/Contraamiral de flotilă (rtr) prof. univ. dr. Marius HANGANU

Contraamiral de flotilă (rtr) prof. univ. dr. Marius HANGANU

1. DATE PERSONALE:
• Născut la 19 martie 1949, comuna Muntenii de Jos, Judeţul Vaslui.

2. STUDII:
• Liceul militar „Ştefan cel Mare”, 1963-1967;
• Şcoala Superioară de Ofiţeri de Marină, 1967-1971;
• Academia Militară, Facultatea de Comandă şi Stat Major, 1975-1977;
• Doctorat în Ştiinţe Militare, 1990-1995.

3.TITLURI ŞTIINŢIFICE:
• Doctor în ştiinţe militare, 1995;
• Profesor universitar;
• Conducător de doctorat.

4. GRADE MILITARE:
• Locotenent, 1971;
• Contraamiral de flotilă, 2003.

5. FUNCŢII MILITARE:
• Comandant unitate de luptă transmisiuni, radiolocaţie, hidrolocaţie şi semnalizare la Vânătorul de Submarine 1 (2 ani);
• Specialist transmisiuni, radiolocaţie, hidrolocaţii şi semnalizare în statul major al Divizionului de Nave Dragoare de Radă (3 ani);
• Comandant Secţie Vânătoare de Submarine (2 ani);
• Comandant Dragorul de Bază 13 (2 ani);
• Comandant Puitorul de Mare 274 (3 ani);
• Lector Catedra de Marină din Academia Militară (5 ani);
• Conferenţiar Catedra de Marină, din Academia de Înalte Studii Militare (5 ani);
• Profesor Catedra de Marină din Academia de Înalte Studii Militare (4 ani);
• Şef Secţie Marină în Academia de Înalte Studii Militare (5 ani);
• Prodecan Facultatea de Comandă şi Stat Major din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” (1 an);
• Locţiitor al comandantului (prorector) pentru cercetare ştiinţifică în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

6. ACTIVITATE DIDACTICĂ:
• Profesor univeritar la universitatea Naţională de Apărare „Carol I”. Domeniu de activitate:
– securitate şi apărare naţională;
– strategie, artă militară şi tactica forţelor navale;
– istora artei militare;
– legislaţie maritimă internaţională.

7. PUBLICAŢII:
• Zona economică exclusivă a României, 52 p., Editura Academiei Militare, 1991;
• Apărarea antisubmarină a zonei economice exclusive a României, 131 p., Teza de doctorat, 1995;
• Pregătirea şi ducerea luptei de către M.U. de nave dragoare, 273 p., Editura AISM, 1996;
• Pregătirea şi executarea acţiunilor de minare, 166 p., Editura AISM, 1997;
• Cinematica ancorelor, 81 p., Editura AISM, 1999, (coautor cu Grad Vasile şi Georgescu Ştefan);
• Tratat de Ştiinţă militară (coautor), vol I şi vol. II, Editura Militară, 2000;
• Puterea maritimă şi strategia navelor, 200 p., Editura AISM, 2001;
• Strategia maritimă: procedee de acţiune, 202 p., Editura AISM, 2002;
• Lupta antisubmarin în războiul naval modern, 208 p., Editura UNAp, 2003, (coautor cu Ion Crăciun);
• Puterea maritimă în Marea Neagră, 522 p., Editura UNAp, 2004, )coautor cu Nicolae Vâlsan);
• Acţiunile navale altele decât războiul, la hotarul dintre milenii, 120 p., Editura UNAp „Carol I”, 2005, (coautor cu Cristian Bogdan);
• Forţele Navale, element esenţial al puterii maritime în Marea Neagră, 250 p., Editura UNAp „Carol I”, 2006, (coautor cu Nicolae Vâlsan)
• Tradiţii şi actualitate în lupta contra minelor navale, 146 p., Editura UNAp „Carol I”, (coautor cu Vergil Mocanu);
• Interesele României la Dunărea şi Marea Neagră: proiecţie puterii navale, 197 p., Editura UNAp „Carol I”, 2007, (coautor cu Marinescu Cornel şi Chiorcea Ion);
• Modalităţi de afirmare şi apărare a intereselor României în zona Mării Negre, 317 p., Editura UNAp „Carol I”, 2007 (coautor cu Ion Custură);
• Conducerea acţiunilor forţelor navale în operaţii de stabilitate, 120 p., Editura UNAp „Carol I”, 2007, (coautor cu Ion Chiorcea);
• Coautor la opt lucrări de literatură enciclopedică maritimă, 36 studii şi lucrări de cercetare şi peste 70 articole, având ca subiect teme de securitate, strategie, putere maritimă.

8. FACE PARTE DIN:
• Academia oamenilor de ştiinţă din România;
• Membru al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior din România;
• Liga Navală Română;
• Clubul amiralilor.

9. ALTE DATE:
• Activităţile pe care le-a desfăşurat până în prezent au fost de natură practică la bordul navelor Marinei Militare şi în domeniul ştiinţei militare la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”;
• Domeniile de specialitate în munca la catedră sunt: securitate şi apărare naţională; strategie, artă operativă maritimă şi tactica forţelor navale;
• Activitatea de conducere – şef de catedră şi prodecan i-au format calităţi manageriale, iar în funcţia actuală., prorector la Universitatea Naţională de Apărare şi-a dezvoltat calităţi de manager în cercetare;
• Lucrările elaborate: 10 cărţi, peste 15 cursuri, numeroase teme de curs, peste 70 articole au avut ca subiect, în principal, teme de artă militară şi putere maritimă;
• A participat la numeroase manifestări ştiinţifică, în ţară şi în străinătate, cu susţinere de comunicări ştiinţifice în domeniul securităţii;
• Din anul 1998, în calitate de conducător de doctorat, a îndrumat peste 30 de doctoranzi;
• A participat la proiecte de cercetare ştiinţifică. În cadrul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior a devenit expert evaluator al lucrărilor de cercetare ştiinţifică din domeniile securităţii şi apărării.