/Contraamiral (r) ing. Ioan CHIRIL

Contraamiral (r) ing. Ioan CHIRIL

1. DATE PERSONALE:
• Născut la 3 ianuarie 1936.

2. STUDII:
• Şcoala Militară Superioară de Marină, Facultatea de Artilerie (1954-1958);
• Academia Tehnică Militară, Facultatea Tehnică de Arme, specialitatea – Armament şi Rachete (1965-1971);
• Curs de limba engleză la Academia de Înalte Studii Militare, 1976-1977.

3. GRADE MILITARE:
• Locotenent, 1958;
• Contraamiral, 2000;
• Contraamiral în retragere (2 stele), 2007.

4. FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Comandant vedetă de siguranţă la Flotila de Dunăre, 1958-1960;
• Comandant de vedete dragoare din Brigada Fluvială, Tulcea 1960-1962;
• Ofiţer inginer cercetător la Centrul de Experimentări al Comandamentului Trupelor de Geniu (1972-1974), apoi succesiv mai multe funcţii în Ministerul Apărării Naţionale – ofiţer inginer în Direcţia Generală de Înzestrare (în prezent Departamentul pentru Armamente);
• Ofiţer inginer direcţional în Departamentul pentru Producţia de Apărare şi Înzestrarea Armatei (D.P.A.I.A.) pentru uzinele producătoare de rachete, arme sub apă şi muniţii de marină;
• Şef de Serviciu asimilare tehnică de aviaţie şi marină;
• Şef Serviciu asimilare tehnică de artilerie, tancuri, geniu, aviaţie, marină, transmisiuni şi lasere;
• Înlocuitor al şefului Direcţiei Cercetare-Dezvoltare din D.P.A.I.A, 1990-1993;
• Şef al Serviciului de Coordonare a Cercetării Ştiinţifice Tehnice din Ministerul de Interne, 1993-1995;
• Trecut în rezervă în 1995, prin pensionare.

5. ACTIVITATE DIDACTICĂ:
• Lector în Catedra de marinărie a Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân” (1962-1965);
• Lector proiectare artilerie şi rachete la Şcoala de Ofiţeri de Rezervă Bacău, 1971-1972.

6. LUCRĂRI ŞI PUBLICATE:
• Mai multe studii publicate în „Revista Tehnică Militară”, printre care „Noutăţi în construcţiile de nave”;
• „Nave pe pernă de aer”, „Portavioane”;
• Participare la editarea revistelor Ligii Navale Române, director al revistei „România Maritimă şi Fluvială”; Magazin

7. APARTENENŢA LA ASOCIAŢII, ORGANIZAŢII:
• Liga Navală Română (L.N.R.)din 1990;
• Preşedinte al Filialei Bucureşti al L.N.R., 1997-2007;
• Preşedinte al Consiliului Director Naţional al L.N.R., 2007-2010;
• Membru al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, din 1996.

8. DECORAŢII ŞI DISTINCŢII:
• Medaliile şi ordinele „Meritul Militar”;
• Ordinul „Virtutea Maritimă”, în grad de cavaler cu însemn pentru militari.

9. ALTE DATE:
• În perioada cât a lucrat în Comandamentul Trupelor de Geniu a inventat un tip de mină antiinfanterie;
• A participat la asimilare de tehnică militară în domeniile: artilerie, rachete, tancuri, auto, aviaţie,marină, radiolocaţie, electronică, laseri, chimie-geniu;
• A participat la activitatea de urmărire tehnico-inginerească a producţiei de armament în Uzina Mecanică Plopeni, Uzina Mecanică Mija, Uzina Mecanică Tohan Zărneşti, Uzina nr. 2 Braşov, Uzina Metrom Braşov, Uzina Mecanică Cugir, Uzina Mecanică Sadu, Uzina Mecanică Reşiţa, Întreprinderea Electromagnetica, unitatea de producţie de rachete de aviaţie Ploieşti-Crângu lui Bot;
• La Ministerul de Interne a elaborat în premieră subprogramul de cercetare-
dezvoltare, secţiunea M.I., din Programul „Orizont 2000”, apreciat ca un subprogram foarte bun de către conducerea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.