/Contraamiral de flotilă (r) Aurel CONSTANTIN

Contraamiral de flotilă (r) Aurel CONSTANTIN

1.DATE PERSONALE:
• Născut la data de 13 septembrie 1950 în oraşul Mizil, judeţul Prahova;
• Căsătorit, 2 copii.

2. STUDII:
• Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza, 1966-1969;
• Şcoala Militară de Marină „Mircea cel Bătrân”, 1969-1973, şef de promoţie;
• Academia Militară Generală, Facultatea Politică Militară, 1978-1980, şef de promoţie;
• Examene de diferenţă pentru Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea de Aviaţie, Apărare Antiaeriană şi Marină, Bucureşti, 1992;
• Curs Postacademic cu profil unic la Academia Militară Generală, Bucureşti, 1989;
• Curs de limba turcă la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanţa, 1995;
• Curs de mobilizare, Constanţa, 1997;
• Curs de capacitate la Academia de Înalte Studii Militare, Colegiul de Comandă şi Stat Major, Bucureşti, 1998.

3. TITLURI ŞTIINŢIFICE:
• Doctor în Economie la Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române, 2001, cu teza „Utilizarea eficientă a forţei de muncă în transportul maritim. Sisteme şi procedee.”

4. GRADE MILITARE:
• Locotenent, 1973;
• Comandor, 1999;
• Contraamiral de Flotilă în rezervă, 2009.

5. FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Comandant Unitate de Luptă la Dragonul de Bază 16 din Divizionul 146 Dragoare de Bază, 1973-1974;
• Ofiţer III în statul major al Divizionului 146 Dragoare de Bază şi secretar al Comitetului UTC, 1974-1975;
• Ofiţer III în Comandamentul Diviziei 42 Maritime, 1975-1976;
• Ofiţer III în Comandamentul Marinei Militare , 1975-1978;
• Ofiţer II în Comandamentul Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân”, 1980-1982;
• Ofiţer II în Comandament marinei Militare, 1982-1984;
• Ofiţer I în Comandamentul Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân”, 1984-1987;
• Locţiitor al Comandamentului Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân” şi secretar al comitetului PCR, 1987-1990;
• Ofiţer II Învăţământ a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 1990-1992;
• Şef Birou Documentare, Relaţii şi Secretariat din Secţia Învăţământ a Academia Navale „Mircea cel Bătrân”,1992-1995;
• Locţiitor al şefului Direcţiei Hidrografice maritime, 1995-2001;
• Şef al Direcţiei Hidrografice Maritime, 2001-2005;
• Trecut în rezerva în 2005.

6. DECORAŢII ŞI DISTINCŢII:
• Medalia „Meritul Militar”, clasa a II-a, clasa I;
• Ordinul „Meritul Militar”, clasa a III-a, clasa a II-a, clasa I;
• Ordinul „Pentru Merit” în grad de cavaler.

7. ACTIVITATEA DIDACTICĂ:
• Lector asociat la Universitatea „Gaudeamus”, Constanţa, 2001-2004, la disciplina „Managementul resurselor umane”;
• Colabore cu Universitatea „Ovidius”, Constanţa, 2011 la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice;

8. ACTIVITATE PUBLICISTICĂ:
• Articolul „As is it”, în revista HYDRO INTERNATIONAL nr. 5/2003, Olanda;
• 3 articole în revista MAREA NOASTRĂ, în perioada 2001-2003;
• 4 articole în publiucaţia OBSERVATORUL MILITAR, în perioada 2001-2004.

9. ACTIVITĂŢI IMPORTANTE:
• A redactat şi promovat în Parlamentul României Legea nr.395/2004 privind organizarea activităţii hidrografice maritime, care a fost adoptată şi promulgată în octombrie 2004;
• A iniţiat în anul 2002, aderarea României la Organizarea Hidrografică Internaţională finalizată prin legea nr.414/2006 privind aderarea Guvernului României la Convenţia O.H.I.,
• A fost şeful marşului Navei Şcoală „Mircea” din perioada iunie-septembrie 2005 în zece ţări şi unsprezece porturi din Marea Mediterană, Oceanul Atlantic şi marea Nordului;
• A participat la sesiunea de comunicări ştiinţifice a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”din anul 2002 cu lucrările „Scenarii ale evoluţiei transportului maritim în România”şi „Criteriile gestionării economice a forţei de muncă din transportul maritim”;
• În perioada 2001-2005 a făcut parte din delegaţia României care a negociat cu Ucraina delimitarea zonei economice exclusive din Marea Neagră;
• În anul 2009 a participat la două emisiuni realizate de Radio Constanţa pentru comentarea Hotărârii Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga privind delimitarea zonei economice exclusive din Marea Neagră dintre România şi Ungaria;
• Coautor la redactarea „Manualului asigurării hidrografice, de navigaâie şi hidrometeorologice a Forţelor Navale”, 2004;
• A iniţiat Hotărârea Guvernului României privind utilizarea de către Direcţia Hidrografică maritimă a veniturilor obţinute din activităţi proprii.

10.APARTENENŢA LA ASOCIAŢII, ORGANIZAŢII:
• Vicepreşedinte al Filialei constanţa a Ligii Navale Române 2006-2010;
• Preşedinte al Filialei Constanţa a ligii Navale Române 2010