/Contraamiral de flotilă (r) Dr. ing. Sebastian-Mircea DAN

Contraamiral de flotilă (r) Dr. ing. Sebastian-Mircea DAN

1. DATE PERSONALE:
• Născut la data de 28 februarie 1958 în comuna Osica de Sus, jud. Olt;
• Căsătorit, are o fetiţă.

2. STUDII:
• Liceul militar ”Dimitrie Cantemir”, Breaza, jud. Prahova, 1973-1977;
• Institutul de marină ”Mircea cel Bătrân”, Facultatea electromecanică navală, secţia militară, şef de promoţie, Constanţa, 1977-1981;
• Curs mobil internaţional în domeniul managementului resurselor pentru apărare, absolvit la Institutul de management al resurselor pentru apărare, Monterey, California, 1994;
• Curs de perfecţionare în cunoaşterea limbii franceze, absolvit la Academia de înalte studii militare, Departamentul de limbi străine, 1999-2000;
• Curs de perfecţionare în cunoaşterea limbii franceze, absolvit la Centrul de limbi străine al forţelor canadiene pentru militari străini, 2002;
• Curs de perfecţionare în cunoaşterea limbii engleze, absolvit la Centrul de limbi străine al Statului Major General, 2004-2005.

3. TITLURI ŞTIINŢIFICE:
• Titlul de doctor în ramura ştiinţă tehnică din anul 1999, specializarea ”Maşini, aparate şi acţionări electrice”, susţinut la Universitatea ”Politehnica” din Bucureşti, cu teza: ”Contribuţii la sistemele de acţionare electrică a propulsorului naval cu motor de curent continuu”.

4. GRADE MILITARE:
• Locotenent, 1981;
• Contraamiral de flotilă în rezervă, 25 octombrie 2013.

5. FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Comandant grup nave la Divizionul 3 nave grănicereşti, 1981-1984;
• Locţiitor tehnic la Divizionul 3 nave grănicereşti, 1984-1988;
• Reprezentant militar şef la Comisia militară de pe lângă I.C.N.P.C. (Şantierul naval) Drobeta Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi, 1988-1990;
• Ofiţer specialist în Departamentul înzestrării armatei, Secţia standardizare şi metrologie, 1990-1994;
• Ofiţer specialist în Statul Major General, Direcţia planificare, 1994-1996;
• Ofiţer specialist principal în Inspectoratul general al M.Ap.N., 1996-2000;
• Şeful grupului de experţi pentru forţele navale în Inspectoratul general al M.Ap.N., 2000-2006;
• Şeful structurii logistice în D.G.I.A., 2006-2013;
• Trecut în rezervă la data de 25 octombrie 2013.