/Contraamiral de flotilă (r) Eugen ISPAS

Contraamiral de flotilă (r) Eugen ISPAS

1. DATE PERSONALE:
• Născut la 23 iulie în oraşul Tulcea.

2. STUDII:
• Şcoala Militară Superioară de Marină, 1953-1957;
• Cursul de specializare pentru comandanţi de nave;
• Curs de limbi străine-italiană.

3. GRADE MILITARE:
• Locotenent, 1957;
• Comandor, 1987;
• Contraamiral de flotilă în retragere, 2008.

4. FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Comandant serviciu de luptă navigaţie pe Distrugătorul nr.1 (ex. „Ferdinand”), 1957-1960;
• Comandant secţie Vedete Torpiloare în Divizionul 84 Vedete Torpiloare;
• Lector la catedra de pregătire marinărească din Şcoala Superioară de Marină, 1962-1965;
• Ofiţer secund al Navei Şcoală „Mircea”, 1966-1970;
• Comandant al Navei Şcoală „Mircea”, 1970-1977;
• Comandantul navei „Emil Racoviţă”, specializată în lucrări subacvatice cu scafandri de mare adâncime, 1977-1981;
• Comandant al cursului de pregătire a scafandrilor de mare adâncime şi a scafandrilor militari, 1982-1986;
• Şeful statului major al Centrului de Scafandri 1987-1989;
• Comandant al Centrului de Scafandri , 1990-1991;
• Trecut în rezervă cu drept de pensie, 1991.

5. APARTENENŢA LA ASOCIAŢII, ORGANIZAŢII:
• Este membru al Clubului Amiralilor din anul 2010.

6. DECORAŢII ŞI DISTINCŢII:
• Medalia „Meritul Militar” clasa a III-a, a II-a, I;
• Ordinul „Meritul Militar” clasa a III-a, a II-a, I;
• Emblema de Onoare a Statului Major al Forţelor Navale;
• Diploma de cetăţean de Onoare al oraşului Vera Cruz- Mexic ; primită în 1976;
• Diploma de cetăţean de Onoare al oraşului New Zork- S.U.A., primită în 1976.

7. ACTIVITĂŢI IMPORTANTE:
• La comanda Navei Şcoală „Mircea” a executat în anul 1976 prima traversare a Oceanului Atlantic, în exclusivitate cu vele, parcurgând 3655 mile marine de la Los Plamas până în Venezuela;
• Tot cu acest prilej, Nava Şcoală „Mircea” a participat la Regata velierelor din clasa A şi B, pe distanţa Jus- Bermuda la New port, iar la 4 iulie 1976 a participat la parada navelor la New Zork, cu ocazia Bicentenarului SUA.