/Contraamiral Ion BOIAN

Contraamiral Ion BOIAN

1. DATE PERSONALE:
• Născut la 21 aprilie 1927 în comuna Aref, judeţul Argeş;
Căsătorit, un copil.

2. STUDII:
• Liceul „I.C. Brătianu” din Piteşti, absolvent în 1948;
• Şcoala Militară de Marină, 1950;
• Academia Militară Generală, 1952;
• Curs postacademic la Academia Militară Generală, 1976;

3.GRADE MILITARE:
• Locotenet, 1950;
• Contraamiral, 1982;
• Contraamiral în retragere (cu 2 stele), 2006.

4. FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Ofiţer în Secţia Operaţii a Comandamentului Marinei Militare, 1952;
• Şef al biroului Operaţii al Comandamentului Marinei Militare, 1955-1960;
• Comandant al Divizionului 174 Dragoare de Radă, 1960;
• Şef de stat major al Brigăzii 24 Fluviale, 1961;
• Şef al Secţiei Operaţii şi locţiitor al şefului Statului Major al comandamentului Marinei Militare, 1965-1971;
• Şef de stat major al Diviziei 42 Maritime, 1971-1977;
• Şef Secţie Marină şi Grăniceri din Marele Stat Major, 1977-1979;
• Comandant al Brigăzii 29 Vedete, 1978-1983;
• Comandant al Diviziei 42 Maritime, 1983-1990.

5. PUBLICAŢII:
• A condus colectivul care a elaborat „Manualul de calcule tactic-operative pentru
ofiţerii de marină”;
• A publicat articole şi studii în Buletinul Marinei Militare.

6. APARTENENŢA LA ASOCIAŢII, ORGANIZAŢII:
• Membru fondator al Uniunii Naţionale a cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, Bucureşti, 1990;
• Membru al Consiliului Director al Ligii Navale Române din 1990;
• Membru al Clubului Amiralilor.

7. DECORAŢII:
A fost decorat cu 19 ordine şi medalii româneşti şi străine.

8.ACTIVITĂŢI, MOMENTE IMPORTANTE:
• Pe timpul Revoluţiei din Decembrie 1989 s-a aflat la comanda Diviziei 42
Maritime şi navele acestei mari unităţi au intrat în dispozitiv de apărare a litoralului şi porturilor maritime între Vama Veche şi Gura Portiţei. Navele antisubmarine au executat apărarea platformelor petroliere marine şi supravegherea pe latura de est a zonei de responsabilitate a diviziei. „Au fost zile şi nopţi, pe care nu le pot uita şi mulţumesc tuturor celor, care de pe mare sau pe uscat ar fi luptat fără şovăire, dacă ar fi avut în faţă un inamic real”, mărturiseşte contraamiralul Ion Boian în volumul „Acţiunile navelor Marinei Militare în Revoluţia din Decembrie 1989.”