/Contraamiral (r) Cristea CUCOŞEL

Contraamiral (r) Cristea CUCOŞEL

1. DATE PERSONALE:
• Născut la 5 decembrie 1957 în comuna Râşca, judeţul Suceava;
• Căsătorit, are doi copii.

2 STUDII:
• Liceul Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, 1972-1976;
• Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”, 1976-1980;
• Academia Militară, Facultatea de arme, 1987-1989;
• Curs intensiv de perfecţionare în cunoaşterea limbii germane la Koln, RFG, 1994-1995;
• Academia de conducere a Armatei RFG la Hamburg, 1995-1996;
• Curs postuniversitar de perfecţionare a activităţii de conducere la Academia de Înalte Studii Militare Bucureşti, 2000;
• Curs intensiv de limba engleză, la Academia Navală „Mircvea cel Bătrân” 2002.

3.GRADE MILITARE:
• Locotenent, 1980.
• Contraamiral de flotilă, 2009,

• contraamiral, 2014.

4.FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Comandament vedetă torpiloare şi comandant de secţie în Divizionul 81 Vedete Torpiloare, 1980-1987;
• Comandant Vedetă torpiloare mare 203 în Divizionul 93 Vedete Torpiloare Mari, 1989-1990;
• Şeful statului major al Divizionului 81 Vedete Torpiloare,1990-1994;
• Şeful Biroului pregătire pentru luptă din Flota Maritimă, Constanţa, 1996-1998;
• Şeful Biroului Cercetare din Secţia de Informaţii militare a Statului Major al Forţelor Navale, 1998-2001;
• Şeful Secţiei Operativă din Centrul 243 Radioelectronic şi Observare, Constanţa, 2001-2004;
• Şeful Secţiei Comunicaţii şi Informatică din Statul Major al Forţelor Navale, 2004-2006;
• Comandant (rector) al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 2006-2007;
• Locţiitorul şefului resurselor în Statul Major al Forţelor Navale, 2007-2008;
• Locţiitor al şefului Direcţiei Comunicaţii şi Informatică din Statul Major General, 2008-2009;
• Şeful Direcţiei Comunicaţii şi Informatică din Statul Major General, 2009-2010;
• Locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Navale, 2010.