/Activitati 2013

Activitati 2013

20 aprilie 2013
Are loc şedinţa lunară de lucru a membrilor Clubului. Se prezintă activităţile desfăşurate şi se fac propuneri pentru modificarea şi completarea statutului Clubului Amiralilor.
Generală Anuală a Asociaţiei „CLUBUL AMIRALILOR” care este condusă de Vam. dr. Aurel Popa, Şeful Statului Major al Forţelor Navale şi preşedintele de onoare al clubului. Se prezintă darea de seamă, execuţia bugetului, proiectul planului de activităţi, discuţii şi aprobarea documentelor întocmite.
Adunarea Generală Anuală a Clubului Amiralilor alege un nou consiliu director:

– Președinte : Vam.(r) Dănilă Dorin
– Vicepreședinte: Cam.fl.(r) Leahu Dan
– Membri:   Vam.(r) Plăviciosu Ion Alexandru
  Cam.(r) Năsuia Constantin
  Cam.(r) ing. Dragu Marcel
21 Februarie 2013
La invitaţia viceamiralului dr. Aurel Popa, şeful Statului Major al Forţelor Navale, membrii clubului au participat la festivitatea de decernare a premiilor celei de-a treia ediţii a concursului „Omul Anului în Forţele Navale”, activitate ce a avut loc la Academia Navală.