/Contraamiral de flotilă (rtr) dr. ing. Aurel ŞERB

Contraamiral de flotilă (rtr) dr. ing. Aurel ŞERB

Contraamiral de flotilă (r) Dr. ing. Aurel ŞERB

   S-a născut la 27 august 1951 ȋn localitatea Belotinţ, judeţul Arad, un sat mic şi frumos de pe valea Mureşului, cu câmpii mănoase şi păduri frumoase, cu oameni harnici şi liniştiţi. Tatăl, Nicolae şi mama, Maria, s-au născut ȋn satul Belotinţ, comuna Conop, judeţul Arad, au făcut şcoala primară ȋn sat, şcoala generală ȋn Conop, iar tatăl a urmat liceul la Lipova. Are un singur frate, Lucian, care s-a născut la Lipova unde s-a căsătorit şi unde munceşte şi trăieşte şi ȋn prezent. Tot ȋn Lipova trăieşte şi mama sa (tatăl a decedat).

Aurel Şerb a urmat şcoala primară ȋn satul natal, Belotinţ şi şcoala generală din Conop. În perioada 1966-1970, a urmat cursurile Liceului Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc unde a beneficiat de profesori remarcabili, dintre care ȋşi aminteşte cu plăcere de Dumitru Ureche, Ana Bejenaru, Constantin Bărboi, Victoria Muha, George Andrieş, George Istrate. Unii dintre colegii săi au avut cariere ştiinţifice sau militare remarcabile, precum doctorul Ioanel Sinescu, membru titular al Academiei Române, fost rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, sau generalul Eugen Bădălan, fost şef al Statului Major General.

În perioada 1970-1974, a urmat cursurile Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, Facultatea de navigaţie, pe care a absolvit-o cu gradul de locotenent, calitatea de inginer şi calificarea de navigator. Şi ȋn Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa a avut profesori remarcabili, printre care pot fi amintiţi Costachescu Constantin (Bibi), Ilie Ştefan, Ioan Apostol, Petre Zamfir, Ciobanu Ilie. Unii dintre colegii săi au avut cariere politice sau militare deosebite, precum Traian Băsescu, fost preşedinte al României, Gheorghe Marin, fost şef al Statului Major General, Costi Ioan Ghunter, fost locţiitor al şefului Statului Major al Forţelor Navale.

Preocupat permanent de ridicarea nivelului pregătirii sale ştiinţifice ȋn domenii de vârf ale tehnologiei momentului, fapt demonstrat şi de rezultatele de excepţie obţinute ȋn Academia Navală, a obţinut aprobarea conducerii Ministerului Apărării Naţionale de a continua pregătirea tehnico-ştiinţifică la Universitatea Politehnică din Bucureşti. Astfel, ȋn perioada 1975-1980, a urmat cursurile Facultăţii de automatică şi calculatoare pe care a absolvit-o cu diploma de inginer ȋn specializarea Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor.

Şi-a ȋnceput cariera ştiinţifică şi didactică ȋn anul 1981 pe funcţia de asistent universitar ȋn cadrul Catedrei de informatică şi calculatoare din Academia Militară, Facultatea Tehnică, funcţie pe care a ȋndeplinit-o până ȋn anul 1985, când a fost promovat prin concurs de promovare didactică la funcția de lector, şi apoi din anul 1987 a ocupat funcţia de conferenţiar universitar, funcţie pe care a ȋndeplinit-o până ȋn anul 1996.

În perioada 1990-1996, şi-a perfecţionat pregătirea ştiinţifică prin doctorat, ȋn Academia Tehnică Militară, având conducător ştiinţific pe generalul de brigadă prof. univ. dr. ing. Alexandru Ghiţă. În urma susţinerii publice a tezei „Contribuţii ȋn domeniul sistemelor de calcul tolerante la defectări” a obţinut titlul ştiinţific de doctor inginer ȋn specializarea Fiabilitatea sistemelor informatice.

În anul 1996, după susţinerea şi câştigarea concursului de promovare pe funcţii didactice, a obţinut gradul didactic de profesor universitar şi, aproape ȋn acelaşi timp, a fost promovat pe funcţia de şef al Catedrei de informatică şi echipamente pentru ACT, funcţie pe care a ȋndeplinit-o până ȋn anul 2000, când a fost promovat pe funcţia de şef al Facultăţii de radiolocaţie, transmisiuni şi echipamente pentru ACT (decan). A ȋndeplinit această funcţie până ȋn anul 2004 când, ȋn contextul implementării unor noi principii privind organizarea ȋnvăţământului superior militar, a fost promovat pe funcţia de comandant/rector al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa.
În cadrul activităţii didactice din Academia Tehnică Militară (1981-2004), a susţinut următoarele discipline: Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice, Dispozitive numerice şi convertoare, Arhitecturi şi structuri de calculatoare electronice, Microprocesoare şi circuite integrate pe scară largă, Mini şi microcalculatoare, Calculatoare electronice ȋn sisteme cibernetice militare, Fiabilitate şi testare automată, Programarea calculatoarelor electronice, Preocupări actuale ȋn domeniul arhitecturii calculatoarelor electronice, Sisteme de calcul tolerante la defectări şi Modelare şi simulare. În Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a susţinut următoarele discipline: Calculatoare electronice şi Structuri de calculatoare numerice.
În anul 2006 a fost trecut ȋn rezervă cu gradul de contraamiral de flotilă dr. ing. Menţionăm că evoluţia ȋn carieră a fost una normală, toate gradele militare fiind obţinute la termen.
În calitate de conducător al procesului didactic, a făcut parte şi din organele colective de conducere, astfel: comisii didactice la nivelul catedrei, consiliul facultăţii (preşedintele acesteia) la nivelul facultăţii, senatul academiei (membru ȋn biroul executiv al acestuia sau preşedinte al acestuia) la nivelul academiilor.

Pe lângă activităţile didactice cu studenţii şi cursanţii (predare, seminarii, laboratoare, conducere de proiecte şi lucrări practice, conducere de specialitate), a fost preocupat ȋn permanenţă de ȋmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a ȋnvăţământului de specialitate, care a cunoscut cea mai ridicată rată de ȋnnoire din tot ȋnvăţământul tehnic, pentru care a realizat şi dotat corespunzător două Săli de specialitate, trei laboratoare tehnico-aplicative şi un atelier de confecţii hardware.
Pentru a asigura studenţilor şi cursanţilor celor două academii baza documentară şi bibliografică, a elaborat, ca unic autor, un număr de 7 manuale, cursuri de specialitate sau monografii, astfel:

 • Şerb, A.; Ghiţă, A.; Russu, M. A.; Gherasim, Z. – Modelare şi simulare militară. Vol. 1. Concepte şi tehnologii – Editura Academiei Tehnice Militare. 2002;
 • Şerb, A.; Ghiţă, A.; Russu, M. A.; Gherasim, Z. – Modelare şi simulare militară. Vol. 2. Sisteme şi infrastructură – Editura Academiei Tehnice Militare. 2002;
 • Şerb, A. – Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice – Editura Academiei Tehnice Militare. 2000;
 • Şerb, A. – Sisteme de calcul tolerante la defectări – Editura Academiei Tehnice Militare. 1996;
 • Cojoc, D; Şerbănescu, A.; Anton, L.; Şerb, A.; Pintilei, M. – Analiza circuitelor electronice liniare modelate pe calculator – Editura Academiei Militare. 1989;
 • Vişan, I.; Şerb, A.; Bică, M.; Turcu, M. – Calculatoare electronice. Manual de laborator. Partea I – Editura Academiei Militare. 1981;
 • Vişan, I.; Şerb, A; Bică, M.; Turcu, M. – Calculatoare electronice. Manual de laborator. Partea II – Editura Academiei Militare. 1981.

După ȋncetarea activităţii de rector al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, ȋn anul 2006 a ocupat prin concurs un post de profesor universitar la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, post pe care l-a deţinut până ȋn anul 2014 când s-a pensionat. În cadrul acestei universităţi a predat cursurile: Informatică; Securitate informatică; Software educaţional; Sisteme multimedia; Arhitectura şi structura calculatoarelor; Software de sistem şi software de aplicaţii; Informatica economică; Structuri de calculatoare, sisteme de operare şi programe aplicative.

Şi aici a elaborat sau a participat ȋn cadrul colectivelor de autori la editarea pentru uzul studenţilor şi cursanţilor a unui număr de 10 manuale şi cursuri universitare, astfel:
 • Şerb, A., Baron, C., Isăilă, N., Ionescu, C., Defta, C. A. – Securitatea informatică în societatea informațională – Editura Pro Universitaria. 2013;
 • Şerb, A. – Structuri de calculatoare, sisteme de operare și programe aplicative – Editura Pro Universitaria. 2012;
 • Şerb, A. – Software de sistem și software de aplicații – Editura Pro Universitaria. 2012;
 • Şerb, A. – Informatică economică – Editura Pro Universitaria. 2012;
 • Baron, C., Ianoș-Șchiller, E., Şerb, A., Isăilă, N., Ionescu, C., Defta, C. A. – Informatică și marketing – Editura Pro Universitaria. 2012;
 • Şerb, A. – Arhitectura și structura calculatoarelor – Editura Pro Universitaria. 2011;
 • Şerb, A. – Software educațional – Editura Pro Universitaria. 2011;
 • Şerb, A. – Securitate informatică – Editura Pro Universitaria. 2010;
 • Şerb, A. – Informatică – Editura Pro Universitaria. 2008;

În anul 2001 a făcut parte dintr-un colectiv constituit la nivelul Academiei Române care a analizat evoluţia societăţii informatice din ţara noastră şi a ȋntocmit documentul: Banciu, D.; Banciu, D.; Dascălu, D.; Drăgănescu, M; Florescu, G; Ghiţă, P. T.; Glodeanu, I.; Juvina, I; Matei, D.; Răgălie, Ş; Sabău, G.; Şerb, A.; Stănciulescu, I.; Teodorescu, H. N.; Trandafir, I.; Tufiş, D; Vasiu, I – Raport asupra rezultatelor anchetei Delphi Societatea Informaţională-Societatea Cunoaşterii în România – “Societatea Informaţională – Societatea Cunoaşterii. Concepte, soluţii şi strategii pentru România” Editura Academiei Române, Secţia de ştiinţă şi tehnologia informaţiei. Bucureşti, decembrie 2001.

A publicat, ȋn reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute, un număr de 37 articole şi studii, dintre care menţionăm: 
 • Şerb, A.; Bica, I.; Rooij, J. – Development of guidelines for the design and implementation of ADL-Architectures – NATO ADL Technical Training Group Meeting Documents, December 9-11, 2002, Orlando, Florida, S.U.A.;
 • Şerb, A. – Common Architectural Concepts in C4ISR Systems, M&S Systems and Fault Tolerant Clusters – The 4th Annual Conference of the PfP Consortium of Defence Academies and Security Studies Institutes Documents, 25-27 June, 2001, Moscow;
 • Şerb, A. – Improving Modeling and Simulation Systems Security by Implementing Fault Tolerance Concepts – NATO Documents of LG8, November 8-9, 2001, Brussels, Belgium;
 • Jooij, J.; Hooven, H.; Şerb, A.; Bica, I.; Boot, E – Handbook of Advanced Distributed Learning in Military Education & Training – NATO Human Factors & Medicine Panel – ADL Technical Training Group Meeting Documents, November 10-12, 2003, Genoa, Italy;
 • Șerb, A., Defta, C. L., Iacob, M. A., Apetrei, M. C. – Information Security Management in e-Learning – Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” – Knowledge Horizont Economics, Vol V (2013) – Nr. 2/2013, ISSN 2069-0932.

În revistele de specialitate de circulatie naţională recunoscute sau ȋn volumele cu lucrările unor manifestări ştiinţifice de prestigiu a publicat 61 articole şi studii, dintre care menţionăm:
 • Şerb, A. – Education and Training on Defence Modeling and Simulation and Advanced Distributed Learning – The 14th International Conference & Exhibition for Training, Education and Simulation, 29th April to 1st Mai 2003, London, United Kingdom;
 • Şerb, A.; Patriciu, V. V. – Improvement of Computer Networks Security by Using Fault Tolerant Clusters – Proceedings of the Conference „Security and Protection of Information 2001”, May 9-11, 2001, Brno, Czech Republic;
 • Patriciu, V. V.; Şerb, A. – Design Aspects in a Public Key Infrastructure for Network Applications – NATO/RTO Symposium “New Information Processing Techniques for Military Systems”, October 9-11, 2000, Istanbul, Turkey;
 • Şerb, A.; Ştefănescu, T. – Integration of Fault Tolerance Clusters and High Level Architecture to Improve Security and Performance of Systems Used for Modeling and Simulation – Proceeding of Simulation Interoperability Standards Organization “Simulation Interoperability Workshop Spring 2000”, March 26-30 2000, Orlando, Florida, United States of America;
 • Şerb, A. – Fault Tolerance in Systems Used for Computer Assisted Exercises – NATO’s Research & Technology Organisation PfP Symposium on Computer Assisted Exercises for Peace Support Operations, The Hague, The Netherlands, 28-30 September 1999.


În perioada ȋn care a ȋndeplinit funcţia de profesor la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, a participat cu 9 lucrări ştiinţifice la 6 conferinţe organizate de aceasta instituţie: 3 cu participare internaţională şi 3 cu participare naţioală.

A participat, ȋn calitate de director de proiect la realizarea a 29 teme de cercetare – proiectare prevăzute ȋn PNCDI, ȋn planurile de cercetare-dezvoltare ale ministerelor sau pe baza de contracte economice. Dintre acestea menţionăm:
 • Denumire proiect: Tabelă electronică de afişaj pentru stadionul “STEAUA”. Beneficiar: Ministerul Apărării Naţionale al României;
 • Denumire proiect: Receptor pasiv al unor ţinte de radiolocaţie “RECRAL”. Beneficiar: Ministerul Apărării Naţionale al României;
 • Denumire proiect: Development of guidelines for the design and implementation of ADL architectures. Beneficiar: Ministerul Apărării al Regatului Unit al Olandei;
 • Denumire proiect: Sistem cu autonomie energetica destinat supravegherii paselor de trecere de pe canalul navigabil fluvial. Beneficiar: Ministerul Transporturilor;
 • Denumire proiect: Modul cu procesor de semnal compatibil cu magistrala ISA pentru secretizarea semnalului pe linii telefonice. Beneficiar: ANŞTI;
 • Denumire proiect: Sisteme pentru semnarea digitală şi protecţia criptografică a documentelor electronice în Internet. Beneficiar: CNCSIS.

Pentru realizările tehnice deosebite a obţinut următoarele brevete de invenţie sau inovație:

 • Tabela electronică de afişaj pentru complexe sportive;
 • Ceas şi cronometru pentru tabele electronice de afişaj;
 • Modul de memorare şi afişare a caracterelor alfanumerice pentru tabele electronice mari;
 • Display cu plasmă alfanumeric.

Este căsătorit, soţia sa, Vasilica-Dumitra fiind absolventă a Facultăţii de Chimie din Universitatea Politehnică din Bucureşti. Împreună au un singur fiu, Adrian, absolvent al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din Universitatea Politehnică Bucureşti. Este căsătorit şi are o fetiţă, mândria bunicului.


Hobby-uri: călătoriile şi muzica clasică.