/Contraamiral de flotilă (rz) CHIȚAC Vergil

Contraamiral de flotilă (rz) CHIȚAC Vergil

S-a născut la 10.09.1962

Experienţa profesională

 • Primar al Municipiului Constanța – din noiembrie 2020
 • Senator in Senatul României – 20 ianuarie 2017 până în noiembrie 2020 – Membru în Comisiile pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, Comisia pentru Transporturi și Energie, Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, combaterea Abuzurilor și Petiții/ Șeful delegației României la Adunarea Parlamentară a NATO;
  • Din septembrie 1986 până în 01.02.2016 – Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
  • Asistent universitar ing. (1986-1990), şef lucrări universitar ing. (1990-2000), conferențiar universitar dr. ing. (2000-2009), profesor universitar dr. ing. (din 2009)
  • Activități didactice: titularul disciplinelor “Hidromecanică și teoria valurilor”, ”Teoria și construcția navei”, “Managementul asietei, stabilității și încărcării structurale a navei”
  • Activități de cercetare științifică: director sau membru în colectivele de cercetare ale unor contracte tematice cu finanțare publică, externă sau privată
  • Decanul Facultății de Marină Civilă (2000-2001 și 2003-2004)
  • Prorector pentru învățământ (2004-2010) și cercetare științifică (2004-2008)
  • Rector (2010-2016)
  • Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Educaţie şi formare

 • Cursul postuniversitar de perfecționare în domeniul securității și apărării naționale “Probleme actuale ale securității naționale” – Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, Colegiul Național de Apărare –
 • doctor în științe, specialitatea: Hidromecanică navală şi structuri navale – 1992-1999 – Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Nave
 • Facultatea de Mecanică, Secția Nave – 1981-1986 – Universitatea „Dunărea de Jos” Galați
 • Cursul de evaluator ARACIS – “A course for examiners issuing STCW certificates of competency” organized within Twining Project RO99/IB/TR-01 Swedish-Spanish consortium on maritime safety

Hooby-uri: sport, creșterea animalelor de companie

Activitatea politică

 • Februarie 2016 – Martie 2017: Președinte al Organizației Municipale a PNL
 • Decembrie 2016 – Noiembrie 2020: Senator în Senatul României, ales în circumscripția electorală nr. 14, Constanța
 • Februarie 2017 – Noiembrie 2020: Șeful delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară NATO

Activitatea științifică

 • 5 cărți publicate în edituri recunoscute CNCSIS, din care 3 ca unic sau prim autor
 • 26 articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din țară recunoscute de către CNCSIS, din care 15 ca unic sau prim autor
 • 25 articole/studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN), din care 10 ca unic sau prim autor
 • 6 brevete de inovație
 • 23 proiecte de cercetare–dezvoltare–inovare, din care 6 ca director/responsabil de proiect

Membru al asociațiilor profesionale

 • Membru AGIR (Asociația Generală a Inginerilor din România)
 • Membru LNR (Liga Navală Română)

Medalii și titluri conferite

 • Ordinul Virtutea Maritimă în grad de “Cavaler” – 2004
 • Emblema de Onoare a Forțelor Navale – 2008
 • Emblema de Onoare a Armatei României – 2010
 • Emblema de Onoare a Statului Major General – 2012
 • Emblema de Onoare a Forțelor Terestre – 2013
 • Profesor Emerit al Academiei Navale „Nikola Vaptsarov” din Varna, Bulgaria – 2015
 • Doctor Honoris Causa al Universității „Angel Kanchev” din Ruse – Bulgaria – 2016
 • Profesor Emerit al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” – Constanța – 2017
 • La data de 01.12.2012 a fost avansat la gradul de “contraamiral de flotilă”.