/Contraamiral (rtr) Ştefan Neculai SURLĂ

Contraamiral (rtr) Ştefan Neculai SURLĂ

1. DATE PERSONALE:
• Născut la 13 februarie 1951, în oraşul Odobeşti, judeţul
Vrancea.

2. STUDII:
• Liceul Militar „Ştefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc, (1970);
• Şcoala de Ofiţeri Activi de Marină „Mircea cel Bătrân”, Constanţa (1974).
• Academia Militară Generală (1982), facultatea de comandă şi stat major, secţia Marină;
• Cursul de comandanţi de nave de rangul III, 1980;
• Cursul post academic de Marină, 1987;
• Curs de limba franceză, 1998;
• Curs de Conducere Strategică, 2002;
• Curs de limba engleză 2003.

3. GRADE MILITARE:
• Locotenent, 1974;
• Contraamiral de flotilă, 2004;
• Contraamiral, 2006 la trecerea în rezervă.

4. FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Comandant unitate de luptă pe Dragorul de Radă 28/Divizionul 174 Dragoare de Radă, Tulcea;
• Comandant al Vedetei Blindate 88/Divizionul 23 Vedete Blindate;
• Comandant pe Nava de comandament „Republica” (devenită „Vasile Păun”);
• Şef de stat major (1982-1986) şi comandant al Divizionului 60 Nave grănicereşti/Brigada 4 Grăniceri, Brăila 1986-1989;
• Funcţii în statul major al Brigăzii 24 Fluvială: ofiţer 2, şef al Cercetării şi şef al Biroului Operaţii şi Pregătire de Luptă, 1990-1994;
• Comandant al Divizionului 94 Vedete Blindate, 1994-1995;
• Comandant al Brigăzii 24 Fluviale, 1995-2001;
• Locţiitor al comandantului Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” 2001-2003;
• Comandant al Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” 2003-2004;
• Şef al Doctrinei şi Instrucţiei în Statul Major al Forţelor Navale, 2004-2005;
• Comandant al Comandamentului Operaţional Naval şi comandant al garnizoanei Constanţa, 2005-2006.
În anul 2006, odată cu transformarea Comandamentului Operaţional Naval în Flotă, a trecut în rezervă la cerere prin Decretul Preşedintelui României nr. 465 din 28 aprilie 2006.

5. LUCRĂRI ELABORATE ŞI PUBLICATE
• A publicat articole în Buletinul Marinei Militare, în Buletinul Academiei de Înalte Studii Militare (actuala Universitate Naţională de Apărare „Carol I”), în revista „Probleme de Artă Militară”.
• A coordonat şi revizuit traducerea din limba franceză a „Istoriei Mondiale a Marinei” (430 pagini) scrisă de Amiral Barjot Jean Savant-nepublicată;

6. APARTENENŢA LA ASOCIAŢII, ORGANIZAŢII:
• Membru al Ligii Navale Române;
• Membru al Asocaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere;
• Membru al Asociaţiei CLUBUL AMIRALILOR.

7. DECORAŢII ŞI DISTINCŢII:
• Medaliile „Metritul Militar”, clasa a III-a, a II-a, I;
• Ordinul „Meritul Militar”, clasa a III-a, a II-a, I;
• Ordinul „Serviciul Credincios” clasa a III-a..

8. ALTE DATE:
• În funcţia de comandant al Flotilei de Dunăre a elaborat studii şi a publicat articole privind rolul şi importanţa forţelor navale fluviale pentru asigurarea libertăţii de navigaţie pe Dunăre în condiţiile accentuării contrabandei, traficului de stupefiante şi a posibilelor acţiuni teroriste.
• A condus forţele fluviale la aplicaţii multinaţionale din zona barajelor de la Porţile de Fier I şi II, la care au participat personalităţi importante din conducerea statelor riverane.
• Ca şef al Doctrinei şi Instrucţiei Statului Major al Forţelor Navale a revigorat executarea misiunilor de foc cu muniţii şi explozivi reali, dând mai multă consistenţă instrucţiei navelor pe mare şi pe fluviu.
• Cariera navală a contraamiralului Neculai Surlă este încununată când îndeplineşte funcţia de comandant al Forţelor Navale Operaţionale, perioadă care marchează o însemnată creştere a numărului zilelor de navigaţie, exerciţii tactice şi aplicaţii executate de navele maritime şi fluviale. În această funcţie, organizând festivităţile dedicate zilei Marinei Române, a scos pe mare navele fluviale- monitoare şi vedete blindate-care şi-au demonstrat capacitatea de manevră şi de foc.
• O carieră de excepţie, comandând nave, unităţi şi mari unităţi de nave în Marina Militară şi Marina Grănicerească, cât şi funcţii importante în comandamente au făcut să fie un ofiţer cu competenţe pentru conducerea forţelor navale maritime şi fluviale.