/Contraamiral (rtr) Victor Aurel BLIDEA

Contraamiral (rtr) Victor Aurel BLIDEA

1. DATE PERSONALE
• Născut la 6 aprilie 1949 în municipiul Craiova; Căsătorit, doi copii şi alți trei înfiaţi.

2. STUDII:
• Liceul Militar Dimitrie Cantemir,1965-1967
• Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri de Marină, promoţie 1970;
• Academia Militară Generală Facultatea de Comandă şi Stat Major,1975-1977;
• Curs de securitate europeană, Şcoala N.A.T.O.,Germania 1994;
• Curs post-academic de stat major,1995;
• Curs pentru operaţii navale în sprijinul păcii şi ajutor umanitar, Anglia 1995;
• Colegiul Naţional de Apărare,Bucureşti 1998;
• Curs pentru generali şi ofiţeri superiori,Colegiul N.A.T.O., Roma 2001;
• Curs pentru operaţii navale de impunerea şi menţinerea păcii, S.U.A. 2002;

3.GRADE MILITARE:
• Locotenent,1970;
• Contraamiral de flotilă, 1999.

Contraamiral, 28 noiembrie 2013

4. FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Comandant unitate de luptă navigaţie pe „Vânătorul de submarine” 33, 32 şi 31 şi apoi ofiţer secund pe Vânătorul de submarine 31, 1970-1975;
• Comandantul Vânătorului de submarine 33 din Divizionul 339, Vânătoare de submarine, 1977-1979;
• Ofiţer cu operaţiile în Statul Major al Diviziei 42 Maritime,1979-1980; 1990-1991;
• Comandantul Vânătorului de submarine 265 din Divizionul 79 Vânătoare de Submarine şi apoi şef de stat major şi comandant al Divizionului 79 Vânătoare de Submarine , 1991-1995;
• Şeful operaţiilor în Statul Major al Comandamentului Marinei Militare 1995-1998;
• Locţiitor al Şefului Statului Major al Forţelor Navale, 1998-2003;
• Comandantul Forţelor Operaţionale Navale şi al Comandamentului Operaţional Naval, 2003-2005;
• Pensionat şi trecut în rezervă în anul 2005.

5. FUNCŢII CIVILE
• In perioada 1981-1990 a îndeplint funcţiile: inginer exploatare portuara,şef secţie exploatare,director adjunct la Intreprinderea de Exploatare Portuară pentru produse M.I.C.M., Constanţa Port.

6. DECORAŢII:
• Ordinul „Meritul militar” clasa a III-a şi a II-a
• Ordinul naţional „Serviciul Credincios” în rang de cavaler.

7. ALTE DATE:
În ultima perioada a carierei militare a participat la acţiuni şi activităţi care au dus la creşterea prestigiului Marinei Militare, mai semnificative fiind:
• planificarea primului exerciţiu naval de parteneriat N.A.T.O. în Italia şi apoi la desfaşurarea acestuia in Marea Neagra in 1994;
• coordonarea procesului operaţional de realizarea obiectivelor pentru integrarea marinei române în N.A.T.O.
• conducerea comisiilor române care au procedat la constituirea primei grupări
navale din Marea Neagră („BLACKSEAFOR”), formată din nave ale tuturor ţărilor riverane,ca masură de stabilitate şi securitate regională, 1998;
• coordonarea procesului de mutare instalare şi operaţionalizare a S.M.F.N. în garnizoana Bucureşti; decembrie 2002;
• reprezentarea Marinei Romane la lucrările simpozionului regional,”Puterea Navală”, Venetia 2002, şi la cel internaţional de la Newport 2003;
Ca persoana care a avut oportunitatea să cunoască şi să participe la activitaţi în cadrul celor două structuri militare, fostul Tratat de la Varşovia şi apoi N.A.T.O., precum şi a activităţilor dintr-o structură economică civilă a subliniat faptul ca :
„Marina Romană are capacităţi umane compatibile cu ale multor mari puteri navale şi este în masură a-şi produce elementele necesare conducerii structurilor navale naţionale şi a unor structuri navale multinaţionale moderne”.