/Contraamiral de flotilă (r) Dr. DUMITRAŞCU Ion

Contraamiral de flotilă (r) Dr. DUMITRAŞCU Ion

S-a născut la data de 14 octombrie 1957 în localitatea Bărbăteşti, judeţul Vâlcea.

Între 1972-1976 a urmat cursurile Liceului militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza. În 1980 a absolvit cursurile Academiei Navale, Facultatea Navigaţie. În perioada 1980-1984 a fost comandant unitate de luptă „Arme sub apă” la Dragorul de bază 13, din cadrul Divizionului 146 Dragoare.

După 3 ani petrecuti în Serviciul tehnic al Diviziei 42 Maritime, se reîntoarce la Divizionul nave dragoare, unde va ocupa succesiv funcţia de comandant unitate de luptă „Arme sub apă”, respectiv ofiţer secund la bordul Puitorului de mine 271.

Intre anii 1988-1990 urmează cursurile Academiei de Inalte Studii Militare, Facultatea de Comandă şi Stat Major. După absolvire este numit comandant al Dragorului Maritim 25, după care, timp de 3 ani, urmează o carieră didactică la Academia de Inalte Studii Militare, îndeplinind funcţiile de asistent, respectiv lector universitar în cadrul Catedrei de Marină. În 1994 revine în cadrul Comandamentului Flotei Maritime şi este numit specialist arme sub apă, respectiv ofiţer cu pregătirea tactic-operativă, în Secţia Operaţii şi Pregătire pentru Luptă.

În perioada 1996-1997 urmează cursurile „Colegiului Intercategorii de Forţe de Apărare” din Franţa. La scurt timp după absolvire este numit seful Secţiei Planificare operativă, Cooperare militară internaţională, Relaţii civili-militari, Control armamente şi Tratate internaţionale la Statul Major al Forţelor Navale, funcţie pe care o exercită până în anul 2004. Începând cu acest an până în 2006 este ofiţer 1 cu planificarea strategică la Reprezentanţa României la NATO şi UE.

În anul 2006 este numit şef compartiment ofiteri de stat major responsabili cu problematica militară a Uniunii Europene, iar odată cu intrarea României în UE, în 2007, ocupă funcţia de locţiitor pentru UE al Reprezentantului militar la NATO şi UE. După încheierea misiunii, în 2007 este numit şeful Secţiei Relaţii Internaţionale în Direcţia Planificare Strategică din Statul Major General. În această perioadă conduce Secretariatul tehnic înfiinţat temporar pentru pregătirea şi desfăşurarea Summit-lui NATO de la Bucureşti din aprilie 2008. În mai 2008 este numit locţiitorul şefului Direcţiei Planificare Strategică.

În iulie 2009 este numit locţiitorul Diviziei Cooperare Militară Internaţională din cadrul Comandamentului Suprem al Forţelor Aliate din Europa-SHAPE, Belgia şi este avansat la gradul contraamiral de flotilă.

De-a lungul carierei militare Contraamiralul de flotilă Ion DUMITRAŞCU a urmat o serie de cursuri de pregătire şi perfecţionare naţionale şi internaţionale: Curs specialişti artilerie şi rachete navale, Cursul pentru ofiţeri de stat major NATO/ PfP, Cursul NATO privind cooperarea şi securitatea europeană, organizat la Scoala NATO din Germania, Cursul privind probleme de securitate europeană, organizat de Institutul de Înalte Studii de Apărare din Paris.

Are o bogată experienţă internaţională, participând la exerciţii şi activităţi de pregatire organizate de Alianţa Nord-Atlantică.

A publicat articole de specialitate în reviste şi ziare militare şi a contribuit la editarea unor manuale şi lucrări de specialitate. Este doctor în ştiinţe militare şi coautor al lucrării „Evaluarea eficienţei actului de comandă”. Este cavaler al Ordinului  „Virtutea Maritimă” .

Vorbeşte două limbi străine: franceza şi engleza.
Este căsătorit şi are un fiu.