/Contraamiral (r) George PETRE

Contraamiral (r) George PETRE

1. DATE PERSONALE:
• Născut la 28 noiembrie 1934, în oraşul Feteşti, judeţul Ialomiţa.
• Căsătorit, are un fiu, inginer.

2. STUDII:
• Liceului militar de marină din Galaţi (1954);
• Şcoala Militară Superioară de Marină, Facultate de Navigaţie, promoţia 1958;
• Academia Militară, Facultatea de comandă şi stat major, secţia de marină (1973);
• Licenţiat în filosofie, cursuri fără frecvenţă, (1973);
• Curs postacademic superior (de strategie militară), 9 luni, absolvit în 1983.

3. GRADE MILITARE:
• Locotenent 1958;
• Contramiral, 1984;
• Trecut în rezervă în anul 1995.

4. FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Ofiţer cu navigaţia la la Distrugătorul 1 (fost „Regele Ferdinand”);
• Locţiitor al comandantului la Apărarea Radei Mangalia (1958);
• Ambarcat pe Vânătorul de Submarine 2 din Divizionul 50 Vânătoare de Submarine (1958-1962);
• Ofiţer 3 în Comandamentul Marinei Militare (1962-1964);
• Şef de Secţie în Ministerul Apărării Naţionale (1964-1971;
• Ofiţer 1 în Comandamentul Marinei Militare (1973-1979);
• Locţiitor al Comandantului Marinei Militare (1979-1986);
• Şef de Direcţie în Ministerul Apărării Naţionale (1986-1990);
• Comandant al Liceului Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa (1990-1995);
• Trecut în rezervă în anul 1995.

5. ACTIVITATE DIDACTICĂ:
• În calitate de comandant al Liceului Militar de Marină a predat cursul de Navigaţie.

6. LUCRĂRI ELABORATE ŞI PUBLICATE:
• Coautor al unei istorii a Marinei militare (de la începuturi până în 1945), intitulată „Tradiţii navale româneşti”, Editura Militară, 1990;
• Monografiei Liceului Militar de Marină (coautor);
• „Noi contribuţii la studierea războiului de pe Dunăre. 1877-1878”, Editura UNAP Carol I, 2007;
• „Rememorări la ţărmul mării”, Editura C.T.E.A., 2007;
• A coordonat editarea lucrării „Războiului pe Dunăre 1877-1878”, de Eugeniu Botez şi Nicolae Chiriţescu (2007);
• „Fenomene militare la Dunăre. Permanenţe istorice.”, în volumul „Importanţa Dunării pentru NATO şi UE”, Editura CETEA, 20054;
• „Portul Constanţa în peginile revistei Marea Noatră”, în lucrarea „Portul Constanţa între tradiţie, actualiutate şi perspective”, Edituara APMC, 2007;
• Cuvânt înainte la lucrarea : „Pagini din gândirea românească 1844-1920”, Editura CETEA, 2010;
• „Crucişătorul Potemkin la Constanţa- iunie 1905. Curiozitate, panică, compasiune”.

7. APARTENENŢA LA ASOCIAŢII, ORGANIZAŢII:
• Membru al Ligii Navale Române din 1996;
• Vicepreşedinte şi primvicepreşedinte al filialei Constanţa a Ligii Navale Române (1997-2005);
• Membru în Consiliul Director al filialei Constanţa a L.N.R din 2005;
• Vicepreşedinte în Consiliul Director Naţional al Ligii Navale Române, din 2009;
• Membru al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere;
• Membru fondator al asociaţiei Clubul Amiralilor.

8. DECORAŢII ŞI DISTINCŢII:
• Ordinul „Meritul Militar” calsa III, II, I;
• Ordinul „Tudor Vladimirescu”, clasa a V-a;
• Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România”, calsa a V-a şi a IV-a;
• Ordinul „Meritul Maritim” şi grad de cavaler cu însemn pentru militari;
• Medalii româneşti şi străine;
• Emblema de onoare a Statului Major al Forţelor Navale, 2008;
• Emblema de onoare a Statului Major General, 2010.

9. ALTE DATE:
• În anul 1961 a promovat examenul de comandant navă de rangul III;
• Este autor a numeroase studii şi articole de doctrină şi teorie militară, de istorie a Marinei Române apărute în publicaţii ale armatei şi ale marinei; comunicări şi referate prezentate la sesiuni organizate de Academia Navală, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (publicate în „Analele Dobrogei”), de Muzeul Marinei Române;
• În calitate de membru al Subcomitetul Constanţa al Comitetului Academiei Române pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii, a susţinut referate la reuniunile anuale;
• Participare în perioada 1980-1984 la activitatea legată de modernizarea Muzeului Marinei Române;
• A fost membru al colegiului de redacţie al Buletinului Marinei (1973-1980), membru al colegiului de redacţie al revistei „MAREA NOASTRĂ” a Ligii Navale Române (1995-2001), din anul 2001 – redactor-şef.
A participat la numeroase activităţi de relaţii internaţionale în ţară şi străinătate, pe linie de armată şi de marină, la nivelul şefilor de state, al miniştrilor apărprii şi locţiitorilor acestora, al comandanţilor marinelor militare, a unor specialişti etc.
• A organizat activităţi în cadrul „Lunii spriritualităţii marinăreşti”; a condus cercul de istorie navală organizat de Liga Navală Română; a iniţiat şi organizat concursul de matematică „Viceamiral Vasile Ursianu”, xcare a ajuns la a 19-a ediţie. Din august 2010 este redactorul şef al unei noi şi moderne edituri a revistei Ligii Navale Române, „Marea Noastră „.