/Contraamiral de flotilă (r) ing. Corneliu ENĂCHESCU

Contraamiral de flotilă (r) ing. Corneliu ENĂCHESCU

1. DATE PERSONALE:
• Născut la 23 septembrie 1927 în satul Plopeni, comuna Chirnogeni, judeţul Constanţa.

2. STUDII:
• Absolvent cu diploma de bacalaureat, secţia real al Liceului „Mircea cel Bătrân” în perioada 1939-1947;
• Şcoala militară ofiţeri de marină (Şcoala Navală) 1947-1949;
• Curs comandant de nave-1950;
• Institutul Politehnic „Gheoghe Asachi”-Iaşi, facultatea Electrotehnică, secţia Electrotehnică 1955-1961- inginer electrotehnic.

3. GRADE:
• Sublocotenent (aspirant) 9 Mai 1949;
• Locotenent- comandor -1960;
• Comandor- 1971;
• Pensionat-1990;
• Contraamiral de Flotilă în retragere, 2007.

4.FUNCŢIA ŞI PERIOADA:
• Ofiţer cu navigaţia pe CANONIERA Sublocotenent Ghiculescu Ion, 1949;
• Ofiţer cu navigaţia cu cifru pe Distrugătorul „Mărăşeşti”-1950;
• Comandant de Dragor de Bază, fosta Canonieră „Locotenent Comandor Stihi Eugen”,- 1951-1953;
• Şeful catedrei de navigaţie, astronomie nautică, hidrometrologie şi aparate electrice de navigaţie-1955-1963;
• Locţiitorul Şefului Şcolii Militare Superioare de Marină şi Şef al Secţiei de Învăţământ-1963-1965;
• Specialist cu navigaţia al Marinei Militare-1965-1969;
• Şeful Direcţiei Hidrografice Maritime (D.H.M.), 1969-1990.

5.PUBLICAŢII:
• Articole de specialitate la Revista Biroului hidrografic Internaţional Monte-Carlo-Monaco (Revue Internaţional Hidrographique);
• Publicaţii la Revista Internaţională de Semnalizări Maritime (A.I.S.M.)- Paris;
• Articole la Revista Institutului Politehnic Iaşi „Gheorghe Asachi”;
• Articole la revistele elaborate de Marina Militară;
• Colaborator la realizarea Manualului de hidrografie întocmit de Direcţia Hidrografică Maritimă.

6. PARTICIPĂRI:
• Conferinţele Organizaţiei Hidrografice Internaţionale (OHI) cu sediul la Monte-Carlo(Monaco) -1972, 1977, 1982, 1987;
• Conferinţele Asociaţiei Internaţionale de Semnalizări Maritime (AISM); Stockolm (Suedia) 1970, Ottawa (Canada) 1975, Tokyo (Japonia) 1980, Brighton- Lodra (Marea Britanie) 1985.
• Întruniri hidrografice şi de semnalizări maritime în cadrul Tratatului de la Varşovia (Polonia) ale Flotelor Unite din Marea Neagră şi Marea Baltică. Rostock (R.D.G.) 1973, 1974 şi 1976; Varna (Bulgaria) 1975, 1976, 1979 şi 1984; Varşovia (Polonia) 1985; Odessa (U.R.S.S.) 1986 şi Leningrad (U.R.S.S.) 1987 şi 1988;
• Participant la negocierile româno-sovietice privind delimitarea platoului continental şi a zonelor economice exclusive din Marea Neagră în perioada 1965-1987.

7. DECORAŢII ŞI ORDINE:
• „Steaua României” clasa a V-a;
• „Tudor Vladimirescu” clasa V-a;
• „Meritul Militar” clasele I, a II-a, a III-a.

8. MEDALII:
• 10(zece) medalii româneşti şi una sovietică.

9. APARTENŢA LA ASOCIAŢII:
• Membru fondator la „Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere” ;
• Membru la „Liga Navală Română”;
• Membru la „Asociaţia Absolvenţilor Academiei Navale Mircea cel Bătrân”;
• Membru (preşedinte) la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Constanţa .