/Fortele navale – element esential al puterii maritime in Marea Neagra

Fortele navale – element esential al puterii maritime in Marea Neagra

Cartea „FORŢELE NAVALE ELEMENT ESENŢIAL AL PUTERII MARITIME ÎN MAREA NEAGRĂ” a fost publicată de către autori (comandor Niculae VÂLSAN şi contraamiral de flotilă (rez.) prof. univ. dr. Marius HANGANU) în anul 2006 la Editura Universităţii de Apărare Carol I (ISBN (10)973-663-404-3; ISBN (13)978-663-404-8) şi este rezultatul activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată de comandor
Niculae VÂLSAN sub coordonarea contraamiralului de flotilă (rez.) prof. univ. dr. Marius HANGANU pentru obţinerea titlului de doctor în ştiinţe militare şi informaţii (tema tezei de doctorat: Importanţa Mării Negre în contextul geopolitic de la începutul mileniului III şi reflectarea ei în conţinutul şi perspectivele acţiunilor forţelor navale).
Lucrarea a fost premiată de Clubul Amiralilor, în februarie 2007, cu premiul special „Viceamiral Ion BĂLĂNESCU, în domeniul teorie şi artă militară”.
Cartea are în cuprins intoducerea, trei capitole, concluzii finale, 19 anexe şi are 215 pagini (inclusiv bibliografia).
În capitolul 1, Importanţa Mării Negre în contextul geopolitic de la începutul mileniului III, este făcută o radiografie geopolitică amănunţită a regiunii Mării Negre în ansamblu, cât şi în amănunt a celor şase state riverane, se realizează o ierarhizare funţie de „putere” a statelor riverane şi se subliniază principalele tendinţe care se manifestă în regiune, atât în relaţiile dintre actorii regionali, cât şi a celor cu participarea altor actori geopolitici ineteresaţi.
Capitolul 2 prezintă analiza evoluţiei puterii maritime a statelor riverane şi demonstrează de ce puterea maritimă a riveranilor este un element important în geopolitica regiunii.
Capitolul 3 (Reflectarea importanţei Mării Negre în conţinutul acţiunilor forţelor navale) prezintă acţiunile forţelor navale moderne şi perspectiva acţiunilor probabile ale forţelor navale ale riveranilor. De asemenea, se radiografiază, pe baza informaţiilor din bibliografie şi pe baza experienţei în domeniu a autorilor, conţinutul acţiunilor forţelor navale ale riveranilor comparativ cu conceptele moderne de folosire a puterii maritime ale unui stat şi cu tipul de operaţii pe care acestea le pot executa.
Concluziile finale prezintă faptul că „Marea Neagră în sine este importantă din punct de vedere geoeconomic şi geostrategic, iar importanţa sa geopolitică este dată de suprafaţa de uscat ce o înconjoară, istoria acesteia şi implicarea actorilor internaţionali în problematica complexă actuală a regiunii”. Este prezentat, de asemenea, de ce consideră autorii că Marea Neagră are o importanţă crescută la acest început de mileniu. Sunt arătate în final modalităţile politice şi strategice de realizare a securităţii şi stabilităţii regiunii, cât şi contribuţia pe care forţele navale ale ţărilor riverane şi-o pot aduce la obţinerea acestui deziderat, cu accent pe contribuţia Forţelor Navale ale României.
Anexele completează datele necesare pentru ca cercetarea ştiinţifică să fie completă.