/Contraamiral (r) Vasile-Valerian HAŞOVSCHI

Contraamiral (r) Vasile-Valerian HAŞOVSCHI

1.DATE PERSONALE:
• Născut la 30.12.1949, în municipiul Suceava şi a decedat la data de 06.12.2012.

2.STUDII:
• Liceul militar „Ştefan cel Mare”, Câmpulung-Moldovenesc, promoţie 1967;
• Şcoala Militară Superioară de Marină (1970);
• Academia Militară, Facultatea Arme, Secţia Marină, 1979;
• Cursuri de comandant de navă şi de comandanţi unităţi de nave;
• Colegiul superior de Stat Major (1995).

3.GRADE MILITARE:
• Locotenent, 1970;
• Contraamiral 2000.

4.FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Ofiţer cu navigaţia pe navă antisubmarină;
• Comandant navă antisubmarină;
• Şef stat major al unităţii de nave antisubmarine;
• Şef de stat major şi apoi comandant al unei unităţi de nave dragoare;
• Şef al secţiei pregătire pentru luptă din Statul Major al Marinei Militare;
• Comandant de mare unitate nave dragoare;
• Şef stat major al Flotei Maritime şi comandant al Flotei maritime;
• Trecut în rezervă în anul 2002.

5. LUCRĂRI PUBLICATE:
• Contribuţii la elaborarea instrucţiunilor şi manualelor de uz intern privind căutarea şi atacul submarinelor şi lupta contra minelor.

6. APARTENENŢA LA ASOCIAŢII, ORGANIZAŢII:
• Membru al Asociaţiei Clubul Amiralilor.

7. DECORAŢII ŞI DISTINCŢII:
• Medaliile şi ordinele prevăzute în lege pentru vechime în serviciul militar.

8.ALTE DATE:
• Pe timpul Revoluţiei din Decembrie 1989, în funcţia de comandant al Divizionului Dragoare Maritime, a răspuns de apărarea dinspre mare a portului Midia. Navele din subordinea sa au executat patrulări în apele teritoriale şi au participat la apărarea platformelor petroliere maritime;
• După 1990 a condus aplicaţii cu flotele aliate;