/General de brigadă (r) Oscar Ioan BENEŞ

General de brigadă (r) Oscar Ioan BENEŞ

1. DATE DE CONTACT:
• Născut la 30.07.1945 în Bucureşti;
• Căsătorit are trei copii.

2. STUDII:
• Liceul teoretic „Gheorghe Lazăr” Bucureşti, 1959-1963;
• Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri „Nicolae Bălcescu”, specialitatea artilerie 1963-1967;
• Cursul comandanţi de baterie artilerie, 1970-1971;
• Academia Militară Generală, Facultatea Arme, Secţia Artilerie, 1970-1971;
• Cursul comandanţi de baterie artilerie, 1970-1971;
• Academia Militară Generală, Facultatea Arme, Secţia Artilerie, 1970-1971;
• Cursul „Şefi de cercetare al artileriei diviziei”, 1975;
• Colegiul Superior de Stat Major la Academia de Înalte Studii Militare, 1994;
• Cursul de mobilizare pentru nivel operativ 1996.

3. GRADE MILITARE:
• Locotenent, 1967;
• Colonel, 1994;
• General de brigadă în retragere, 2008.

4. FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Comandant pluton autotunuri la Regimentul 34 Mecanizat „Constanta”-Topraisar, 1967-1969;
• Comandant de baterie autotunuri la Regimentul 34 Mecanizat „Constanta”-Topraisar, 1969-1972;
• Ofiţer în statul major al artileriei Diviziei 9 „Mărăşeşti”- Constanţa, 1975-1977;
• Şef al statului major al Regimentului 13 Artilerie- Medgidia, 1977-1979;
• Şef al cercetării artileriei Diviziei 9 mecanizată 9 „Mărăşeşti”- Constanţa, 1979-1982;
• Locţiitor al şefului artileriei Diviziei 9 „Mărăşeşti”, 1982-1985;
• Şef al biroului operaţii şi pregătire de luptă în Comandamentul Direcţiei Lucrări în Economia Naţională, 1986;
• Comandant al Detaşamentului 2 Construcţii – Călăraşi, la combinatul siderurgic, 1988;
• Inginer şef la Detaşamentul 19 Construcţii – Bucureşti, 1989;
• Ofiţer 1 în statul major al artileriei Armatei 1 – Bucureşti, 1990;
• Şef al Punctului de comandă învăţământ în Academia Militară – Bucureşti, 1990-1995;
• Conferenţiar în ştiinţă militară la Academia de Înalte Studii Militare – Bucureşti, 1990-1995;
• Comandant al Centrului Militar Judeţean, Constanţa, 1995-2000;
• Trecut în rezervă în anul 2000;
• În perioada 2000-2009 a îndeplinit diferite funcţii în societatea civilă.

5. DECORAŢII ŞI DISTINCŢII:
• Medalia „Meritul Militar” clşasa a III-a, a II-a şi I;
• Ordinul „Meritul Militar” clasa a III-a, a II-a şi I;
• Insigna de membru de onoare al Senatului Academiei de Înalte Studii Militare.

6. APARTENENŢA LA ASOCIAŢII, ORGANIZAŢII:
• Membru al Asociaţie Naţionale a cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere;
• Membru al „Clubului Mărăşeşti”;
• Membru al Yacht Club Regal Român şi preşedinte al filialei judeţene Constanţa;
• Membru al Ligii Navale Române;
• Membru al Comisiei Administrative Judeţene, Constanţa;
• Membru al Fundaţiei „Ovidius” pentru promovarea excelenţei.

7. PUBLICAŢII:
• „Corelaţia Naţional-Zonal în managementul strategic”, Editura AISM.