/Contraamiral de flotilă (r) Dan Alexandru LEAHU

Contraamiral de flotilă (r) Dan Alexandru LEAHU

1. DATE PERSONALE:
• Născut la data de 18 octombrie 1950 în localitatea Vaslui;
• Căsătorit, doi copii.

2. STUDII:
• Liceul Militar „Ştefan cel Mare”, Câmpulung- Moldovenesc, 1969;
• Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Marină, 1973;
• Academia Militară- Secţia Marină, 1980;
• Examene de diferenţă pentru absolvirea şi obţinerea diplomei Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân”, 1988;
• Curs postacademic comandanţi de regimente- profil unic, 1990;
• Curs postacademic de Marină, 1993;
• Colegiul de Apărare NATO- Roma, 1995;
• Colegiul Superior de Stat Major, 1998;
• Curs de limbă engleză la Academia Navală, 2000;
• Curs scurt de limbă engleză- Canada, 2001;
• Colegiul Naţional de Apărare, -2002;
• Curs de Comunicare şi Relaţii Publice pentru comandanţi,- 2003.

3. GRADE MILITARE:
• Locotenent, 1973;
• Comandor, 1995;
• Contraamiral de flotilă în retragere, 2008.

4. FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Comandant vedetă torpiloare şi comandant secţie vedete torpiloare pe aripi, 1973-1978;
• Comandant vedetă torpiloare şi comandant secţie vedete torpiloare mari, 1980-1982;
• Şef de stat major (prim locţiitor al comandantului) la Dn.84 Vedete Torpiloare, 1982-1986;
• Ofiţer 2 în Biroul Operaţii din Statul major al Comandamentului Marinei Militare, 1986-1989;
• Comandantul Vânătorului de submarine 262, 1989-1991;
• Comandantul Fregatei 264 „Contraamiral Eustaţiu Sebastian”, 1991-1993;
• Comandant al Divizionului 79 „Vânători de Submarine”, 1993-1994;
• Şef de stat major ( prim locţiitor al comandantului) la Brigada 56 Nave Antisubmarine, 1994-1998;
• Comandantul Şcolii Militare de Maiştri de Marină „Amiral Ioan Murgescu”, 1998-2000;
• Şef de stat major la Comandamentul Flotei Maritime, 2000.-2002;
• Şef de stat major la Comandamentul Operaţional naval, 2002-2004:
• Comandantul Bazei 1 Maritime, februarie 2004-mai 2005;
• Comandantul Bazei navale, mai-octombrie 2005.

5. ACTIVITATE PUBLICISTICĂ:
• Coautor la întocmirea Regulamentelor de luptă ale Marinei Militare şi Regulamentelor de luptă ale Marinei Militare şi Regulamentului de stat major (concepţie NATO );
• Autor al Instrucţiunilor privind intrarea- ieşirea în/din porturi;
• Studiul „Fizionomia şi elementele constitutive ale puterii maritime”.
• Coautor la întocmirea concepţiilor unor aplicaţii la nivel operativ şi strategic.

6. DECORAŢII ŞI DISTINCŢII:
• „Meritul Militar” clasa a III-a, a II-a, I;
• Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de comandor.

7. EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:
• 15 ani ambarcare în funcţia de comandant navă, secţie nave şi unitate de nave;
• Peste 15 ani de experienţă în planificarea, organizarea şi conducerea activităţilor de pregătire pentru luptă la eşalon brigadă, flotă, stat amjor al forţelor navale;
• A condus aplicaţii şi misiuni pe mare cu întrebuinţarea reală a armamentului (artilerie, torpile, bombe antisubamarine, rachete) la nivel unitate de nave, brigadă, flotă, C.M.M.

8. ACTIVITĂŢI MAI IMPORTANTE:
• Cu fregata 264 a executat în 1992 primul marş al unei nave de luptă române în afara Mării Negre (marş de instrucţie în Grecia) după Al Doile Război Mondial;
• A fost comandantul marşului la prima activitate a Grupului de cooperare navală BLACKSEAFOR;
• Şef de stat major şi comandant al marşului la multiple aplicaţii şi exerciţii comune cu Forţele Aliate din Marea Neagră sau în cadrul Parteneriatului pentru pace, exerciţii tip Passex, aplicaţii organizate de către Turcia, Grecia, Bulgaria;

9. APARTENENŢA LA ASOCIAŢII, ORGANIZAŢII:
• Membru în Consiliul Director al Ligii Navale Române- Filiala Constanţa;
• Redactor – şef adjunct al revistei „Marea Noastră”;
• Membru al Ligii Ofiţerilor de Marină şi al Asociaţiei Absolvenţilor Academiei Navale.