/Contraamiral de flotilă (rtr) Constantin PORA

Contraamiral de flotilă (rtr) Constantin PORA

1.DATE PERSONALE:
• Născut la 19 februarie în municipiul Constanţa. Căsătorit, are doi copii.

2. STUDII:
• Liceul militar de Marină Galaţi, promoţia 1956.
• Şcoala Militară Superioară de Marină, promoţia 1960.
• Academia Militară, 1971.
• Curs post academic superior la Academia Militară, 1987.

3. GRADE MILITARE:
• Locotenent, 1960;
• Comandor, 1983, trecut în rezervă 1995;
• Contraamiral de flotilă în retragere, 2008.

4. FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Ofiţer cu navigaţia pe Vânătorul de Submarine 1 din Divizionul 50 Vânătoare de Submarine, Mangalia, 1960-1965;
• Ofiţer secund pe Vânătorul de Submarine 1, 1965-1967;
• Comandant al Vânătorului de Submarine 1, 1967-1969;
• Lector şi conferenţiar la Catedra de Tactică de Marină din Academia Militară, Bucureşti, 1971-1987;
• Comandant al Institutului de Marină, Mircea cel Bătrân, 1987-1990;
• Locţiitor al şefului Direcţiei Hidrografice Maritime Constanţa, 1990-1995;

5. DECORAŢII
• Ordinul „Meritul Militar” clasa III, II, I;
• Medalia „Meritul Militar” clasa III, II, I;
• Medalia „Virtutea ostăşească” clasa a II-a.

6. PUBLICAŢII:
• Minarea la fluviu, Editura Academiei Militare, Bucureşti, 1973;
• Dragajul la fluviu, Editura Academiei Militare, Bucureşti, 1974
• Serviciul de supraveghere, Editura Academiei Militare, Bucureşti, 1975;
• Convoierea la fluviu, Editura Academiei Militare, Bucureşti, 1976;
• Tactica navelor dragoare, Editura Academiei Militare, Bucureşti, 1977;
• Apărarea raionului maritim, Editura Academiei Militare, Bucureşti, 1981;
• Metodica pregătirii şi desfăşurării aplicaţiilor şi exerciţiilor tactice de marină, editura Academiei Militare, Bucureşti, 1983.
• Organizarea şi realizarea mascării tactice în cadrul marilor unităţi din compunerea Marinei Militare, Buletinul Marinei Militare nr. 1/1992;
• Forma şi conţintul documentelor pe linia mascării ce se întocmesc la diferite eşaloane în Marina Militară, Buletinul Marinei Militare nr. 2/1993;

7. ALTE DATE:
• În vara anului 1989, la aniversarea celor 50 de ani de activitate a navei şcoală „Mircea”, a condus marşul de instruire practică a 128 studenţi ai Institutului de Marină, „Mircea cel Bătrân” în Marea Neagră, când a intrat în porturile Varna, Instambul şi Sevastopol parcurgând 1400 mile marine, în majoritate cu vele.
• A reprezentat Direcţia Hidrogafică Marină la cea de-a VIII-a Conferinţă a
Comisiei Hidrografice din Marea Neagră şi Marea Mediterană, ce a avut loc în mai 1993 în Cipru şi la a IX-a conferinţă a aceleiaşi organizaţii ce s-a desfăşuirat în iunie 1995 în Spania.

8. ALTE INFORMAŢII:
• Este membru al Uniunii Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere şi al Ligii Navale Române;
• Începând cu luna martie 2008 este membrul al Clubului Amiralilor.