/Amiral (r) ing. Ilie ŞTEFAN

Amiral (r) ing. Ilie ŞTEFAN

1. DATE PERSONALE:

  • Născut la 1 septembrie 1928 în comuna Turburea, judeţul Gorj;
  • Decedat la data de 22 decembrie 2014;
  • Căsătorit, doi copii.

2. STUDII:
• Liceul militar „Mihai Viteazul” Timişoara 1947;
• Şcoala Navală din Constanţa ,1949;
• Curs postacademic superior ,1963;
• Absolvent prin diferenţă al Şcolii Militare Superioare de Marină;
• Institutul Politehnic din Bucureşti cu diplomă de inginer electro-energetic ,1969.

3. GRADE MILITARE:
• Aspirant la absolvirea şcolii navale ,1949;
• Contraamiral, 1971;
• Viceamiral în retragere, două stele, 2000;
• Viceamiral în retragere trei stele, 2008.

4. FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
• Ofiţer cu navigaţia pe escortor;
• Ofiţer secund pe navă dragoare de mine;
• Comandant de submarin;
• Şef de Stat Major la BARM; Brigada Apărării Raionului Maritim;
• Comandant divizion vedete torpiloare şi submarine;
• Şef de stat major al Flotilei de Dunăre;
• Comandant de brigadă de nave ,Brigada 33 Dragaj;
• Comandant al Şcolii militare Superioare de Marină (Academia navală „Mircea cel Bătrân”) în perioada 1961-1981;
• Comandant al marii unităţi de scafandri şi submarine 1981-1990;
• Locţiitor al Comandantului Marinei Militare 1990;
• Trecut direct în retragere în anul 1990;
• În 1979 din motive personale a refuzat funcţia de Comandant al Marinei Militare şi apoi pe cea de Şef al Departamentului Marinei Civile.

5. LUCRĂRI PUBLICATE:
• În revista Ligii Navale Române „Marea Noastră”, a publicat mai multe seriale cu următoarele tematici:
a) În domeniul submarinelor:
   o Salvarea şi recuperarea echipajelor submarinelor avariate, nr. 35-45;
   o Submarinele clasice şi nucleare nr.63;
   o România şi problema submarinelor, nr.43-44.
b) Istoria submarinului „Delfinul”:
   o A doua viaţă a submarinului „Delfinul”, nr.1-2;
   o Primul marş, primul ghinion, nr.3;
   o S1 (ex. Delfinul) gata de recepţie, nr.6;
   o Din nou în marş, nr.10;
   o Imersiune rapidă, nr.23-24.
c) Scafandri:
   o Din istoria scafandrilor români, nr.1-2;
   o Scafandri de luptă, nr.56-62;
   o Centrul de scafandri, portdrapelul scafandrilor români, nr.21.
d) Liga Navală Română (L.N.R.):
   o L.N.R. şi dezvoltarea spiritului marinăresc la români, nr.47-48,53-54;
   o L.N.R. şi sporturile nautice, nr.47.
e) Nava Şcoală „Mircea”:
   o S.O.S. „Mircea”, nr.24;
   o Număr suplimentar S.O.S. „Mircea”.
f) Învăţământul de marină:
   o Cicloane asupra Şcolii Navale, nr.45-51;
   o Uragan asupra Liceului Militar de Marină, nr.26;
   o Provenienţă şi formarea ofiţerilor Flotei Comerciale, nr.27-28.

6. APARTENENŢA LA ASOCIAŢII, ORGANIZAŢII:
• Vicepreşedinte şi preşedinte al Federaţiei Române de Yahting;
• Membru fondator al Ligii Navale Române – preşedinte al filialei Constanţa, 1990-2005;
• Preşedinte de onoare al filialei şi din 2007 preşedinte de onoare al Ligii Navale Române;
• Membru fondator al Asociaţiei Absolvenţilor Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”şi preşedinte al acesteia până în anul 2008 cand a devenit preşedinte de onoare;

7. DECORAŢII ŞI DISTINCŢII:
• Medaliile şi ordinele prevăzute în lege pentru vechime în serviciul militar;
• Ordinul „Steaua R.P.R.” clasa V-a;
• Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de cavaler, cu însemne pentru militari.
• Emblema de onoare a Statului Major General;
• Emblema de onoare a Statului Major al Forţelor Navale.

8. ALTE DATE:
• Contribuţii la activitate de cercetare ştiinţifică în unităţile marinei militare obţinând mai multe certificate de inovator; posesor a două brevete de invenţii;
• Practicant al jocurilor sportive (volei), atletismului precum şi al yahtingului de croazieră şi performanţă;
• A contribuit la transformarea Şcolii Militare de ofiţeri de marină în Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân” şi în 1990 al acestuia în Academia Navală;
• În perioada 1978-1986 a contribuit la achiziţionarea unui submarin pentru Marina Militară;
• În perioada 1964-1990, în calitate de comandant al Institutului de Marină şi apoi în calitate de Şef al Centrului de Scafandri a fost gazdă pentru Marina Militară şi a primit vizita a numeroase nave din flote militare străine care au vizitat România;
• În 1999 la propunerea sa, ca preşedinte al filialei L.N.R. din Constanţa Statul Major al Forţelor Navale împreună cu această asociaţie a ridicat pe faleza „Cazino” „Crucea Marinarilor”;
• În perioada 2001-2002 a iniţiat şi organizat cu L.N.R. o campanie la nivel naţional intitulată „S.O.S. Mircea” în sprijinul reparării navei şcoală „Mircea” (cu scopul de sesizare a autorităţilor guvernamentale pentru alocarea de fonduri precum şi pentru procurarea lor prin subscripţie).
• În mai 2010 a organizat o conferinţă a L.N.R., la nivel naţional cu tema: „România are nevoie de flotă maritimă comercială”.