/Contraamiral de flotilă (rz) dr. Dan HĂULICĂ

Contraamiral de flotilă (rz) dr. Dan HĂULICĂ

1.DATE PERSONALE:
• Născut la 01 ianuarie 1961 în localiatatea Podul-Turcului , judeţul Bacău.
• Este căsătorit şi are două fiice.

2. STUDII:
• Liceul Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, 1979;
• Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”, Faculatatea Electromecanică Navală, 1983;
• A parcurs şi absolvit cursurile de carieră şi de nivel corespunzătoare gradelor şi funcţiilor militare avute. Şi-a perfecţionat pregătirea militară şi civilă superioară prin studii universitare şi post universitare (masterat în inginerie economică, masterat în drept- dreptul afacerilor, doctorat- Cercetări privind perfecţionarea managementului activităţii de transport maritim şi fluvial în zona de litoral şi Delta Dunării în abordare economică, ecologică şi socială, curs post universitar de conducere în managementul resurselor);
• A absolvit Colegiul Naţional de Apărare, promoţia a XVIII-a.

3. EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:
• Între anii 1983 şi 2007 a îndeplinit funcţii pe diferite trepte ale ierarhiei militare în unităţi din Forţele Navale (comandant unitate de luptă electromecanică pe navă, specialist electromecanic, şef serviciu tehnic, locţiitor tehnic şi locţiitor pentru logistică la nivel unitate şi mare unitate, ofiţer specialist în secţia reparaţii şi exploatare nave din S.M.F.N., director administrativ al Academiei Navale);
• Comandantul (rectorul) Acvademiei Navale „Mircea cel Bătrân” în perioada 2007-2010;
• Comandantul Bazei Navale, începând cu 15 iulie 2010.
• trecere în rezervă – august 2017.

4. ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ
a.Lucrări ştiinţifice publicate:
   □ „The Analysis of Hydrocarbons Polluting Industrial Sources on the Romanian Sea Coast in the Context of a Lasting Development”, publicat în Buletinul Ştiinţific al Universităţii petrol-Gaze , vol. LX, Ploieşti, 2008;
   □ „The Competitive Advantages of the TransportsۥIntermodality in a Global Economy” publicat la Conferinţa Internaţională „The Knowledge-Based Organization”, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sdibiu, 2008;
   □ „Cadrul instituţional de promovare al transporturilor navale din România în acord cu principiile integrării europene”, publicat la Conferinţa Internaţionalîă Nav-Mar-Edu, Constanţa, 2007;
   □ „Economic, Social and Ecologic Aspects of the European Policy Regarding the Waterborne transport”, publicat în Buletinul ştiinţific al Academiei Navale vol.X, Constanţa, 2007;
   □ „Organizarea transporturilor navale”, Editura Academiei Navale, Constanţa, 2008.
b.Membru în colective de redacţie a unor buletine sau reviste:
   □ Redactor şef şi preşedinte de onoare al Colegiului editorial al Buletinului ştiinţific al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 2007-2010;
   □ Membru al Colegiului de redacţie al Buletinului Forţelor Navale, 2007-2010;
c. Activitate didactică desfăşurată în calitate de expert în cadrul cursurilor post universitare în Academia Navală:
Discipline predate:
   □ Analiza costurilor şi profiturilor marginale, planificare bugetară;
   □ Metodologia de întocmire, analiză şi gestionarea bazelor de date în managementul resurselor.