/Contraamiral de flotilă (r) Fănică NEGREA

Contraamiral de flotilă (r) Fănică NEGREA

1. DATE PERSONALE:
• Născut la Constanţa la data de 19.09.1948, căsătorit, 2 copii – Ovidiu şi Mihaela.

2. STUDII:
• – Liceul militar: „Dimitrie Cantemir” din Breaza ;
• Şcoala Militară Superioară de Marină, Constanţa 1969;
• Academia Militară din Bucureşti, 1979;
• Curs de comandant de navă;
• Curs postacademic general.

3. GRADE MILITARE:
• Locotenent, decembrie 1969;
• Contraamiral de flotilă, februarie 2002, la trecerea în rezervă.

4. FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Comandant Unitate de Luptă Transmisiuni şi Radioelectronică pe Vedete Purtătoare de Rachete 197, 1969-1973;
• Ofiţer secund pe V.P.R. 196, august 1973-1975;
• Comandant navă V.P.R. 194, iulie 1975-septembrie 1977;
• Şeful Cercetării la Brigada 29 Vedete, 1979- 1980;
• Comandant navă V.P.R. 199, 1980-1983;
• Şeful Biroului Operaţii şi Pregătire de Luptă la Brigada 29 Vedete, 1979;
• Şef de Stat Major al Divizionului 133 V.P.R., 1987-1989;
• Comandant Bază 335 Reparaţii şi Aprovizionare, 1989-1994;
• Comandant Divizion 133 Vedete Purtătoare de Rachete, 1994-1997;
• Şef Secţie Studii şi Regulamente în Statul Major al Marinei Militare, 1997-1998;
• Şef serviciu Doctrină şi Instrucţie în Statul Major al Forţelor Navale, 1998-2002;
• Pensionat la cerere, februarie 2002.

5. PARTICIPANT LA PROIECTE ŞI PROGRAME:
• La elaborarea instrucţiunilor de folosire în luptă a navelor purtătoare de rachete.;
• Coordonator executiv la elaborarea : „Regulamentul Serviciului la Bordul Navelor Militare M-4 ediţie 2000”;
• Coordonator executiv la elaborarea „Regulamentul Operaţiilor Marinei Militare”;
• Coordonator executiv la elaborarea : „Regulamentul de Stat Major al Marinei”;
• Coordonator executiv la elaborarea „Doctrinei Marinei Militare”;

6. APARTENENŢE:
• Membru al „Asociaţiei Pensionarilor Militari”;
• Membru al „Clubului Amiralilor”.

7. DECORAŢII:
• Meritul Militar clasa I, a II-a, a III-a;
• Ordinul Militar clasa I, a II-a, a III-a;
• Medalia Meritul Militar.

8. ACTIVITĂŢI, MOMENTE IMPORTANTE:
• A navigat cu :nava şcoală „Mircea” în Marea Mediterană, 1968 ;
• A participat la zece marşuri de instrucţie cu vedetele purtătoare de rachete în porturile din Bulgaria şi U.R.S.S.;
• A fost comandantul navei şcoală „Constanţa” în cadrul primei ediţii a periplului internaţional „ODISEEA” 2001 în principalele porturi din Marea Mediterană.