operaţiei de apărare, întrunite, în Zona de Operaţii de Sud-Est”la Sesiunea de comunicaţii ştiinţifice- Academia Militară-2004